30 شماره آخر

  • شماره 3141 -
  • ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۷ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

اصل راه‌ها و اهداف مشترک

روز سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت از ساعت 14 تا 16، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، میزبان نشست گروه جامعه‌شناسی نظری انجمن جامعه‌شناسی ایران خواهد بود.
 دکتر بیتا مدنی، جامعه‌شناس حوزه زنان، خانواده و جنسیت، در این نشست به «کاربست اصل راه‌ها و اهداف مشترک در پویایی‌شناسی فمینیسم» می‌پردازد. اصل راه‌ها و اهداف یکی از اصول فرامکتبی جامعه‌شناسی به‌عنوان یک رشته علمی مستقل است که مبنای تحلیل و تبیین گروه‌های اجتماعی به‌مثابه راه‌ها و اهداف مشترک است. هیچ گروه اجتماعی در تاریخ بشری به ضرب و زور یا به طور فرمایشی شکل نگرفته و از دل هرج‌ومرج به وجود نمی‌آید، بلکه برای تحقق اهدافی مشترک و بر مبنای نیازی مشترک، گام در راه‌های مشترک می‌گذارد. موج اول فمینیسم در غرب، از دل تلاطمی برخاست که از رفت و برگشت بین جنبش و نظریه (پاره‌های ذهنی و عینی) در بستر نظم اجتماعی حاکم بر قرن هجدهم میلادی پدید آمد. بررسی تاریخی این جنبش، به شناخت اشتراکات در کنار فهم تفاوت‌های مطالبه‌گری مدنی بین جامعه آنجایی و آن زمانی، با جامعه اینجایی و اکنونی، راهگشای اندیشه نظری در هم‌فراخوانی با کنش اجتماعی می‌شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4024

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳

نور نوشت
کارتون

اصل راه‌ها و اهداف مشترک

روز سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت از ساعت 14 تا 16، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، میزبان نشست گروه جامعه‌شناسی نظری انجمن جامعه‌شناسی ایران خواهد بود.
 دکتر بیتا مدنی، جامعه‌شناس حوزه زنان، خانواده و جنسیت، در این نشست به «کاربست اصل راه‌ها و اهداف مشترک در پویایی‌شناسی فمینیسم» می‌پردازد. اصل راه‌ها و اهداف یکی از اصول فرامکتبی جامعه‌شناسی به‌عنوان یک رشته علمی مستقل است که مبنای تحلیل و تبیین گروه‌های اجتماعی به‌مثابه راه‌ها و اهداف مشترک است. هیچ گروه اجتماعی در تاریخ بشری به ضرب و زور یا به طور فرمایشی شکل نگرفته و از دل هرج‌ومرج به وجود نمی‌آید، بلکه برای تحقق اهدافی مشترک و بر مبنای نیازی مشترک، گام در راه‌های مشترک می‌گذارد. موج اول فمینیسم در غرب، از دل تلاطمی برخاست که از رفت و برگشت بین جنبش و نظریه (پاره‌های ذهنی و عینی) در بستر نظم اجتماعی حاکم بر قرن هجدهم میلادی پدید آمد. بررسی تاریخی این جنبش، به شناخت اشتراکات در کنار فهم تفاوت‌های مطالبه‌گری مدنی بین جامعه آنجایی و آن زمانی، با جامعه اینجایی و اکنونی، راهگشای اندیشه نظری در هم‌فراخوانی با کنش اجتماعی می‌شود.

ارسال دیدگاه شما