30 شماره آخر

  • شماره 3155 -
  • ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

خبر

سالانه ۹۵۰ زن ويژه در مراکز بهزيستي پذيرش مي‌شوند
ايلنا: معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي گفت: سالانه ۹۵۰ زن ويژه در مراکز بهزيستي که تعداد آن ۲۴ مرکز است، پذيرش مي‌شوند که عمدتا از طبقات فوق‌العاده پايين هستند و فقر و مشکلات شديد از جمله اعتياد دارند. حبيب‌الله فريد (معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي) در رابطه با «سکس‌ورکرها» گفت: به اين افراد در کل دنيا سکس‌ورکر گفته مي‌شود که ما معادل فارسي آن را به‌کار مي‌بريم، پژوهش خاصي در رابطه با تعداد کارگران جنسي در کشور انجام نشده است و اگر هم آماري باشد، اعلام آن مربوط به قوه قضائيه و نيروي انتظامي است، چراکه اين کار جرم محسوب مي‌شود و در صورت بازداشت تعداد اين زنان يا مردان مشخص مي‌شود. وي افزود: آخرين آمار در دهه ۸۰ اعلام شد که برآورد بوده است و براي اين کار بايد شيوع‌شناسي انجام شود. پديده‌هايي که قبح دارد و مخفي است، در بسياري از مواقع بسياري از افراد آن را اعلام نمي‌کنند و مطالعه و شيوع‌شناسي نمي‌شود. او در ادامه گفت: سالانه در مراکز بهزيستي که تعداد آن ۲۴ مرکز است ۹۵۰ زن پذيرش مي‌شوند که عمدتا از طبقات فوق‌العاده پايين هستند و فقر و مشکلات شديد از جمله اعتياد دارند. فريد گفت: در سال ۹۰ آماري توسط بهزيستي منتشر شد مبني بر اينکه ۵۰ درصد زنان متأهل تن‌فروشي مي‌کنند که اين آماري کاملا اشتباه بود، چراکه در کشوري مانند آمريکا اين رقم يک درصد است و اين عدد براي اين دسته بسيار دور از ذهن اعلام شد و اين اشتباه رسانه بود. مشخص نيست که در حال حاضر در اين رابطه مطالعه صورت گرفته است يا خير. اما در بين افرادي که در آن زمان به بهزيستي مراجعه کرده بودند، پنج درصد متأهل بودند. 

عامل مسمومیت‌های قارچي اخير مشخص شد
شرق: ستاد مرکزي اطلاع‌رساني داروها و سموم سازمان غذا و دارو در اطلاعيه‌اي با عنوان پيشگيري از مسموميت با قارچ‌هاي سمي، گونه قارچي
Amanita virosa را عامل مسموميت‌هاي اخير معرفي کرد. در اطلاعيه سازمان غذا و دارو آمده است: «با توجه به علائم گزارش‌شده، قارچ عامل مسموميت هم‌وطنانمان از جنس و گونه
Amanita virosa است که تا حدودي به قارچ‌هاي خوراکي شباهت داشته و مي‌تواند در کنار آنها در محل رويش وجود داشته باشد. همچنين در ادامه اين اطلاعيه، ستاد اطلاع‌رساني داروها و سموم به بيان نکات حائز اهميت در پيشگيري و مقابله با مسموميت‌هاي قارچي به شرح زیر پرداخته است: از مصرف قارچ‌هاي خودرو به‌ویژه قارچ‌هايي که در کنار تنها درختان (به‌خصوص درختان خشک‌شده) مي‌رويند يا قارچ‌هاي جمع‌آوري‌شده به دست افراد عادي يا قارچ‌هايي که به‌صورت فله‌اي عرضه مي‌شوند، خودداري کنيد. تنها قارچ‌هايي را که از مراکز مجاز و در بسته‌بندي‌هاي داراي مجوزهاي سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و پزشکي هستند، مصرف كنيد. 

بهاره رهنما 
سفير کمپين ارمغان 3 شد

شرق: «بهاره رهنما» با حضور در معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري و ديدار با معصومه ابتکار به‌عنوان سفير «پويش ارمغان ۳» انتخاب شد. معصومه ابتکار در اين جلسه که اول خرداد برگزار شد، با ابراز اميدواري براي موفقيت هرچه‌ بيشتر «پويش ارمغان۳» از تمام اقشار زنان خواست به اين کمپين بپيوندند. بهاره رهنما که به‌تازگي از نماينده يونيسف جايزه حمايت از آرمان پنجم از آرمان‌هاي ۱۷گانه حقوق بشر را در زمینه برابري حقوق زنان و دختران در ايران دريافت کرده، درباره دلايل قبول‌کردن مسئوليت اين کمپين مي‌گويد: من اصولا وقتي به يک کمپين يا به يک کار نمادين دعوت مي‌شوم، دوست ندارم به شکل نمادين باقي بماند، اگر بدانم که حضورم مؤثر و عملي است آن کار را قبول مي‌کنم، چون اصولا فرد انجام کارهاي اجرائي هستم.  

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4134

تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۲

نور نوشت
کارتون

خبر

سالانه ۹۵۰ زن ويژه در مراکز بهزيستي پذيرش مي‌شوند
ايلنا: معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي گفت: سالانه ۹۵۰ زن ويژه در مراکز بهزيستي که تعداد آن ۲۴ مرکز است، پذيرش مي‌شوند که عمدتا از طبقات فوق‌العاده پايين هستند و فقر و مشکلات شديد از جمله اعتياد دارند. حبيب‌الله فريد (معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي) در رابطه با «سکس‌ورکرها» گفت: به اين افراد در کل دنيا سکس‌ورکر گفته مي‌شود که ما معادل فارسي آن را به‌کار مي‌بريم، پژوهش خاصي در رابطه با تعداد کارگران جنسي در کشور انجام نشده است و اگر هم آماري باشد، اعلام آن مربوط به قوه قضائيه و نيروي انتظامي است، چراکه اين کار جرم محسوب مي‌شود و در صورت بازداشت تعداد اين زنان يا مردان مشخص مي‌شود. وي افزود: آخرين آمار در دهه ۸۰ اعلام شد که برآورد بوده است و براي اين کار بايد شيوع‌شناسي انجام شود. پديده‌هايي که قبح دارد و مخفي است، در بسياري از مواقع بسياري از افراد آن را اعلام نمي‌کنند و مطالعه و شيوع‌شناسي نمي‌شود. او در ادامه گفت: سالانه در مراکز بهزيستي که تعداد آن ۲۴ مرکز است ۹۵۰ زن پذيرش مي‌شوند که عمدتا از طبقات فوق‌العاده پايين هستند و فقر و مشکلات شديد از جمله اعتياد دارند. فريد گفت: در سال ۹۰ آماري توسط بهزيستي منتشر شد مبني بر اينکه ۵۰ درصد زنان متأهل تن‌فروشي مي‌کنند که اين آماري کاملا اشتباه بود، چراکه در کشوري مانند آمريکا اين رقم يک درصد است و اين عدد براي اين دسته بسيار دور از ذهن اعلام شد و اين اشتباه رسانه بود. مشخص نيست که در حال حاضر در اين رابطه مطالعه صورت گرفته است يا خير. اما در بين افرادي که در آن زمان به بهزيستي مراجعه کرده بودند، پنج درصد متأهل بودند. 

عامل مسمومیت‌های قارچي اخير مشخص شد
شرق: ستاد مرکزي اطلاع‌رساني داروها و سموم سازمان غذا و دارو در اطلاعيه‌اي با عنوان پيشگيري از مسموميت با قارچ‌هاي سمي، گونه قارچي
Amanita virosa را عامل مسموميت‌هاي اخير معرفي کرد. در اطلاعيه سازمان غذا و دارو آمده است: «با توجه به علائم گزارش‌شده، قارچ عامل مسموميت هم‌وطنانمان از جنس و گونه
Amanita virosa است که تا حدودي به قارچ‌هاي خوراکي شباهت داشته و مي‌تواند در کنار آنها در محل رويش وجود داشته باشد. همچنين در ادامه اين اطلاعيه، ستاد اطلاع‌رساني داروها و سموم به بيان نکات حائز اهميت در پيشگيري و مقابله با مسموميت‌هاي قارچي به شرح زیر پرداخته است: از مصرف قارچ‌هاي خودرو به‌ویژه قارچ‌هايي که در کنار تنها درختان (به‌خصوص درختان خشک‌شده) مي‌رويند يا قارچ‌هاي جمع‌آوري‌شده به دست افراد عادي يا قارچ‌هايي که به‌صورت فله‌اي عرضه مي‌شوند، خودداري کنيد. تنها قارچ‌هايي را که از مراکز مجاز و در بسته‌بندي‌هاي داراي مجوزهاي سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و پزشکي هستند، مصرف كنيد. 

بهاره رهنما 
سفير کمپين ارمغان 3 شد

شرق: «بهاره رهنما» با حضور در معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري و ديدار با معصومه ابتکار به‌عنوان سفير «پويش ارمغان ۳» انتخاب شد. معصومه ابتکار در اين جلسه که اول خرداد برگزار شد، با ابراز اميدواري براي موفقيت هرچه‌ بيشتر «پويش ارمغان۳» از تمام اقشار زنان خواست به اين کمپين بپيوندند. بهاره رهنما که به‌تازگي از نماينده يونيسف جايزه حمايت از آرمان پنجم از آرمان‌هاي ۱۷گانه حقوق بشر را در زمینه برابري حقوق زنان و دختران در ايران دريافت کرده، درباره دلايل قبول‌کردن مسئوليت اين کمپين مي‌گويد: من اصولا وقتي به يک کمپين يا به يک کار نمادين دعوت مي‌شوم، دوست ندارم به شکل نمادين باقي بماند، اگر بدانم که حضورم مؤثر و عملي است آن کار را قبول مي‌کنم، چون اصولا فرد انجام کارهاي اجرائي هستم.  

ارسال دیدگاه شما