30 شماره آخر

  • شماره 3478 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

2900 میلیارد ریال در دست 290 نفر

شرق: هر سال درست در روزهای بررسی بودجه در مجلس، همه نگاه‌ها به سوی بهارستان است؛ از بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تا رسیدن آن به صحن؛ جایی که بودجه با پیشنهادهای بی‌شمار نمایندگان مواجه می‌شود، هرچند اغلب آنها رأی نمی‌آورند. در گیرودار بررسی بودجه اما به یک موضوع کمتر توجه شده است؛ بودجه در اختیار نمایندگان. بودجه در اختیار، 10 میلیارد تومان است که از ابتدای مجلس در اختیار هر نماینده قرار می‌دهند. نماینده می‌تواند به تشخیص خود این رقم را به اعتبارهای پروژه‌های غالبا عمرانی اضافه کند. مجلس دهم 290 نماینده دارد و به‌این‌ترتیب دو هزار و 900 میلیارد تومان رقم بودجه در اختیار نماینده‌هاست. اما آیا در این بودجه امکان به‌وجود‌آمدن فساد یا سوءاستفاده‌های تبلیغاتی وجود دارد؟ آن هم در شرایطی که اسفند پیش‌رو انتخابات یازدهمین دوره مجلس برگزار خواهد شد.
امکان سوءاستفاده نیست
تقسیم‌بندی این بودجه با شورای برنامه‌ریزی هر استان است. یکی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه به «شرق» می‌گوید که هر نماینده می‌تواند 10 میلیارد بودجه در اختیار خود را به کمیسیون تلفیق پیشنهاد دهد. این روند پیش از تحویل بودجه به شورای نگهبان انجام می‌‌شود، اما نکته اینجاست که پولی در این بین ردوبدل نمی‌شود. درواقع بودجه در اختیار شبیه تنخواه یا پول نقد در اختیار نماینده‌ها نیست. نماینده‌ها اختیار پیشنهاد تا سقف 10 میلیارد پول را دارند. این پیشنهادها معطوف به حوزه انتخابیه هر نماینده است، اما وقتی پولی جابه‌جا نمی‌شود، به‌وجودآمدن فساد در آن نیز تقریبا از بین می‌رود. اما ممکن است نماینده‌ای این پول را صرف پروژه‌های تبلیغاتی کند؟ نکته اینجاست که شورای برنامه‌ریزی شهرستان برای هزینه‌کرد اعتبارات از نماینده دعوت می‌کند. در آن جلسه هزینه‌ها را مصوب می‌کنند. در اینجا پیشنهاد بودجه در اختیار نماینده یا همان 10 میلیارد تومان باید در لایحه بودجه ردیف داشته باشد یا ردیف استانی یا ردیف ملی که به گفته نمایندگان علاوه‌برآن شاخصه‌های دیگری هم داشته باشد و جزء سرفصل‌های بودجه‌ای باشد؛ به‌طورمثال حتی نماینده یک حوزه کوچک نیز نمی‌تواند پیشنهاد دهد که بودجه در اختیار صرف ساخت یک حسینیه در روستایی شود. اینجاست که احتمال سوءاستفاده تبلیغاتی از بین می‌رود. یکی از نمایندگان تهران در مجلس می‌گوید که از سوی دیگر درنظرگرفتن اعتبار از سوی ما یک بحث و تخصیص‌دادن آن اعتبار موضوع دیگری است. برخی نمایندگان این روند را پیگیری می‌کنند و برخی دیگر این کار را انجام نمی‌دهند. گاهی ممکن است در لایحه بودجه اعتباری برای موضوعی در نظر گرفته شده باشد و نماینده تشخیص دهد آن را افزایش دهد. بودجه در اختیار نمایندگان موضوع چندان پیچیده‌ای نیست. اما نکته اینجاست که مجلس مستقیما در تعیین اعتبار دو هزار و 900 میلیارد تومان در بودجه نقش دارد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3908

تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

نور نوشت
کارتون

2900 میلیارد ریال در دست 290 نفر

شرق: هر سال درست در روزهای بررسی بودجه در مجلس، همه نگاه‌ها به سوی بهارستان است؛ از بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تا رسیدن آن به صحن؛ جایی که بودجه با پیشنهادهای بی‌شمار نمایندگان مواجه می‌شود، هرچند اغلب آنها رأی نمی‌آورند. در گیرودار بررسی بودجه اما به یک موضوع کمتر توجه شده است؛ بودجه در اختیار نمایندگان. بودجه در اختیار، 10 میلیارد تومان است که از ابتدای مجلس در اختیار هر نماینده قرار می‌دهند. نماینده می‌تواند به تشخیص خود این رقم را به اعتبارهای پروژه‌های غالبا عمرانی اضافه کند. مجلس دهم 290 نماینده دارد و به‌این‌ترتیب دو هزار و 900 میلیارد تومان رقم بودجه در اختیار نماینده‌هاست. اما آیا در این بودجه امکان به‌وجود‌آمدن فساد یا سوءاستفاده‌های تبلیغاتی وجود دارد؟ آن هم در شرایطی که اسفند پیش‌رو انتخابات یازدهمین دوره مجلس برگزار خواهد شد.
امکان سوءاستفاده نیست
تقسیم‌بندی این بودجه با شورای برنامه‌ریزی هر استان است. یکی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه به «شرق» می‌گوید که هر نماینده می‌تواند 10 میلیارد بودجه در اختیار خود را به کمیسیون تلفیق پیشنهاد دهد. این روند پیش از تحویل بودجه به شورای نگهبان انجام می‌‌شود، اما نکته اینجاست که پولی در این بین ردوبدل نمی‌شود. درواقع بودجه در اختیار شبیه تنخواه یا پول نقد در اختیار نماینده‌ها نیست. نماینده‌ها اختیار پیشنهاد تا سقف 10 میلیارد پول را دارند. این پیشنهادها معطوف به حوزه انتخابیه هر نماینده است، اما وقتی پولی جابه‌جا نمی‌شود، به‌وجودآمدن فساد در آن نیز تقریبا از بین می‌رود. اما ممکن است نماینده‌ای این پول را صرف پروژه‌های تبلیغاتی کند؟ نکته اینجاست که شورای برنامه‌ریزی شهرستان برای هزینه‌کرد اعتبارات از نماینده دعوت می‌کند. در آن جلسه هزینه‌ها را مصوب می‌کنند. در اینجا پیشنهاد بودجه در اختیار نماینده یا همان 10 میلیارد تومان باید در لایحه بودجه ردیف داشته باشد یا ردیف استانی یا ردیف ملی که به گفته نمایندگان علاوه‌برآن شاخصه‌های دیگری هم داشته باشد و جزء سرفصل‌های بودجه‌ای باشد؛ به‌طورمثال حتی نماینده یک حوزه کوچک نیز نمی‌تواند پیشنهاد دهد که بودجه در اختیار صرف ساخت یک حسینیه در روستایی شود. اینجاست که احتمال سوءاستفاده تبلیغاتی از بین می‌رود. یکی از نمایندگان تهران در مجلس می‌گوید که از سوی دیگر درنظرگرفتن اعتبار از سوی ما یک بحث و تخصیص‌دادن آن اعتبار موضوع دیگری است. برخی نمایندگان این روند را پیگیری می‌کنند و برخی دیگر این کار را انجام نمی‌دهند. گاهی ممکن است در لایحه بودجه اعتباری برای موضوعی در نظر گرفته شده باشد و نماینده تشخیص دهد آن را افزایش دهد. بودجه در اختیار نمایندگان موضوع چندان پیچیده‌ای نیست. اما نکته اینجاست که مجلس مستقیما در تعیین اعتبار دو هزار و 900 میلیارد تومان در بودجه نقش دارد.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید