30 شماره آخر

  • شماره 3927 -
  • ۱۳۹۹ پنج شنبه ۹ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

‌واکسن‌های چینی و هندی و روسی در راه ایران

شرق: وزیر بهداشت آخرین اقدامات انجام‌شده برای خرید واکسن کرونا از منابع معتبر و واکسیناسیون گروه‌های آسیب‌پذیر کشور را اعلام کرد. سعید نمکی درباره اقدامات انجام‌شده برای واکسن وارداتی کرونا گفت: در ثبت واکسن، چهار منبع مهم جهان پیگیری می‌شود که یک منبع اروپایی است، یک منبع معتبر در کشور چین و یک سازنده در کشور روسیه و همچنین دو شرکت تولیدکننده در کشور هندوستان هستند. وی در‌این‌باره افزود: خوشبختانه پرونده‌ها رسیدگی شده و کار دارد به اتمام می‌رسد. این اقدامات علاوه بر آن چیزی است که‌ در سبد کوواکس سازمان جهانی بهداشت داریم و امیدواریم به‌زودی بتوانیم اولین محموله‌ها برای واکسیناسیون گروه‌های آسیب‌پذیر را وارد کشور کنیم. وی گفت: در زمینه ساخت داخل هم واکسنی که در انستیتو پاستور با انتقال دانش فنی کشور کوبا پیگیری می‌کردیم، خوشبختانه به نهایت رسیده است. مجموعه‌ای را در کشور با همکاری غیر از کشور کوبا در مجموعه‌ای از بخش خصوصی برای ساخت یک واکسن مشترک با یکی از کمپانی‌های آسیایی دیگر داریم. کار کارآزمایی بالینی در زمینه واکسن مجموعه برکت به خوبی دارد پیش می‌رود و انستیتو رازی هم اجازه تست بالینی واکسن خود را گرفته و به‌زودی این اقدام هم شروع خواهد شد. مجموعه دیگری هم در کشور داریم که امیدواریم تا هفته آینده بتواند برای کارآزمایی بالینی اجازه را بگیرد. ‌وی درباره وضعیت کرونا در کشور نیز‌ افزود: متأسفانه استان‌های شمالی ما به‌خصوص مازندران استان ملتهبی است و بیش از هزارو صد بستری در استان مازندران داریم که اگرچه با همکاری همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها به حداقل ممکن رسیده اما باز‌هم زیاد است. موارد فوتی‌مان در استان‌های شمالی باز‌هم رقم‌های غیرقابل قبولی است و در استان گلستان و گیلان باز‌هم نگران خیز بیماری هستیم. اگرچه همکاران ما با همیاری منسجم تلاش بی‌وقفه دارند. نمکی ادامه داد: در استان‌های جنوبی هم شاهد یک مختصر افزایشی در استان‌هایی مانند هرمزگان با توجه به افزایش سفرها به جزایر جنوبی هستیم که امیدوارم این سفرهای بی‌رویه کام هم مسافران و هم میزبانان آنها را در این استان‌ها تلخ نکند. نمکی تأکید کرد: یکی از نگرانی‌های ما درخصوص مجموعه کلان‌شهرها به‌‌ویژه تهران است. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4186

تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

نور نوشت
کارتون

‌واکسن‌های چینی و هندی و روسی در راه ایران

شرق: وزیر بهداشت آخرین اقدامات انجام‌شده برای خرید واکسن کرونا از منابع معتبر و واکسیناسیون گروه‌های آسیب‌پذیر کشور را اعلام کرد. سعید نمکی درباره اقدامات انجام‌شده برای واکسن وارداتی کرونا گفت: در ثبت واکسن، چهار منبع مهم جهان پیگیری می‌شود که یک منبع اروپایی است، یک منبع معتبر در کشور چین و یک سازنده در کشور روسیه و همچنین دو شرکت تولیدکننده در کشور هندوستان هستند. وی در‌این‌باره افزود: خوشبختانه پرونده‌ها رسیدگی شده و کار دارد به اتمام می‌رسد. این اقدامات علاوه بر آن چیزی است که‌ در سبد کوواکس سازمان جهانی بهداشت داریم و امیدواریم به‌زودی بتوانیم اولین محموله‌ها برای واکسیناسیون گروه‌های آسیب‌پذیر را وارد کشور کنیم. وی گفت: در زمینه ساخت داخل هم واکسنی که در انستیتو پاستور با انتقال دانش فنی کشور کوبا پیگیری می‌کردیم، خوشبختانه به نهایت رسیده است. مجموعه‌ای را در کشور با همکاری غیر از کشور کوبا در مجموعه‌ای از بخش خصوصی برای ساخت یک واکسن مشترک با یکی از کمپانی‌های آسیایی دیگر داریم. کار کارآزمایی بالینی در زمینه واکسن مجموعه برکت به خوبی دارد پیش می‌رود و انستیتو رازی هم اجازه تست بالینی واکسن خود را گرفته و به‌زودی این اقدام هم شروع خواهد شد. مجموعه دیگری هم در کشور داریم که امیدواریم تا هفته آینده بتواند برای کارآزمایی بالینی اجازه را بگیرد. ‌وی درباره وضعیت کرونا در کشور نیز‌ افزود: متأسفانه استان‌های شمالی ما به‌خصوص مازندران استان ملتهبی است و بیش از هزارو صد بستری در استان مازندران داریم که اگرچه با همکاری همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها به حداقل ممکن رسیده اما باز‌هم زیاد است. موارد فوتی‌مان در استان‌های شمالی باز‌هم رقم‌های غیرقابل قبولی است و در استان گلستان و گیلان باز‌هم نگران خیز بیماری هستیم. اگرچه همکاران ما با همیاری منسجم تلاش بی‌وقفه دارند. نمکی ادامه داد: در استان‌های جنوبی هم شاهد یک مختصر افزایشی در استان‌هایی مانند هرمزگان با توجه به افزایش سفرها به جزایر جنوبی هستیم که امیدوارم این سفرهای بی‌رویه کام هم مسافران و هم میزبانان آنها را در این استان‌ها تلخ نکند. نمکی تأکید کرد: یکی از نگرانی‌های ما درخصوص مجموعه کلان‌شهرها به‌‌ویژه تهران است. 

ارسال دیدگاه شما