30 شماره آخر

  • شماره 3427 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

آمار بالای سوء‌تغذیه در بیماران بیمارستان‌ها

ايسنا: مسئول تغذیه بالینی وزارت بهداشت با اشاره به آمار سوء‌تغذیه در بیمارستان‌ها گفت: اکثر بیماران هنگام بستری‌شدن وضعیت تغذیه‌ای مناسبی ندارند.دکتر غلام‌رضا فارسانی با اشاره به وضعیت تغذیه‌ای بیماران در سطح کشور اظهار کرد: بر اساس مطالعات انجام‌شده در سطوح و بیمارستان‌های مختلف، تقریبا ۳۸ درصد از بیماران بستری‌شده در بیمارستان‌ها دچار سوءتغذیه متوسط تا شدید بوده و نیازمند حمایت‌های تغذیه‌ای اورژانسی هستند.او با بیان اینکه وضعیت بیمارانی که از سوء‌تغذیه رنج می‌برند، در بخش‌های مراقبت‌های ویژه نامناسب‌تر است، گفت: ۵۳ درصد بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، دچار سوءتغذیه متوسط تا شدید بوده و این آمار، آماری است که می‌توان به آن استناد کرد و به‌طور‌کلی آن را تعمیم داد.او با تأکید بر انجام ارزیابی دقیق و فعالیت‌های وزارت بهداشت در این حوزه افزود: نتایج تحقیقات انجام‌شده در بیمارستان‌های کل کشور به‌زودی استخراج می‌شود.فارسان با اشاره به وضعیت تغذیه‌ای کودکان در بخش مراقبت‌های ویژه (PICU) گفت: وضعیت تغذیه‌ای کودکان در این بخش‌ها به‌مراتب نامناسب‌تر بوده و می‌توان گفت حدود ۶۳ درصد این کودکان نیز از سوءتغذیه متوسط تا شدید رنج می‌برند. در بخش‌هایی مانند بخش سرطان، سوختگی، شیمی‌درمانی، دیالیز و همودیالیز نیز نگرانی درباره سوء‌تغذیه وجود دارد.او با تأکید بر نقش حمایت‌های تغذیه‌ای در دستیابی به کفایت تغذیه‌ای گفت: کفایت تغذیه‌ای به تأمین ۸۰ درصد نیازهای تغذیه‌ای و انرژی فرد اشاره دارد و مطالعه یادشده نشان می‌دهد حدود ۷۳ درصد بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه عدم کفایت پروتئین و ۶۴ درصد عدم کفایت انرژی دارند. وضعیت از این نظر در بخش مراقبت‌های ویژه کودکان به‌‌مراتب بدتر و نزدیک به ۹۰ درصد است. وضعیت موجود، مسئولیت کارشناسان تغذیه را سنگین‌تر می‌کند. باید به تکمیل حمایت‌های تغذیه‌ای در بیمارستان‌ها بیشتر توجه شود.وی با تأکید بر اینکه میانگین سنی بیماران بستری در بیمارستان‌های کشور بسیار پایین‌تر از سایر کشورها است، گفت: با توجه به اینکه جامعه ما به سوی سالمندی پیش می‌رود، مطمئنا در آینده با وضعیت بدتری روبه‌رو خواهیم بود و برای مقابله با این مشکل، باید از اکنون اقدامات پیشگیرانه را انجام دهیم.او با بیان اینکه آگاهی‌نداشتن تیم درمان از نقش تغذیه در ارتقای سلامت بیمار می‌تواند یکی از موانع احتمالی ارائه خدمات تغذیه‌ای مناسب به بیماران باشد، افزود: برای رفع این نقایص، لازم است هماهنگی بیشتری انجام شود؛ چراکه ناهماهنگی باعث افزایش هزینه‌های طول درمان و دارو و طول بستری در بیمارستان می‌شود.فارسان در ادامه با اشاره به سیاست‌های وزارت بهداشت در راستای حمایت‌های تغذیه‌ای از بیماران، متذکر شد: هماهنگی لازم با معاونت درمان به‌ویژه واحد نظارت و اعتباربخشی برای تدوین استانداردهای مربوطه در راستای ارائه خدمات تغذیه‌ای، به‌روزرسانی شناسنامه‌های تغذیه‌ای برای ارتقای وضعیت تغذیه بالینی و پیشگیری از تبعات ناشی از سوء‌تغذیه ازجمله اقدامات و برنامه‌های وزارت بهداشت در این زمینه است.

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3958

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

نور نوشت
کارتون

آمار بالای سوء‌تغذیه در بیماران بیمارستان‌ها

ايسنا: مسئول تغذیه بالینی وزارت بهداشت با اشاره به آمار سوء‌تغذیه در بیمارستان‌ها گفت: اکثر بیماران هنگام بستری‌شدن وضعیت تغذیه‌ای مناسبی ندارند.دکتر غلام‌رضا فارسانی با اشاره به وضعیت تغذیه‌ای بیماران در سطح کشور اظهار کرد: بر اساس مطالعات انجام‌شده در سطوح و بیمارستان‌های مختلف، تقریبا ۳۸ درصد از بیماران بستری‌شده در بیمارستان‌ها دچار سوءتغذیه متوسط تا شدید بوده و نیازمند حمایت‌های تغذیه‌ای اورژانسی هستند.او با بیان اینکه وضعیت بیمارانی که از سوء‌تغذیه رنج می‌برند، در بخش‌های مراقبت‌های ویژه نامناسب‌تر است، گفت: ۵۳ درصد بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، دچار سوءتغذیه متوسط تا شدید بوده و این آمار، آماری است که می‌توان به آن استناد کرد و به‌طور‌کلی آن را تعمیم داد.او با تأکید بر انجام ارزیابی دقیق و فعالیت‌های وزارت بهداشت در این حوزه افزود: نتایج تحقیقات انجام‌شده در بیمارستان‌های کل کشور به‌زودی استخراج می‌شود.فارسان با اشاره به وضعیت تغذیه‌ای کودکان در بخش مراقبت‌های ویژه (PICU) گفت: وضعیت تغذیه‌ای کودکان در این بخش‌ها به‌مراتب نامناسب‌تر بوده و می‌توان گفت حدود ۶۳ درصد این کودکان نیز از سوءتغذیه متوسط تا شدید رنج می‌برند. در بخش‌هایی مانند بخش سرطان، سوختگی، شیمی‌درمانی، دیالیز و همودیالیز نیز نگرانی درباره سوء‌تغذیه وجود دارد.او با تأکید بر نقش حمایت‌های تغذیه‌ای در دستیابی به کفایت تغذیه‌ای گفت: کفایت تغذیه‌ای به تأمین ۸۰ درصد نیازهای تغذیه‌ای و انرژی فرد اشاره دارد و مطالعه یادشده نشان می‌دهد حدود ۷۳ درصد بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه عدم کفایت پروتئین و ۶۴ درصد عدم کفایت انرژی دارند. وضعیت از این نظر در بخش مراقبت‌های ویژه کودکان به‌‌مراتب بدتر و نزدیک به ۹۰ درصد است. وضعیت موجود، مسئولیت کارشناسان تغذیه را سنگین‌تر می‌کند. باید به تکمیل حمایت‌های تغذیه‌ای در بیمارستان‌ها بیشتر توجه شود.وی با تأکید بر اینکه میانگین سنی بیماران بستری در بیمارستان‌های کشور بسیار پایین‌تر از سایر کشورها است، گفت: با توجه به اینکه جامعه ما به سوی سالمندی پیش می‌رود، مطمئنا در آینده با وضعیت بدتری روبه‌رو خواهیم بود و برای مقابله با این مشکل، باید از اکنون اقدامات پیشگیرانه را انجام دهیم.او با بیان اینکه آگاهی‌نداشتن تیم درمان از نقش تغذیه در ارتقای سلامت بیمار می‌تواند یکی از موانع احتمالی ارائه خدمات تغذیه‌ای مناسب به بیماران باشد، افزود: برای رفع این نقایص، لازم است هماهنگی بیشتری انجام شود؛ چراکه ناهماهنگی باعث افزایش هزینه‌های طول درمان و دارو و طول بستری در بیمارستان می‌شود.فارسان در ادامه با اشاره به سیاست‌های وزارت بهداشت در راستای حمایت‌های تغذیه‌ای از بیماران، متذکر شد: هماهنگی لازم با معاونت درمان به‌ویژه واحد نظارت و اعتباربخشی برای تدوین استانداردهای مربوطه در راستای ارائه خدمات تغذیه‌ای، به‌روزرسانی شناسنامه‌های تغذیه‌ای برای ارتقای وضعیت تغذیه بالینی و پیشگیری از تبعات ناشی از سوء‌تغذیه ازجمله اقدامات و برنامه‌های وزارت بهداشت در این زمینه است.

 

ارسال دیدگاه شما