30 شماره آخر

  • شماره 4160 -
  • ۱۴۰۰ شنبه ۱۳ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

نور نوشت

شست‌وشو، رنگ‌کاری، جوشکاری و نصب شیشه بخش کوچکی از وظایف متخصصان کار در ارتفاع است. / عکس: عرفان کوچاری، تسنیم

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4186

تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

نور نوشت
کارتون

نور نوشت

شست‌وشو، رنگ‌کاری، جوشکاری و نصب شیشه بخش کوچکی از وظایف متخصصان کار در ارتفاع است. / عکس: عرفان کوچاری، تسنیم

ارسال دیدگاه شما