30 شماره آخر

  • شماره 3489 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

حاج‌علی‌اکبری خبر داد

ائمه جمعه ارزیابی می‌شوند

رسانیوز: رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، با بیان اینکه موضع‌گیری ائمه جمعه به نفع جناح‌های سیاسی و ورود در رقابت‌های حزبی خط قرمز است، تأکید کرد: به‌هیچ‌وجه فاصله غیرمنطقی و تشریفات ائمه جمعه را نمی‌پذیریم. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته درباره نماز جمعه گفت: متأسفانه در جاهایی گرفتار سیاست‌زدگی هستیم. سیاسی‌بودن شفا، اما سیاست‌زدگی بیماری است. در جاهایی احساس می‌شود فاصله نزدیک و صمیمی با مردم، به‌ویژه در شهرهای بزرگ کاهش پیدا کرده است. حاج‌علی‌اکبری با بیان اینکه ارتباط با نسل جوان در حد مطلوب نیست، افزود: استفاده از ظرفیت نماز جمعه در سازماندهی اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های منطقه برای رشد باید در دستور کار باشد و باید از ظرفیت‌های منطقه برای اعتلای شهرها استفاده شود.‌موضع‌گیری ائمه جمعه به نفع جناح‌های سیاسی خط قرمز است. او با اشاره به اینکه درباره خطبه‌ها سیاست‌های کلی از سوی شورا تعیین می‌شود، اظهار کرد: اینکه در حوزه‌های سیاسی امام‌جمعه چه نوع مواضعی می‌تواند بگیرد و چه جاهایی نمی‌تواند موضع‌گیری کند باید سیاست‌گذاری شود تا این شبکه به صورت متحد و یکپارچه در مسائل گوناگون، منسجم عمل کند، اما در جزئیات ورود نمی‌کنیم. رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، موضع‌گیری ائمه جمعه به نفع جناح‌های سیاسی و ورود در رقابت‌های حزبی را خط قرمز نماز جمعه دانست و گفت: این‌گونه مسائل خطوط قرمز است و امام‌جمعه نمی‌تواند وارد این بحث‌ها شود، چراکه باید شأن هدایت و پدری ائمه جمعه را حفظ کرد.
در حال تقویت سامانه ارزیابی ائمه جمعه هستیم
حاج‌علی‌اکبری در پاسخ به اینکه میانگین سنی ائمه جمعه کشور چقدر است؟ خاطرنشان کرد: میانگین سنی ائمه جمعه حدود 40 سال است و بافت عمومی و بدنه ائمه جمعه از جوانان و افراد بانشاط هستند. وی تأکید کرد: عملکرد ائمه جمعه ارزیابی می‌شود و  سامانه نظارت و ارزیابی داریم که در حال تقویت آن هستیم. مردم، نهادها و علمای مناطق مختلف کشور هم می‌توانند در امر نظارت به شورای سیاست‌گذاری کمک کنند.
 برای ائمه جمعه فکرسازی نمی‌کنیم
وی به سؤال مجری درباره چرایی اشتراک مواضع بسیاری از ائمه جمعه این‌گونه پاسخ داد: هیچ‌گاه مسائل تجویزی نیست و ما بولتن خبری نداریم که بخواهیم فکرسازی کنیم، بسته‌های تحلیلی در موضوعات مختلفی داریم که مطرح می‌شود. در زمینه اشتراک مواضع گاهی موضوعاتی در کشور مانند نفت‌کش‌ها و گرانی‌ها در صدر مسائل کشور است و همه ائمه جمعه چون موضوع روز است، اظهارنظر می‌کنند، اما برخی تصور می‌کنند که فکرسازی می‌شود.

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3908

تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

نور نوشت
کارتون

حاج‌علی‌اکبری خبر داد

ائمه جمعه ارزیابی می‌شوند

رسانیوز: رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، با بیان اینکه موضع‌گیری ائمه جمعه به نفع جناح‌های سیاسی و ورود در رقابت‌های حزبی خط قرمز است، تأکید کرد: به‌هیچ‌وجه فاصله غیرمنطقی و تشریفات ائمه جمعه را نمی‌پذیریم. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته درباره نماز جمعه گفت: متأسفانه در جاهایی گرفتار سیاست‌زدگی هستیم. سیاسی‌بودن شفا، اما سیاست‌زدگی بیماری است. در جاهایی احساس می‌شود فاصله نزدیک و صمیمی با مردم، به‌ویژه در شهرهای بزرگ کاهش پیدا کرده است. حاج‌علی‌اکبری با بیان اینکه ارتباط با نسل جوان در حد مطلوب نیست، افزود: استفاده از ظرفیت نماز جمعه در سازماندهی اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های منطقه برای رشد باید در دستور کار باشد و باید از ظرفیت‌های منطقه برای اعتلای شهرها استفاده شود.‌موضع‌گیری ائمه جمعه به نفع جناح‌های سیاسی خط قرمز است. او با اشاره به اینکه درباره خطبه‌ها سیاست‌های کلی از سوی شورا تعیین می‌شود، اظهار کرد: اینکه در حوزه‌های سیاسی امام‌جمعه چه نوع مواضعی می‌تواند بگیرد و چه جاهایی نمی‌تواند موضع‌گیری کند باید سیاست‌گذاری شود تا این شبکه به صورت متحد و یکپارچه در مسائل گوناگون، منسجم عمل کند، اما در جزئیات ورود نمی‌کنیم. رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، موضع‌گیری ائمه جمعه به نفع جناح‌های سیاسی و ورود در رقابت‌های حزبی را خط قرمز نماز جمعه دانست و گفت: این‌گونه مسائل خطوط قرمز است و امام‌جمعه نمی‌تواند وارد این بحث‌ها شود، چراکه باید شأن هدایت و پدری ائمه جمعه را حفظ کرد.
در حال تقویت سامانه ارزیابی ائمه جمعه هستیم
حاج‌علی‌اکبری در پاسخ به اینکه میانگین سنی ائمه جمعه کشور چقدر است؟ خاطرنشان کرد: میانگین سنی ائمه جمعه حدود 40 سال است و بافت عمومی و بدنه ائمه جمعه از جوانان و افراد بانشاط هستند. وی تأکید کرد: عملکرد ائمه جمعه ارزیابی می‌شود و  سامانه نظارت و ارزیابی داریم که در حال تقویت آن هستیم. مردم، نهادها و علمای مناطق مختلف کشور هم می‌توانند در امر نظارت به شورای سیاست‌گذاری کمک کنند.
 برای ائمه جمعه فکرسازی نمی‌کنیم
وی به سؤال مجری درباره چرایی اشتراک مواضع بسیاری از ائمه جمعه این‌گونه پاسخ داد: هیچ‌گاه مسائل تجویزی نیست و ما بولتن خبری نداریم که بخواهیم فکرسازی کنیم، بسته‌های تحلیلی در موضوعات مختلفی داریم که مطرح می‌شود. در زمینه اشتراک مواضع گاهی موضوعاتی در کشور مانند نفت‌کش‌ها و گرانی‌ها در صدر مسائل کشور است و همه ائمه جمعه چون موضوع روز است، اظهارنظر می‌کنند، اما برخی تصور می‌کنند که فکرسازی می‌شود.

 

ارسال دیدگاه شما