30 شماره آخر

  • شماره 3166 -
  • ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۰ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

هشدار پليس درباره چراغ‌هاي غيرمجاز خودروها

ايسنا: رئيس مرکز اطلاع‌رساني پليس راهنمايي‌و‌رانندگي تهران بزرگ نسبت به استفاده‌ از چراغ‌هاي نامتعارف براي خودروها هشدار داد. سرهنگ علي‌اصغر شريفي درباره استفاده از چراغ‌هاي غيرمجاز در خودروها گفت: تغيير در ميزان نور و رنگ استاندارد چراغ‌هاي وسيله نقليه، مصداق بارز نقص فني محسوب مي‌شود و جريمه 50هزارتوماني را براي فرد متخلف در پي خواهد داشت. او با اشاره به ماده 151 آيين‌نامه راهنمايي‌و‌رانندگي تصريح کرد: استفاده از چراغ‌هاي چشمک‌زن و رنگارنگ در وسايل نقليه ممنوع است. سرهنگ شريفي در‌اين‌باره مواردي را برشمرد که رانندگان ملزم به رعايت آن هستند و ادامه داد: رنگ چراغ‌هاي جلوي وسيله نقليه، سفيد يا زرد و رنگ چراغ‌هاي عقب و ترمز بايد قرمز باشد. همچنين رنگ چراغ کوچک پلاک عقب سفيد و رنگ چراغ دنده‌عقب بايد سفيد يا زرد باشد. رنگ چراغ راهنما و چراغ خطر نيز بايد در قسمت جلوي خودرو زرد و در قسمت عقب وسيله نقليه نيز زرد يا قرمز باشد. او تأکيد کرد: استفاده از چراغ با نور خيره‌کننده و همچنين چراغ‌هايي با نور سفيد در عقب وسيله نقليه و نور قرمز در جلوي خودرو اکيدا ممنوع است.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4134

تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۲

نور نوشت
کارتون

هشدار پليس درباره چراغ‌هاي غيرمجاز خودروها

ايسنا: رئيس مرکز اطلاع‌رساني پليس راهنمايي‌و‌رانندگي تهران بزرگ نسبت به استفاده‌ از چراغ‌هاي نامتعارف براي خودروها هشدار داد. سرهنگ علي‌اصغر شريفي درباره استفاده از چراغ‌هاي غيرمجاز در خودروها گفت: تغيير در ميزان نور و رنگ استاندارد چراغ‌هاي وسيله نقليه، مصداق بارز نقص فني محسوب مي‌شود و جريمه 50هزارتوماني را براي فرد متخلف در پي خواهد داشت. او با اشاره به ماده 151 آيين‌نامه راهنمايي‌و‌رانندگي تصريح کرد: استفاده از چراغ‌هاي چشمک‌زن و رنگارنگ در وسايل نقليه ممنوع است. سرهنگ شريفي در‌اين‌باره مواردي را برشمرد که رانندگان ملزم به رعايت آن هستند و ادامه داد: رنگ چراغ‌هاي جلوي وسيله نقليه، سفيد يا زرد و رنگ چراغ‌هاي عقب و ترمز بايد قرمز باشد. همچنين رنگ چراغ کوچک پلاک عقب سفيد و رنگ چراغ دنده‌عقب بايد سفيد يا زرد باشد. رنگ چراغ راهنما و چراغ خطر نيز بايد در قسمت جلوي خودرو زرد و در قسمت عقب وسيله نقليه نيز زرد يا قرمز باشد. او تأکيد کرد: استفاده از چراغ با نور خيره‌کننده و همچنين چراغ‌هايي با نور سفيد در عقب وسيله نقليه و نور قرمز در جلوي خودرو اکيدا ممنوع است.

 

ارسال دیدگاه شما