30 شماره آخر

  • شماره 4098 -
  • ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۵ شهريور
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

ادعای ساخت یک میلیون مسكن بدون تورم

ایسنا: وزیر راه و شهرسازی از انتخاب روش‌های تأمین مالی غیرتورم‌زا برای احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال خبر داد. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی گفت: «ما برای توسعه ساخت‌ساز در کشور راهی جز توجه به تکنولوژی صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین در حوزه مسکن نداریم و معتقدم که با کمک تولیدکنندگان و صنعتگران بخش ساختمان به سه شاخصه مهم در این صنعت یعنی کیفیت، قیمت و سرعت دست پیدا می‌کنیم». وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هدف بزرگی در بخش مسکن پیش‌بینی شده است، گفت: «این طرح با مطالعه کارشناسی و با برنامه‌ریزی آماده شده است. برخی می‌گویند ساخت یک میلیون مسکن تورم ایجاد خواهد کرد، اما این‌طور نیست؛ چراکه برای احداث این واحدها از منابع دولتی استفاده نمی‌کنیم. روش‌هایی برای تأمین منابع مالی این برنامه پیش‌بینی کردیم که تورم‌زا نیستند». او همچنین گفت: «به‌زودی شاهد اقداماتی که در این مدت کوتاه برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال انجام شده‌ است، خواهیم بود. در این مدت زیرساخت‌هایی برای جهش جدی تولید فراهم شده است».  

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4186

تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

نور نوشت
کارتون

ادعای ساخت یک میلیون مسكن بدون تورم

ایسنا: وزیر راه و شهرسازی از انتخاب روش‌های تأمین مالی غیرتورم‌زا برای احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال خبر داد. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی گفت: «ما برای توسعه ساخت‌ساز در کشور راهی جز توجه به تکنولوژی صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین در حوزه مسکن نداریم و معتقدم که با کمک تولیدکنندگان و صنعتگران بخش ساختمان به سه شاخصه مهم در این صنعت یعنی کیفیت، قیمت و سرعت دست پیدا می‌کنیم». وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هدف بزرگی در بخش مسکن پیش‌بینی شده است، گفت: «این طرح با مطالعه کارشناسی و با برنامه‌ریزی آماده شده است. برخی می‌گویند ساخت یک میلیون مسکن تورم ایجاد خواهد کرد، اما این‌طور نیست؛ چراکه برای احداث این واحدها از منابع دولتی استفاده نمی‌کنیم. روش‌هایی برای تأمین منابع مالی این برنامه پیش‌بینی کردیم که تورم‌زا نیستند». او همچنین گفت: «به‌زودی شاهد اقداماتی که در این مدت کوتاه برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال انجام شده‌ است، خواهیم بود. در این مدت زیرساخت‌هایی برای جهش جدی تولید فراهم شده است».  

ارسال دیدگاه شما