30 شماره آخر

  • شماره 3434 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

گالری جهان

گاردين
افزايش رفتارهاي نژادپرستانه بعد از برگزيت

نتايج تحقيقات سراسري در انگليس نشان مي‌دهد بعد از برگزاري رفراندوم خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، رفتارهاي نژادپرستانه در جامعه افزايش يافته است. روزنامه گاردين در تيتر يک اين خبر را منتشر کرده و در گزارشي مفصل با ذکر جزئيات اين موضوع را شرح داده است. در اين گزارش مي‌خوانيم تا پيش از برگزاري رفراندوم خروج، از هر ۱۰ نفر شهروند متعلق به گروه‌هاي اقليت، تنها پنج نفر ادعا مي‌کردند که با رفتارهاي نژادپرستانه مواجه شده‌اند، اما از سال ۲۰۱۶ تاكنون اين عدد به هفت نفر رسيده است. بنابراين از هر ۱۰ نفر اقليت موجود در جامعه انگليس، هفت نفر آنها با رفتارهاي تبعيض‌آميز و نژادپرستانه روبه‌رو شده‌اند. يکي از نمايندگان حزب کارگر كه از نتايج اين تحقيقات آگاه است به گاردين گفته «رفراندوم برگزيت و شعارها و آرزوهايش باعث افزايش مهاجرستيزي شده است. دقيقا همان چيزي که ترامپ در آمريکا به اجرا گذاشته است». روزنامه گاردين در عکس يک نايجل فاراژ، رهبر حزب يوکيپ و هيئت همراهش را به تصوير کشيده است. روي کت و شلوار آقاي فاراژ، رد سفيد شير ديده مي‌شود. برخي شهروندان نيوکاسلي اين بلا را سر آقاي فاراژ درآورده‌اند. آنها در مخالفت با ايده‌هاي افراطي و راست‌گرايانه حزب يوکيپ، با پاشيدن شير از فاراژ پذيرايي کرده‌اند. فيليپ هموند، وزير خزانه‌داري انگليس احتمال برگزيت بدون توافق را با واژه خيانت توصيف کرده است. گاردين در بخشي از صفحه يک به اظهارات آقاي هموند پرداخته و نوشته هيئت دولت سعي مي‌کند در نهايت با طرفين اين موضوع به توافق برسد.
نکته: روزنامه گاردين جدي‌تر از هميشه موضوع نژادپرستي را در صفحه يک پيگيري مي‌کند.

نشنال
افزايش چهاربرابري اورانيوم غني‌شده ايران

روزنامه اماراتي نشنال در تيتر يک خود خبر افزايش سطح توليد اورانيوم غني‌شده ايران را بازتاب داده است. چالش‌هاي چند وقت اخير ميان ايران و غرب باعث شده ايران ظرفيت توليد اورانيوم غني‌شده خود را به چهار برابر افزايش دهد. بعد از اينکه آمريکا تحريم‌هاي خود را عليه ايران گسترش داد تا توافق هسته‌اي جديدي با ايران منعقد کند، طرف ايراني از اروپا خواست پايبندي خود را به توافق سال ۲۰۱۵ نشان دهد. آنها از اروپا خواسته‌اند در ۶۰ روز اين پايبندي را به صورت عملي نشان دهد. به همين دليل هم ظرفيت توليد اورانيوم غني‌شده خود را به چهار برابر افزايش داده‌اند تا به اين ترتيب توان هسته‌اي خود را به رخ بکشند. در گزارش نشنال مي‌خوانيم انگليس به عنوان يکي از اعضاي توافق هسته‌اي ميان ايران و غرب از طرف ايراني خواسته نقش آمريکا را در اين موضوع دست‌کم نگيرد و سعي نکند توان اين کشور را محک بزند. نشنال در عکس يک به ديدار شيخ محمد بن‌زائد و موبو سيسه، نخست‌وزير مالي پرداخته است. شيخ زائد در کاخ الباتين از نخست‌وزير مالي ميزباني کرده است. در شرح عکس به علت اين ديدار اشاره‌اي نشده است. نشنال در خبري ديگر ادعا مي‌کند سازمان ملل شايد ارسال کمك‌هاي غذايي را به برخي مناطق در يمن متوقف کند. نشنال نوشته علت اين اقدام رفتارهاي حوثي‌هاست. سازمان ملل مي‌گويد حوثي‌ها با نيروهاي اين سازمان در يمن همکاري نمي‌کنند.
نکته: ايران همچنان مهم‌ترين سوژه صفحه يک نشنال است.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3945

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲

نور نوشت
کارتون

گالری جهان

گاردين
افزايش رفتارهاي نژادپرستانه بعد از برگزيت

نتايج تحقيقات سراسري در انگليس نشان مي‌دهد بعد از برگزاري رفراندوم خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، رفتارهاي نژادپرستانه در جامعه افزايش يافته است. روزنامه گاردين در تيتر يک اين خبر را منتشر کرده و در گزارشي مفصل با ذکر جزئيات اين موضوع را شرح داده است. در اين گزارش مي‌خوانيم تا پيش از برگزاري رفراندوم خروج، از هر ۱۰ نفر شهروند متعلق به گروه‌هاي اقليت، تنها پنج نفر ادعا مي‌کردند که با رفتارهاي نژادپرستانه مواجه شده‌اند، اما از سال ۲۰۱۶ تاكنون اين عدد به هفت نفر رسيده است. بنابراين از هر ۱۰ نفر اقليت موجود در جامعه انگليس، هفت نفر آنها با رفتارهاي تبعيض‌آميز و نژادپرستانه روبه‌رو شده‌اند. يکي از نمايندگان حزب کارگر كه از نتايج اين تحقيقات آگاه است به گاردين گفته «رفراندوم برگزيت و شعارها و آرزوهايش باعث افزايش مهاجرستيزي شده است. دقيقا همان چيزي که ترامپ در آمريکا به اجرا گذاشته است». روزنامه گاردين در عکس يک نايجل فاراژ، رهبر حزب يوکيپ و هيئت همراهش را به تصوير کشيده است. روي کت و شلوار آقاي فاراژ، رد سفيد شير ديده مي‌شود. برخي شهروندان نيوکاسلي اين بلا را سر آقاي فاراژ درآورده‌اند. آنها در مخالفت با ايده‌هاي افراطي و راست‌گرايانه حزب يوکيپ، با پاشيدن شير از فاراژ پذيرايي کرده‌اند. فيليپ هموند، وزير خزانه‌داري انگليس احتمال برگزيت بدون توافق را با واژه خيانت توصيف کرده است. گاردين در بخشي از صفحه يک به اظهارات آقاي هموند پرداخته و نوشته هيئت دولت سعي مي‌کند در نهايت با طرفين اين موضوع به توافق برسد.
نکته: روزنامه گاردين جدي‌تر از هميشه موضوع نژادپرستي را در صفحه يک پيگيري مي‌کند.

نشنال
افزايش چهاربرابري اورانيوم غني‌شده ايران

روزنامه اماراتي نشنال در تيتر يک خود خبر افزايش سطح توليد اورانيوم غني‌شده ايران را بازتاب داده است. چالش‌هاي چند وقت اخير ميان ايران و غرب باعث شده ايران ظرفيت توليد اورانيوم غني‌شده خود را به چهار برابر افزايش دهد. بعد از اينکه آمريکا تحريم‌هاي خود را عليه ايران گسترش داد تا توافق هسته‌اي جديدي با ايران منعقد کند، طرف ايراني از اروپا خواست پايبندي خود را به توافق سال ۲۰۱۵ نشان دهد. آنها از اروپا خواسته‌اند در ۶۰ روز اين پايبندي را به صورت عملي نشان دهد. به همين دليل هم ظرفيت توليد اورانيوم غني‌شده خود را به چهار برابر افزايش داده‌اند تا به اين ترتيب توان هسته‌اي خود را به رخ بکشند. در گزارش نشنال مي‌خوانيم انگليس به عنوان يکي از اعضاي توافق هسته‌اي ميان ايران و غرب از طرف ايراني خواسته نقش آمريکا را در اين موضوع دست‌کم نگيرد و سعي نکند توان اين کشور را محک بزند. نشنال در عکس يک به ديدار شيخ محمد بن‌زائد و موبو سيسه، نخست‌وزير مالي پرداخته است. شيخ زائد در کاخ الباتين از نخست‌وزير مالي ميزباني کرده است. در شرح عکس به علت اين ديدار اشاره‌اي نشده است. نشنال در خبري ديگر ادعا مي‌کند سازمان ملل شايد ارسال کمك‌هاي غذايي را به برخي مناطق در يمن متوقف کند. نشنال نوشته علت اين اقدام رفتارهاي حوثي‌هاست. سازمان ملل مي‌گويد حوثي‌ها با نيروهاي اين سازمان در يمن همکاري نمي‌کنند.
نکته: ايران همچنان مهم‌ترين سوژه صفحه يک نشنال است.

ارسال دیدگاه شما