30 شماره آخر

  • شماره 3434 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

سومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات هادي رضوي و ۳۰ متهم ديگر پرونده بانک سرمايه

5 بار سفر آلمان و 4 بار سفر اتريش اروپاگردي نيست

شرق: سومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده سيدمحمدهادي رضوي روز گذشته برگزار شد و در اين جلسه متهم به سفر اروپا با همراهي منشي خود معترف شد، اما نه به تعداد ذکرشده از سوي نماينده دادستان.او گفت: آقاي قهرماني در جلسه قبل گفته است من با منشي خودم اروپاگردي کرده‌ام و به ۵۰ کشور رفته‌ام، درصورتي‌که اولا اين منشي ۱۵ سال است که با من کار مي‌کند و در آن سفر خانواده‌ام نیز همراه من بودند و ۵۰ کشور هم نبوده است، بلکه پنج کشور بوده و از آن صد مورد ورود و خروج ۵۰ موردش فقط مربوط به عراق بوده است و من فقط هفت بار به امارات رفتم، پنج بار به آلمان و چهار بار هم به اتريش و اروپاگردي در کار نبوده است.به گزارش ميزان، متهم رضوي پس از حضور در جايگاه اظهار کرد: اول لازم است که از سعه صدر شما نسبت به حرف‌هايي که زده مي‌شود، تشکر کنم. اين حرف من نيست، بلکه سايرين هم بر اين حرف تأكيد دارند؛ اما آقاي قاضي بنده يک گلايه دارم و آن هم اين است که تمام حرف‌ها و صحبت‌هاي آقاي قهرماني (نماينده دادستان) در رسانه‌ها تيتر و منتشر مي‌شود؛ اما تمامي ادله و حرف‌هاي من بايکوت خبري مي‌شود؛ بنابراین خواهش مي‌کنم رسانه‌ها حرف‌هاي من را پخش کنند؛ به‌جز سايت ميزان و دو جاي ديگر بیشتر رسانه‌ها حرف‌هاي من را منعکس نمي‌کنند.لطفا از رسانه‌ها بخواهيد رعايت انصاف را داشته باشند و حرف‌هاي من را هم منعکس کنند.متهم افزود: اکنون در اين دفاعياتم به مطلبي اشاره مي‌کنم که از شما خواهش مي‌کنم اين مطلب را به‌عنوان يک برگ برنده متهم نگاه کنيد، چون من گران‌نمايي را توضيح دادم و درباره ملک وثيقه گذاشته‌شده هم توضيح دادم که عنوان باغ‌بودن آن مربوط به قبل از انقلاب بوده که هزارو ۱۳ متر مساحت داشته و پس از مسکوني‌شدن حدود ۵۰۰ متر جواز گرفته و منظورم اين است که ملک معرفي‌شده، باغ نيست، بلکه مسکوني است که اسناد آن هم مشخص است.متهم رضوي ادامه داد: همچنين آقاي علي‌محمدي (متهم ديگر پرونده) گفته‌اند که عباس اوره‌اي برادرزن من نيست. مگر فاميل همسر شما اوره‌اي نيست، چطور او را نمي‌شناسيد؟
برگ برنده من در پرونده نيست
او در ادامه دفاعيات خود گفت: مطلب مهمي که بايد عرض کنم اين است که درباره جعل قرارداد‌ها بنده در دادگاهي ديگر قرار منع تعقيب برايم صادر شده است و معاونت حقوقي بانک سرمايه نسبت به اين رأي هيچ‌گونه اعتراضي نداشته‌اند که نشان مي‌دهد موضوع جعل قرارداد ديگر منتفي است.متهم رضوي گفت: بنده طبق اسناد کيفرخواست ادله‌هاي خود را ارائه دادم، اما اکنون يک برگ برنده معرفي مي‌کنم و سؤالم اين است که چرا اين برگه در پرونده من نيست.متهم گفت: بازپرسي به من اطلاع داد که پاسخ استعلام از سوي بانک مرکزي آمده و از شما در اين خصوص رفع اتهام شده است. اين مطلب را بازپرسي به من گفتند، اما اين جوابيه در پرونده من نبوده است.متهم رضوي در ادامه دفاعيات خود گفت: من براساس کيفرخواست ادله خود را به دادگاه ارائه کردم. بازرسي کل کشور مطالب مربوط به تخطي لاين اعتباري را ارائه بدهند که اگر دوستان ارائه نکنند، من آن را ارائه خواهم داد.
ادعاي بيرون‌کشيدن برگ برنده از پرونده کذب است
در ادامه نماينده دادستان به اذن قاضي در جايگاه حاضر شد و گفت: آقاي رضوي لزومي ندارد شما يک وانت زونکن با خود بياوريد، من از شما سه سؤال مي‌پرسم که اگر پاسخ بدهيد، حکم برائت شما را صادر مي‌کنم؛ اول اينکه طبق گزارش کارشناسان اعتباري شما صلاحيت تسهيلات نداشته‌ايد، چطور ۱۰۷ ميليارد تومان گرفته‌ايد، بايد اسناد مالي بياوريد.همچنين مي‌گوييد وام شما مشارکت مدني نبوده و سرمايه در گردش است، اسناد بياوريد که کار بازرگاني مي‌کرده‌ايد، شما بايد در راستاي توليد کار مي‌کرديد، چرا اين موارد را انجام نداده‌ايد.او ادامه داد: همچنين شما وثيقه را با پول بانک خريده‌ايد، حال مي‌خواهيد همان را بدهيد و ده‌ها ملکي را که از آن خريد‌ه‌ايد، پس بدهيد، چرا با پول بانک وثيقه خريديد؟ و درخصوص بيرون‌کشيدن پرونده، اظهارات شما کاملا کذب است و اگر سندي داريد در اختيار خبرنگاران قرار بدهيد.متهم رضوي خطاب به نماينده دادستان گفت: شما مي‌گوييد من صلاحيت ندارم، درحالي‌که طبق قانون ذي‌نفع گرفتم و برگرداندم و بعد از دريافت وام پروژه گرفتيم که قرار بود سودآوري داشته باشم.متهم رضوي ادامه داد: اساسنامه من در شرکت رهجويان و آينده‌سازان فاطمي ساخت اين پروژه‌ها بود و در شرکت شايگان تجارت محصولات دامي بوده است و همه‌چيز هم به نام من است، پس نمي‌توانم کلاهبردار باشم. من در چارچوب کيفرخواست ادله‌ام را ارائه دادم و مابقي دفاعياتم را وکيلم خواهد گفت.قاضي مسعودي‌مقام در اين بخش از دادگاه از نماينده سازمان بازرسي براي بيان توضيحات خواست در جايگاه حاضر شود.نماينده سازمان بازرسي گفت: درباره کارشناسي ملکي روز گذشته اظهاراتي شد، درباره آن توضيح بدهم و آن اينکه در گزارش سازمان بازرسي کل کشور اشاره کرديم و مبالغ را به‌دليل اينکه آن را قبول داريم، در گزارش درج کرديم، هر‌چند کارشناسي براي تعيين ملک استخدام نکرده بوديم.نماينده دادستان خطاب به نماينده سازمان بازرسي گفت: سازمان بازرسي کل کشور کارشناسي نکرده است ملکي را که دوهزارو ۵۰ متر بود، کارشناسي کرديد که در واقع هزارو ۸۰۰ متر بوده است.نماينده سازمان بازرسي ادامه داد: درخصوص باغ‌بودن ملک صبا طبق دستور نقشه نوشته‌شده اين ملک باغ است و براي آن ۳۰ درصد اجازه سطح اشغال داده شد و درخصوص استعلام، ذي‌نفع واحد ‌بودن آقاي رضوي به سازمان نسبت داده شده که سازمان هيچ وقت در اين باره استعلامي انجام نداده است بلکه يک گزارش اختصاصي به بانک مرکزي فرستاديم تا به تخلفات آن رسيدگي شود و آن را در لايحه تقديم دادگاه مي‌کنيم.در اين لحظه قاضي مسعودي‌مقام از وکيل‌مدافع متهم رضوي خواست دفاعيات خود را مطرح کند. وکيل متهم رضوي در جايگاه حاضر شد و بيان کرد: آقاي نماينده دادستان به زونکن‌ها اشاره مي‌کند در حالي که ما براي بيان دفاعيات بايد آنها را مورد استفاده قرار دهيم. اگر موکل من جرمي انجام داده بايد مشخص شود و اگر غير از اين است، آن هم بايد مشخص شود.
وکيل متهم رضوي ادامه داد: در روز‌هاي گذشته جو حاکم بر محکمه راضي‌کننده نبود.قاضي مسعودي‌مقام خطاب به وکيل گفت: ما راضي بوديم، عده‌اي مي‌خواهند جريان دادسرا را منحرف کنند و گمان نمي‌کنم کسي بتواند اين کار را انجام دهد. ما جرائم را ارزيابي مي‌کنيم و تحت اين حرف‌ها قرار نمي‌گيريم. بحث ما درباره دريافت تسهيلات و ضمانت‌هاست. مطالب شما وارد نيست و اينکه متهمي در دادگاه ۱۰ تا ۱۲ ساعت از خود دفاع کند کم‌نظير است و ما قطعا همه را ارزيابي خواهيم کرد.
رقم وام 107 ميليارد نيست، 85 ميليارد تومان است، بي‌انصافي نکنيد
محمدي، وکيل متهم، با گلايه از برخي رسانه‌ها درباره ميزان تسهيلات دريافتي عنوان کرد: همه جرايد زده‌اند که متهم ۱۰۷ ميليارد تومان تسهيلات گرفته و برده است؛ طبيعتا در جامعه‌اي كه مردمش لنگ دو، سه ميليون هستند وقتي اين ارقام را مي‌شنوند که چه ميزان دريافت شده و داماد وزير بوده است ذهنیت اشتباه پیدا می کننددر صورتي که اين عدد مبلغ دريافتي بوده که آن هم تسويه شده است به طوري که از ۱۰۷ ميليارد تسهيلات اخذشده ۲۲ميلياردش به صورت ضمانت نقدي پرداخت شده و حدود ۸۵ ميليارد مي‌ماند که براي آن هم يک ملک وثيقه شده است. حال اگر اين ملک را ارزيابي کنيم بر اساس نظر شما ۳۰ ميليارد مي‌ارزد و ما هم مدعي هستيم که ۱۳۰ مي‌ارزد و حال اگر ۳۰ ميليارد خودتان را هم از اين مبلغ کم کنيد، به ۵۵ ميليارد تومان مي‌رسيم.وکيل متهم رضوي در رابطه با نحوه مصرف تسهيلات هم گفت: در کيفرخواست آمده است که اين تسهيلات خارج از موضوع قرارداد مطرح شده است، اما ما مي‌گوييم قرارداد‌ها اصلا موضوعي نداشته‌اند. حالا اگر کسي در قرارداد‌ها دست برده است که موضوع ديگري است که به آن شکايت شده، اما موضوع اصلي اين است که موکل من به بانک نامه زده و اعلام کرده است که اين تسهيلات را براي امور جاري مي‌خواهد که حتي بعدا هم اعلام کرده که اين تسهيلات در چه اموري صرف شده است.  اسناد نشان مي‌دهد که او کار کرده و توليد داشته است. چون اگر کار نمي‌کرد به ۱۴ ميليارد سود نمي‌رسيد که بخواهد بدهي‌هايش را بپردازد.وکيل متهم رضوي در ادامه دفاعيات خود به موضوع ديگري اشاره کرد و افزود: آقاي پسنديده که بازپرس پرونده است، به بانک نامه زده و دستور مي‌دهد که پرونده موکل را بررسي کنيد و ببينيد در بانک اصلا بدهکاري دارد يا خير؟ و پرونده بانکي او را تعيين تکليف کنيد. بانک پس از اين نامه بررسي مي‌کند و مي‌گويد مبلغ بدهي موکل من ۶۷ ميليارد تومان است. اين جواب به دادستاني اعلام نمي‌شود. در آن زمان موکل بنده پيش رئيس بانک رفته و مي‌گويد مگر آقاي پسنديده درخواست حساب و کتاب نکرده است؛ چرا جواب او را نمي‌دهيد. آقاي خاني که رئيس بانک است، به مسئول دفترش مي‌گويد که اين نامه بدهي ۶۷ميلياردي قبلا براي آقاي پسنديده ارسال شده است؛ شما بررسي کنيد و اگر ارسال نشده است دوباره ارسال کنيد. بانک اعلام کرده بدهي موکل من ۶۷ ميليارد تومان است و کارشناس دادگستري ملک او را ۷۲ ميليارد تومان ارزيابي کرده است و اين نشان مي‌دهد که او حسابش را تسويه کرده است.
موکلم بدهکار کلان نيست
در ادامه وکيل متهم رضوي گفت: بحث کلان بودن يا نبودن بدهي را بانک مي‌داند. با اين ارقامي که گفته شده ولواينکه موکلم را بدهکار بدانيم، کلان نيست و نياز به اصلاح کيفرخواست دارد. ما با بانک تسويه کامل و سود‌ها را پرداخت کرديم.وي ادامه داد: من تنها وکيل آقاي رضوي نيستم؛ همکاران ديگرم در شعبه ۳۹ در حال بررسي هستند و اگر شعبه ۳۹ تشخيص دهد که قرارداد‌ها سفيدامضا باشد قرارداد باطل است و نمي‌تواند سود را از موکل بخواهند که اين موضوع بايد کارشناسي مي‌شد.
بدهي موکلم 70 ميليارد تومان است
وي افزود: موکل من ۷۰ ميليارد بدهي دارد و درخواست مي‌کند ملکش را بدهد و تسويه بگيرد و مي‌گويد براي من فرق نمي‌کند منتها براي بانک فرق دارد. او خود قبول دارد ملکش را بالاتر زده است و فرق آن براي بانک در سود آن است که بدوا ابطال اين صورت‌حساب مالي را مي‌خواهيم.در ادامه قاضي مسعودي‌مقام از آقاي عليرضا علي‌محمدي رئيس وصول مطالبات بانک سرمايه خواست در جايگاه حاضر شود.علي‌محمدي گفت: در روز‌هاي گذشته متهم رضوي درباره گواهي مالياتي ۱۸۶ مانور مي‌دهد؛ اولا گواهي ۱۸۶ مالياتي را بانک چه زماني بايد بدهد؛ قبل از ارائه تسهيلات، بانک بايد اين گواهي مالياتي را بگيرد.
آقاي رضوي بانک را فريب داده است
مسئول وصول مطالبات بانک سرمايه ادامه داد: در اين باره نکته قابل تأييد اين است که مهم‌ترين استفاده بانک از اين گواهي به اين شکل است که اظهارنامه شخص متقاضي را با صورت مالي مطابقت بدهد. بحث ما بحث فريب است. آقاي رضوي سه سال بعد گواهي ۱۸۶ را گرفته است. او قبل از دريافت تسهيلات بانک را فريب داده و به صورت غيرواقعي اهليت و ظرفيت خود را ابراز کرده و به واسطه آنها ميليارد‌ها از بيت‌المال تسهيلات گرفته است.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3945

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲

نور نوشت
کارتون

سومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات هادي رضوي و ۳۰ متهم ديگر پرونده بانک سرمايه

5 بار سفر آلمان و 4 بار سفر اتريش اروپاگردي نيست

شرق: سومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده سيدمحمدهادي رضوي روز گذشته برگزار شد و در اين جلسه متهم به سفر اروپا با همراهي منشي خود معترف شد، اما نه به تعداد ذکرشده از سوي نماينده دادستان.او گفت: آقاي قهرماني در جلسه قبل گفته است من با منشي خودم اروپاگردي کرده‌ام و به ۵۰ کشور رفته‌ام، درصورتي‌که اولا اين منشي ۱۵ سال است که با من کار مي‌کند و در آن سفر خانواده‌ام نیز همراه من بودند و ۵۰ کشور هم نبوده است، بلکه پنج کشور بوده و از آن صد مورد ورود و خروج ۵۰ موردش فقط مربوط به عراق بوده است و من فقط هفت بار به امارات رفتم، پنج بار به آلمان و چهار بار هم به اتريش و اروپاگردي در کار نبوده است.به گزارش ميزان، متهم رضوي پس از حضور در جايگاه اظهار کرد: اول لازم است که از سعه صدر شما نسبت به حرف‌هايي که زده مي‌شود، تشکر کنم. اين حرف من نيست، بلکه سايرين هم بر اين حرف تأكيد دارند؛ اما آقاي قاضي بنده يک گلايه دارم و آن هم اين است که تمام حرف‌ها و صحبت‌هاي آقاي قهرماني (نماينده دادستان) در رسانه‌ها تيتر و منتشر مي‌شود؛ اما تمامي ادله و حرف‌هاي من بايکوت خبري مي‌شود؛ بنابراین خواهش مي‌کنم رسانه‌ها حرف‌هاي من را پخش کنند؛ به‌جز سايت ميزان و دو جاي ديگر بیشتر رسانه‌ها حرف‌هاي من را منعکس نمي‌کنند.لطفا از رسانه‌ها بخواهيد رعايت انصاف را داشته باشند و حرف‌هاي من را هم منعکس کنند.متهم افزود: اکنون در اين دفاعياتم به مطلبي اشاره مي‌کنم که از شما خواهش مي‌کنم اين مطلب را به‌عنوان يک برگ برنده متهم نگاه کنيد، چون من گران‌نمايي را توضيح دادم و درباره ملک وثيقه گذاشته‌شده هم توضيح دادم که عنوان باغ‌بودن آن مربوط به قبل از انقلاب بوده که هزارو ۱۳ متر مساحت داشته و پس از مسکوني‌شدن حدود ۵۰۰ متر جواز گرفته و منظورم اين است که ملک معرفي‌شده، باغ نيست، بلکه مسکوني است که اسناد آن هم مشخص است.متهم رضوي ادامه داد: همچنين آقاي علي‌محمدي (متهم ديگر پرونده) گفته‌اند که عباس اوره‌اي برادرزن من نيست. مگر فاميل همسر شما اوره‌اي نيست، چطور او را نمي‌شناسيد؟
برگ برنده من در پرونده نيست
او در ادامه دفاعيات خود گفت: مطلب مهمي که بايد عرض کنم اين است که درباره جعل قرارداد‌ها بنده در دادگاهي ديگر قرار منع تعقيب برايم صادر شده است و معاونت حقوقي بانک سرمايه نسبت به اين رأي هيچ‌گونه اعتراضي نداشته‌اند که نشان مي‌دهد موضوع جعل قرارداد ديگر منتفي است.متهم رضوي گفت: بنده طبق اسناد کيفرخواست ادله‌هاي خود را ارائه دادم، اما اکنون يک برگ برنده معرفي مي‌کنم و سؤالم اين است که چرا اين برگه در پرونده من نيست.متهم گفت: بازپرسي به من اطلاع داد که پاسخ استعلام از سوي بانک مرکزي آمده و از شما در اين خصوص رفع اتهام شده است. اين مطلب را بازپرسي به من گفتند، اما اين جوابيه در پرونده من نبوده است.متهم رضوي در ادامه دفاعيات خود گفت: من براساس کيفرخواست ادله خود را به دادگاه ارائه کردم. بازرسي کل کشور مطالب مربوط به تخطي لاين اعتباري را ارائه بدهند که اگر دوستان ارائه نکنند، من آن را ارائه خواهم داد.
ادعاي بيرون‌کشيدن برگ برنده از پرونده کذب است
در ادامه نماينده دادستان به اذن قاضي در جايگاه حاضر شد و گفت: آقاي رضوي لزومي ندارد شما يک وانت زونکن با خود بياوريد، من از شما سه سؤال مي‌پرسم که اگر پاسخ بدهيد، حکم برائت شما را صادر مي‌کنم؛ اول اينکه طبق گزارش کارشناسان اعتباري شما صلاحيت تسهيلات نداشته‌ايد، چطور ۱۰۷ ميليارد تومان گرفته‌ايد، بايد اسناد مالي بياوريد.همچنين مي‌گوييد وام شما مشارکت مدني نبوده و سرمايه در گردش است، اسناد بياوريد که کار بازرگاني مي‌کرده‌ايد، شما بايد در راستاي توليد کار مي‌کرديد، چرا اين موارد را انجام نداده‌ايد.او ادامه داد: همچنين شما وثيقه را با پول بانک خريده‌ايد، حال مي‌خواهيد همان را بدهيد و ده‌ها ملکي را که از آن خريد‌ه‌ايد، پس بدهيد، چرا با پول بانک وثيقه خريديد؟ و درخصوص بيرون‌کشيدن پرونده، اظهارات شما کاملا کذب است و اگر سندي داريد در اختيار خبرنگاران قرار بدهيد.متهم رضوي خطاب به نماينده دادستان گفت: شما مي‌گوييد من صلاحيت ندارم، درحالي‌که طبق قانون ذي‌نفع گرفتم و برگرداندم و بعد از دريافت وام پروژه گرفتيم که قرار بود سودآوري داشته باشم.متهم رضوي ادامه داد: اساسنامه من در شرکت رهجويان و آينده‌سازان فاطمي ساخت اين پروژه‌ها بود و در شرکت شايگان تجارت محصولات دامي بوده است و همه‌چيز هم به نام من است، پس نمي‌توانم کلاهبردار باشم. من در چارچوب کيفرخواست ادله‌ام را ارائه دادم و مابقي دفاعياتم را وکيلم خواهد گفت.قاضي مسعودي‌مقام در اين بخش از دادگاه از نماينده سازمان بازرسي براي بيان توضيحات خواست در جايگاه حاضر شود.نماينده سازمان بازرسي گفت: درباره کارشناسي ملکي روز گذشته اظهاراتي شد، درباره آن توضيح بدهم و آن اينکه در گزارش سازمان بازرسي کل کشور اشاره کرديم و مبالغ را به‌دليل اينکه آن را قبول داريم، در گزارش درج کرديم، هر‌چند کارشناسي براي تعيين ملک استخدام نکرده بوديم.نماينده دادستان خطاب به نماينده سازمان بازرسي گفت: سازمان بازرسي کل کشور کارشناسي نکرده است ملکي را که دوهزارو ۵۰ متر بود، کارشناسي کرديد که در واقع هزارو ۸۰۰ متر بوده است.نماينده سازمان بازرسي ادامه داد: درخصوص باغ‌بودن ملک صبا طبق دستور نقشه نوشته‌شده اين ملک باغ است و براي آن ۳۰ درصد اجازه سطح اشغال داده شد و درخصوص استعلام، ذي‌نفع واحد ‌بودن آقاي رضوي به سازمان نسبت داده شده که سازمان هيچ وقت در اين باره استعلامي انجام نداده است بلکه يک گزارش اختصاصي به بانک مرکزي فرستاديم تا به تخلفات آن رسيدگي شود و آن را در لايحه تقديم دادگاه مي‌کنيم.در اين لحظه قاضي مسعودي‌مقام از وکيل‌مدافع متهم رضوي خواست دفاعيات خود را مطرح کند. وکيل متهم رضوي در جايگاه حاضر شد و بيان کرد: آقاي نماينده دادستان به زونکن‌ها اشاره مي‌کند در حالي که ما براي بيان دفاعيات بايد آنها را مورد استفاده قرار دهيم. اگر موکل من جرمي انجام داده بايد مشخص شود و اگر غير از اين است، آن هم بايد مشخص شود.
وکيل متهم رضوي ادامه داد: در روز‌هاي گذشته جو حاکم بر محکمه راضي‌کننده نبود.قاضي مسعودي‌مقام خطاب به وکيل گفت: ما راضي بوديم، عده‌اي مي‌خواهند جريان دادسرا را منحرف کنند و گمان نمي‌کنم کسي بتواند اين کار را انجام دهد. ما جرائم را ارزيابي مي‌کنيم و تحت اين حرف‌ها قرار نمي‌گيريم. بحث ما درباره دريافت تسهيلات و ضمانت‌هاست. مطالب شما وارد نيست و اينکه متهمي در دادگاه ۱۰ تا ۱۲ ساعت از خود دفاع کند کم‌نظير است و ما قطعا همه را ارزيابي خواهيم کرد.
رقم وام 107 ميليارد نيست، 85 ميليارد تومان است، بي‌انصافي نکنيد
محمدي، وکيل متهم، با گلايه از برخي رسانه‌ها درباره ميزان تسهيلات دريافتي عنوان کرد: همه جرايد زده‌اند که متهم ۱۰۷ ميليارد تومان تسهيلات گرفته و برده است؛ طبيعتا در جامعه‌اي كه مردمش لنگ دو، سه ميليون هستند وقتي اين ارقام را مي‌شنوند که چه ميزان دريافت شده و داماد وزير بوده است ذهنیت اشتباه پیدا می کننددر صورتي که اين عدد مبلغ دريافتي بوده که آن هم تسويه شده است به طوري که از ۱۰۷ ميليارد تسهيلات اخذشده ۲۲ميلياردش به صورت ضمانت نقدي پرداخت شده و حدود ۸۵ ميليارد مي‌ماند که براي آن هم يک ملک وثيقه شده است. حال اگر اين ملک را ارزيابي کنيم بر اساس نظر شما ۳۰ ميليارد مي‌ارزد و ما هم مدعي هستيم که ۱۳۰ مي‌ارزد و حال اگر ۳۰ ميليارد خودتان را هم از اين مبلغ کم کنيد، به ۵۵ ميليارد تومان مي‌رسيم.وکيل متهم رضوي در رابطه با نحوه مصرف تسهيلات هم گفت: در کيفرخواست آمده است که اين تسهيلات خارج از موضوع قرارداد مطرح شده است، اما ما مي‌گوييم قرارداد‌ها اصلا موضوعي نداشته‌اند. حالا اگر کسي در قرارداد‌ها دست برده است که موضوع ديگري است که به آن شکايت شده، اما موضوع اصلي اين است که موکل من به بانک نامه زده و اعلام کرده است که اين تسهيلات را براي امور جاري مي‌خواهد که حتي بعدا هم اعلام کرده که اين تسهيلات در چه اموري صرف شده است.  اسناد نشان مي‌دهد که او کار کرده و توليد داشته است. چون اگر کار نمي‌کرد به ۱۴ ميليارد سود نمي‌رسيد که بخواهد بدهي‌هايش را بپردازد.وکيل متهم رضوي در ادامه دفاعيات خود به موضوع ديگري اشاره کرد و افزود: آقاي پسنديده که بازپرس پرونده است، به بانک نامه زده و دستور مي‌دهد که پرونده موکل را بررسي کنيد و ببينيد در بانک اصلا بدهکاري دارد يا خير؟ و پرونده بانکي او را تعيين تکليف کنيد. بانک پس از اين نامه بررسي مي‌کند و مي‌گويد مبلغ بدهي موکل من ۶۷ ميليارد تومان است. اين جواب به دادستاني اعلام نمي‌شود. در آن زمان موکل بنده پيش رئيس بانک رفته و مي‌گويد مگر آقاي پسنديده درخواست حساب و کتاب نکرده است؛ چرا جواب او را نمي‌دهيد. آقاي خاني که رئيس بانک است، به مسئول دفترش مي‌گويد که اين نامه بدهي ۶۷ميلياردي قبلا براي آقاي پسنديده ارسال شده است؛ شما بررسي کنيد و اگر ارسال نشده است دوباره ارسال کنيد. بانک اعلام کرده بدهي موکل من ۶۷ ميليارد تومان است و کارشناس دادگستري ملک او را ۷۲ ميليارد تومان ارزيابي کرده است و اين نشان مي‌دهد که او حسابش را تسويه کرده است.
موکلم بدهکار کلان نيست
در ادامه وکيل متهم رضوي گفت: بحث کلان بودن يا نبودن بدهي را بانک مي‌داند. با اين ارقامي که گفته شده ولواينکه موکلم را بدهکار بدانيم، کلان نيست و نياز به اصلاح کيفرخواست دارد. ما با بانک تسويه کامل و سود‌ها را پرداخت کرديم.وي ادامه داد: من تنها وکيل آقاي رضوي نيستم؛ همکاران ديگرم در شعبه ۳۹ در حال بررسي هستند و اگر شعبه ۳۹ تشخيص دهد که قرارداد‌ها سفيدامضا باشد قرارداد باطل است و نمي‌تواند سود را از موکل بخواهند که اين موضوع بايد کارشناسي مي‌شد.
بدهي موکلم 70 ميليارد تومان است
وي افزود: موکل من ۷۰ ميليارد بدهي دارد و درخواست مي‌کند ملکش را بدهد و تسويه بگيرد و مي‌گويد براي من فرق نمي‌کند منتها براي بانک فرق دارد. او خود قبول دارد ملکش را بالاتر زده است و فرق آن براي بانک در سود آن است که بدوا ابطال اين صورت‌حساب مالي را مي‌خواهيم.در ادامه قاضي مسعودي‌مقام از آقاي عليرضا علي‌محمدي رئيس وصول مطالبات بانک سرمايه خواست در جايگاه حاضر شود.علي‌محمدي گفت: در روز‌هاي گذشته متهم رضوي درباره گواهي مالياتي ۱۸۶ مانور مي‌دهد؛ اولا گواهي ۱۸۶ مالياتي را بانک چه زماني بايد بدهد؛ قبل از ارائه تسهيلات، بانک بايد اين گواهي مالياتي را بگيرد.
آقاي رضوي بانک را فريب داده است
مسئول وصول مطالبات بانک سرمايه ادامه داد: در اين باره نکته قابل تأييد اين است که مهم‌ترين استفاده بانک از اين گواهي به اين شکل است که اظهارنامه شخص متقاضي را با صورت مالي مطابقت بدهد. بحث ما بحث فريب است. آقاي رضوي سه سال بعد گواهي ۱۸۶ را گرفته است. او قبل از دريافت تسهيلات بانک را فريب داده و به صورت غيرواقعي اهليت و ظرفيت خود را ابراز کرده و به واسطه آنها ميليارد‌ها از بيت‌المال تسهيلات گرفته است.

ارسال دیدگاه شما