30 شماره آخر

  • شماره 4053 -
  • ۱۴۰۰ شنبه ۲۶ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

حملات تند سعید جلیلی به روحانی، ظریف و برجام

فارس: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: گفتن این سخن که برجام دو سال خوب بود، اما بعدها مشکل پیدا کرد، مثل این است که به کسی بگویند با فردی که ویژگی‌های منفی دارد ازدواج نکن و بعد که هشدارها محقق شد، بگوید دو سال اول خیلی زندگی خوبی داشتیم. سعید، جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار جمعی از اصحاب رسانه با اشاره به اظهارات امروز رئیس‌جمهور مبنی‌بر اینکه برجام در سال‌های نخست پس از توافق، اثرگذار بوده و ترامپ آن را به هم زده است، گفت: سؤال اول این است که مگر برجام برای دو سال نوشته شده بود؟ اگر کشور را برای دو سال می‌خواستید اداره کنید، پس درازمدت چه می‌شود؟ وی ادامه داد: گفتن این سخن که برجام دو سال خوب بود اما بعدها مشکل پیدا کرد، مثل این است که کسی بخواهد ازدواج کند و همه به او بگویند با این فرد که ویژگی‌های منفی دارد ازدواج نکن و بعد که هشدارهای آنان محقق شد، بگوید دو سال اول خیلی زندگی خوبی داشتیم، اما بعدها همه‌چیز خراب شد. باید به او گفت مگر شما برای دو سال ازدواج کرده‌ بودید؟ جلیلی ادامه داد: آقای روحانی بگوید در همان دو سالی که ایشان می‌گوید برجام خوب بوده، کدام بانک مرکزی کشورهای اروپایی با ما کار کرد؟ آقای روحانی توضیح دهند کل سرمایه‌گذاری در آن دو سال چقدر بوده است؟ او افزود: کل سرمایه‌گذاری در کشور در سال‌های مدنظر آقای روحانی، بسیار کمتر از سال‌های ۹۰ تا ۹۲ بوده که اوج تحریم‌ها را تجربه کرده‌ایم. جلیلی با اشاره به گزارش وزیر امور خارجه به مجلس درباره برجام گفت: نکاتی مطرح شده که دقیق نیست، بنابراین مفصل به آن پاسخ داده خواهد شد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به رئیس‌جمهور گفت: شما که می‌گویید دیوانه‌ای آمده همه‌چیز را به هم زده، مگر در سال ۹۶ که گفتید به من رأی دهید تا بقیه تحریم‌ها را هم رفع کنم، همان دیوانه سر کار نبود؟ جلیلی خاطرنشان کرد: ایام انتخابات گفتم چون مسئول وضع موجود آقای روحانی است، ایشان بیاید تا بحث کنیم تا جواب خیلی از موضوعات
روشن شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4186

تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

نور نوشت
کارتون

حملات تند سعید جلیلی به روحانی، ظریف و برجام

فارس: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: گفتن این سخن که برجام دو سال خوب بود، اما بعدها مشکل پیدا کرد، مثل این است که به کسی بگویند با فردی که ویژگی‌های منفی دارد ازدواج نکن و بعد که هشدارها محقق شد، بگوید دو سال اول خیلی زندگی خوبی داشتیم. سعید، جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار جمعی از اصحاب رسانه با اشاره به اظهارات امروز رئیس‌جمهور مبنی‌بر اینکه برجام در سال‌های نخست پس از توافق، اثرگذار بوده و ترامپ آن را به هم زده است، گفت: سؤال اول این است که مگر برجام برای دو سال نوشته شده بود؟ اگر کشور را برای دو سال می‌خواستید اداره کنید، پس درازمدت چه می‌شود؟ وی ادامه داد: گفتن این سخن که برجام دو سال خوب بود اما بعدها مشکل پیدا کرد، مثل این است که کسی بخواهد ازدواج کند و همه به او بگویند با این فرد که ویژگی‌های منفی دارد ازدواج نکن و بعد که هشدارهای آنان محقق شد، بگوید دو سال اول خیلی زندگی خوبی داشتیم، اما بعدها همه‌چیز خراب شد. باید به او گفت مگر شما برای دو سال ازدواج کرده‌ بودید؟ جلیلی ادامه داد: آقای روحانی بگوید در همان دو سالی که ایشان می‌گوید برجام خوب بوده، کدام بانک مرکزی کشورهای اروپایی با ما کار کرد؟ آقای روحانی توضیح دهند کل سرمایه‌گذاری در آن دو سال چقدر بوده است؟ او افزود: کل سرمایه‌گذاری در کشور در سال‌های مدنظر آقای روحانی، بسیار کمتر از سال‌های ۹۰ تا ۹۲ بوده که اوج تحریم‌ها را تجربه کرده‌ایم. جلیلی با اشاره به گزارش وزیر امور خارجه به مجلس درباره برجام گفت: نکاتی مطرح شده که دقیق نیست، بنابراین مفصل به آن پاسخ داده خواهد شد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به رئیس‌جمهور گفت: شما که می‌گویید دیوانه‌ای آمده همه‌چیز را به هم زده، مگر در سال ۹۶ که گفتید به من رأی دهید تا بقیه تحریم‌ها را هم رفع کنم، همان دیوانه سر کار نبود؟ جلیلی خاطرنشان کرد: ایام انتخابات گفتم چون مسئول وضع موجود آقای روحانی است، ایشان بیاید تا بحث کنیم تا جواب خیلی از موضوعات
روشن شود.

ارسال دیدگاه شما