30 شماره آخر

  • شماره 3166 -
  • ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۰ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

ليزردرماني توسط پزشکان عمومي ممنوع شد

شرق: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با رد تقاضاي ابطال ممنوعيت انجام ليزردرماني از سوی پزشکان عمومي، به ابقای تصميم وزارت بهداشت درباره انجام عمل يادشده به وسيله متخصصان پوست رأي داد. به گزارش ديوان عدالت اداري، به دنبال شکايت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و درخواست لغو اثر از تصميم دبير هيئت ممتحنه رشته بيماري‌هاي پوست درباره اينکه پزشکان عمومي نمي‌توانند ليزردرماني انجام دهند، زيرا اطلاعي از بيماري‌هايي که ليزردرماني براي آنها انجام مي‌شود، ساختمان پوست و عوارضي که ممکن است براي بيماري پيش آيد ندارند، اعلام شد دوره لازم براي ليزردرماني همان دوره تخصصي رشته پوست است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري پس از بحث و بررسي، رأي به ابقای اين تصميم داد؛ بنابراين ممنوعيت انجام عمل ليزردرماني به وسيله پزشکان عمومي به قوت خود باقي خواهد ماند. در رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري دراين‌باره آمده است: با عنايت به اينکه تصميم دبير هيئت ممتحنه رشته‌هاي بيماري پوست و نامه مديرکل دفتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان وزارت بهداشت، بر اساس اينکه پزشکان عمومي در دوره تحصيل درخصوص ليزردرماني تحت تعليم قرار نمي‌گيرند صادر مي‌شود، رئيس هيئت يادشده با توجه به کوريکولوم آموزش دوره پزشکي عمومي، به‌عنوان مرجع علمي اظهارنظر کرده است و موضوع منطبق است با آرای اخيرالصدور هيئت عمومي و بنابراين تصميمات مورد اعتراض قابل ابطال نيست.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4134

تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۲

نور نوشت
کارتون

ليزردرماني توسط پزشکان عمومي ممنوع شد

شرق: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با رد تقاضاي ابطال ممنوعيت انجام ليزردرماني از سوی پزشکان عمومي، به ابقای تصميم وزارت بهداشت درباره انجام عمل يادشده به وسيله متخصصان پوست رأي داد. به گزارش ديوان عدالت اداري، به دنبال شکايت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و درخواست لغو اثر از تصميم دبير هيئت ممتحنه رشته بيماري‌هاي پوست درباره اينکه پزشکان عمومي نمي‌توانند ليزردرماني انجام دهند، زيرا اطلاعي از بيماري‌هايي که ليزردرماني براي آنها انجام مي‌شود، ساختمان پوست و عوارضي که ممکن است براي بيماري پيش آيد ندارند، اعلام شد دوره لازم براي ليزردرماني همان دوره تخصصي رشته پوست است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري پس از بحث و بررسي، رأي به ابقای اين تصميم داد؛ بنابراين ممنوعيت انجام عمل ليزردرماني به وسيله پزشکان عمومي به قوت خود باقي خواهد ماند. در رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري دراين‌باره آمده است: با عنايت به اينکه تصميم دبير هيئت ممتحنه رشته‌هاي بيماري پوست و نامه مديرکل دفتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان وزارت بهداشت، بر اساس اينکه پزشکان عمومي در دوره تحصيل درخصوص ليزردرماني تحت تعليم قرار نمي‌گيرند صادر مي‌شود، رئيس هيئت يادشده با توجه به کوريکولوم آموزش دوره پزشکي عمومي، به‌عنوان مرجع علمي اظهارنظر کرده است و موضوع منطبق است با آرای اخيرالصدور هيئت عمومي و بنابراين تصميمات مورد اعتراض قابل ابطال نيست.

 

ارسال دیدگاه شما