30 شماره آخر

  • شماره 3533 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۳ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

پرسش‌های بی ‌پاسخ صنعت دارو

از زمانی که نخستین دود یک واحد صنعتی در تاریخ ایران بلند شد تا امروز، ممانعت از ورود بی‌رویه کالاهای خارجی به کشور همواره یکی از خواست‌های صنعتگران به منظور حمایت از کالاهای داخلی بوده است.  تاریخ حکایت می‌کند ایرانی‌ها در دوره‌های مختلف و در عصر توسعه راه خود را گم کرده بودند.  درخواست حمایت از بازرگانان و تولیدکنندگان داخلی توسط دولت و بیشینه‌کردن صادرات در برابر کمینه‌کردن واردات تنها مختص ایران نبوده است. دهه‌ها و سده‌ها گذشتند تا جهان بفهمد عملیات تجاری یک کشور ابتدا به چارچوب استوار اقتصادی کلان نیاز دارد و سپس به توانايی‌های هر صنعت و بنگاه. اما آیا ما هم در سیاست‌گذاری برای صنایع کشور به درکی که جهان به آن دست پیدا کرده رسیده‌ایم؟ آیا به نقطه‌ای رسیده‌ایم که از چرخه‌های تکراری تاریخ به درآییم و با نگاهی توسعه‌گرا و کلان‌نگر به دنبال یافتن راهی برای رشد صنعتی که در زمینِ زمان، انباشت ارزشمندی از تجربه و مهارت فنی را درو کرده است، باشیم. هنوز صنعت دارو برای توسعه، پرسش‌های بنیادین پاسخ‌نداده‌ فراواني دارد. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4134

تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۲

پرسش‌های بی ‌پاسخ صنعت دارو

از زمانی که نخستین دود یک واحد صنعتی در تاریخ ایران بلند شد تا امروز، ممانعت از ورود بی‌رویه کالاهای خارجی به کشور همواره یکی از خواست‌های صنعتگران به منظور حمایت از کالاهای داخلی بوده است.  تاریخ حکایت می‌کند ایرانی‌ها در دوره‌های مختلف و در عصر توسعه راه خود را گم کرده بودند.  درخواست حمایت از بازرگانان و تولیدکنندگان داخلی توسط دولت و بیشینه‌کردن صادرات در برابر کمینه‌کردن واردات تنها مختص ایران نبوده است. دهه‌ها و سده‌ها گذشتند تا جهان بفهمد عملیات تجاری یک کشور ابتدا به چارچوب استوار اقتصادی کلان نیاز دارد و سپس به توانايی‌های هر صنعت و بنگاه. اما آیا ما هم در سیاست‌گذاری برای صنایع کشور به درکی که جهان به آن دست پیدا کرده رسیده‌ایم؟ آیا به نقطه‌ای رسیده‌ایم که از چرخه‌های تکراری تاریخ به درآییم و با نگاهی توسعه‌گرا و کلان‌نگر به دنبال یافتن راهی برای رشد صنعتی که در زمینِ زمان، انباشت ارزشمندی از تجربه و مهارت فنی را درو کرده است، باشیم. هنوز صنعت دارو برای توسعه، پرسش‌های بنیادین پاسخ‌نداده‌ فراواني دارد. 

ارسال دیدگاه شما