30 شماره آخر

  • شماره 3821 -
  • ۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ شهريور
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون
استارتاپ
اقتصاد پلتفرمی نگاهی گذرا به علم‌داده (Data Science) و اهمیت آنماندگاری ۳۰۰ساله روی دیوار
اخبار نوآوریتبدیل‌شدن به فردی که دوست دارید باشید
ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3908

تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

نور نوشت
کارتون