30 شماره آخر

  • شماره 3523 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۲۳ شهريور
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

خبر

معاون وزارت آموزش‌وپرورش:
  ۹۰۰ ميليارد تومان به معلمان بدهکاريم!

تسنيم: معاون وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اينکه ۶۵۰ ميليارد تومان بابت مطالبات حق‌التدريس و ۲۵۰ ميليارد تومان براي حقوق معلمان خريد‌ خدمات بدهکار هستيم، گفت: هنوز براي پرداخت اين مطالبات اعتباري تأمين نشده است. علي الهيار‌ترکمن درباره تأمين اعتبار براي پرداخت مطالبات حق‌التدريس معلمان و حقوق معلمان خريد خدمات آموزشي اظهار‌ کرد:‌ در مذاکراتي که با سازمان برنامه‌و‌بودجه داشتيم، مستنداتي را ارائه کرديم که نشان مي‌دهد آموزش‌و‌پرورش مطالباتي دارد و هنوز تأمين اعتبار نشده است. او افزود:‌ از مهم‌ترين و فوري‌ترين مطالبات آموزش‌وپرورش، مطالبات منتقل‌شده از سال 97 به 98 است که ما جدول آن را با سازمان برنامه‌و‌بودجه نهايي کرديم و آنها هم حجم مطالباتي را که از سال 97 به 98 منتقل شده است، تأييد کردند و هم‌اکنون در حال برنامه‌ريزي براي پرداخت هستند. الهيار‌ترکمن با اشاره به ميزان مطالبات آموزش‌وپرورش عنوان‌کرد: از محل حق‌التدريس‌هاي سال گذشته، 650 ميليارد تومان بدهي داريم که بايد به افراد پرداخت کنيم و حدود 250 ميليارد تومان هم بابت حقوق معلمان خريد خدمات بدهکاريم؛ اين دو مورد اصلي‌ترين اولويت‌هاي ما هستند و به سازمان برنامه‌‌و‌‌بودجه نيز ابلاغ کرده‌ايم؛ اميدواريم بتوانيم در نخستين فرصت، تخصيص اعتبار را براي پرداخت‌ آنها بگيريم.

احضار رئيس جمعيت هلال‌احمر به دادسراي جرائم اقتصادي 
تسنيم: رئيس جمعيت هلال‌احمر در ارتباط با فساد مالي گسترده در سازمان تدارکات پزشکي به دادسراي مفاسد اقتصادي احضار شد. در روزهاي گذشته نيز چندين نفر از مديران سازمان هلال‌احمر به اتهام فساد مالي گسترده بازداشت شدند که برخي از آنها به قيد وثيقه آزاد هستند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4024

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳

نور نوشت
کارتون

خبر

معاون وزارت آموزش‌وپرورش:
  ۹۰۰ ميليارد تومان به معلمان بدهکاريم!

تسنيم: معاون وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اينکه ۶۵۰ ميليارد تومان بابت مطالبات حق‌التدريس و ۲۵۰ ميليارد تومان براي حقوق معلمان خريد‌ خدمات بدهکار هستيم، گفت: هنوز براي پرداخت اين مطالبات اعتباري تأمين نشده است. علي الهيار‌ترکمن درباره تأمين اعتبار براي پرداخت مطالبات حق‌التدريس معلمان و حقوق معلمان خريد خدمات آموزشي اظهار‌ کرد:‌ در مذاکراتي که با سازمان برنامه‌و‌بودجه داشتيم، مستنداتي را ارائه کرديم که نشان مي‌دهد آموزش‌و‌پرورش مطالباتي دارد و هنوز تأمين اعتبار نشده است. او افزود:‌ از مهم‌ترين و فوري‌ترين مطالبات آموزش‌وپرورش، مطالبات منتقل‌شده از سال 97 به 98 است که ما جدول آن را با سازمان برنامه‌و‌بودجه نهايي کرديم و آنها هم حجم مطالباتي را که از سال 97 به 98 منتقل شده است، تأييد کردند و هم‌اکنون در حال برنامه‌ريزي براي پرداخت هستند. الهيار‌ترکمن با اشاره به ميزان مطالبات آموزش‌وپرورش عنوان‌کرد: از محل حق‌التدريس‌هاي سال گذشته، 650 ميليارد تومان بدهي داريم که بايد به افراد پرداخت کنيم و حدود 250 ميليارد تومان هم بابت حقوق معلمان خريد خدمات بدهکاريم؛ اين دو مورد اصلي‌ترين اولويت‌هاي ما هستند و به سازمان برنامه‌‌و‌‌بودجه نيز ابلاغ کرده‌ايم؛ اميدواريم بتوانيم در نخستين فرصت، تخصيص اعتبار را براي پرداخت‌ آنها بگيريم.

احضار رئيس جمعيت هلال‌احمر به دادسراي جرائم اقتصادي 
تسنيم: رئيس جمعيت هلال‌احمر در ارتباط با فساد مالي گسترده در سازمان تدارکات پزشکي به دادسراي مفاسد اقتصادي احضار شد. در روزهاي گذشته نيز چندين نفر از مديران سازمان هلال‌احمر به اتهام فساد مالي گسترده بازداشت شدند که برخي از آنها به قيد وثيقه آزاد هستند.

ارسال دیدگاه شما