30 شماره آخر

  • شماره 3919 -
  • ۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون
هنري
هنر، سلاحی در جدال با ابتذالساعدی و کناره‌های شهربرپایی کارگاهی مجازی که از کاربرد میزانسن در قاب می‌گوید
ئریچهافزایش تعداد فیلم‌های فهرست کوتاه اسکار فیلم بلند بین‌المللی
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 500

تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۵

نور نوشت
کارتون
هنري