30 شماره آخر

  • شماره 3524 -
  • ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

خبر

آمار کل گدايان کشور ثبت مي‌شود
ايسنا: مديرکل اجتماعي و فرهنگي استانداري تهران از ثبت اطلاعات متکديان در سامانه جامع آسيب‌ديدگان اجتماعي در آينده نزديک خبر داد و گفت: با استقرار و به‌کارگيري اين سامانه، کل اطلاعات در کشور از متکديان در سامانه ثبت خواهد شد و در حقيقت ۳۱ استان به سامانه متصل مي‌شوند.
فرزانه مروستي افزود: يکي از برنامه‌هايي که سازمان اجتماعي کشور در ثبت اطلاعات متکديان در دستور کار دارد، سامانه جامع آسيب‌ديدگان اجتماعي است؛ به شکلي که افرادي که وارد مرکز نگهداري مي‌شوند، مشخصات آنها به همراه اسکن قرنيه چشم و اثر انگشت ثبت مي‌شود. اين کار براي معتادان متجاهر انجام مي‌شد و مقرر شده براي متکديان نيز انجام شود. در‌حال‌حاضر کارها نهايي شده و تا هفته‌هاي آينده مراکز استان تهران هم مجهز به اين سامانه خواهند شد. مروستي تأکيد کرد: با استقرار و به‌کارگيري اين سامانه کل اطلاعات در کشور از متکديان در سامانه ثبت خواهد شد و ذخيره مي‌شود. در حقيقت ۳۱ استان به اين سامانه متصل مي‌شوند و فردي که يک بار در مرکز نگهداري وارد مي‌شود، اطلاعاتش ثبت مي‌شود. در اين شرايط اگر فردي از تکدي‌گري در استاني نااميد شود و به استان ديگري مهاجرت کند، استان مقصد متوجه مي‌شود که فرد متکدي سابقه‌دار است. او ادامه داد: در‌حال‌حاضر ۸۶ درصد متکديان در حوزه کودکان از اتباع خارجي هستند. آنچه بايد مدنظر قرار گيرد، اين است که مردان و زنان غير‌ايراني نه به صورت مستقيم؛ بلکه هدايت‌کننده اين کودکان محسوب مي‌شوند؛ به‌طوري‌که که معمولا فرد بزرگ‌سالي حدود چهار، پنج بچه را سر چهارراه به گدايي وادار مي‌کند. البته تکليف قانون در برخورد با اين قبيل افراد مشخص است. بزرگ‌سالي که کودکي را به گدايي وادار کند، برابر قانون سه ماه تا يک سال حبس دارد و قطعا براي بزرگ‌سال غير‌ايراني که مرتکب چنين جرمي شود، بحث طرد از کشور حتما اجرا خواهد شد.

«قيصر» مهرماه به تهران بازمي‌گردد
فارس: مجسمه قيصر امين‌پور اوايل شهريور در تهران ربوده شد. مسئولان شهري از بازگشت مجسمه جديد قيصر به پايتخت در مهرماه خبر دادند.  مجتبي موسوي، معاون فرهنگي و هنري سازمان زيباسازي شهر تهران، دراين‌باره به فارس گفت: ساخت مجدد تنديس قيصر جزء برنامه‌هاي سازمان زيباسازي است. وي با تأکيد بر اين موضوع که شايد ديگر اين مجسمه از جنس برنز ساخته نشود، گفت: اما قرار نيست به صورت دائم ساخت مجسمه برنزي از دستور کار خارج شود. معاون فرهنگي و هنري سازمان زيباسازي شهر تهران با بيان اينکه مجسمه‌هاي قبلي که در تهران ربوده شد جايگزين آنها ساخته شده است، گفت: مجسمه‌هاي جديد را در تهران نصب کرديم و تأکيد مي‌کنم که حفظ آثار فرهنگي در دستور کار است.

افزايش نرخ سرويس مدارس از ۱۰ تا ۲۰ درصد
مديرکل انجمن اوليا و مربيان وزارت آموزش‌وپرورش از افزايش نرخ سرويس مدارس از ۱۰ تا ۲۰ درصد در سراسر کشور خبر داد. نورعلي عباسپور افزايش قيمت سرويس مدارس را منوط به عوامل متعددي دانست و گفت: اين افزايش‌ها مربوط به پيمانکار، راننده، عوامل اجرائي و... است؛ يعني مجموعه اينها موجب افزايش ۲۰ درصدي قيمت‌ها مي‌شود. در کنار اينها کارگروه ما در تهران تلاش‌هاي زيادي کرد تا بتواند از افزايش هزينه‌ها جلوگيري کند و اگر اين تلاش‌ها انجام نمي‌شد، افزايش قيمت در برخي موارد در تهران بيش از اينها بود. وي درباره نرخ سرويس مدارس در مناطق مختلف تهران گفت: نرخ سرويس مدارس در تهران مختلف است و اين بستگي به مسافت و محل زندگي دانش‌آموزان دارد. شوراي شهر شاخص‌هايي دارد که بر اساس آن هزينه را محاسبه مي‌کند، اما شاخصه مهم براي آنها مسافت است. عباسپور با اعلام اين خبر که از امسال وزارت راه ساماندهي سرويس مناطق روستايي را برعهده دارد، گفت: تاکنون وزارت راه در بحث سرويس مدارس مناطق روستايي وارد نشده بود، اما امسال قرار شد که مناطق روستايي را وزارت راه پوشش دهد و قرار است که در جلسات بعد گزارشات خود را در اين زمينه ارائه دهند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4024

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳

نور نوشت
کارتون

خبر

آمار کل گدايان کشور ثبت مي‌شود
ايسنا: مديرکل اجتماعي و فرهنگي استانداري تهران از ثبت اطلاعات متکديان در سامانه جامع آسيب‌ديدگان اجتماعي در آينده نزديک خبر داد و گفت: با استقرار و به‌کارگيري اين سامانه، کل اطلاعات در کشور از متکديان در سامانه ثبت خواهد شد و در حقيقت ۳۱ استان به سامانه متصل مي‌شوند.
فرزانه مروستي افزود: يکي از برنامه‌هايي که سازمان اجتماعي کشور در ثبت اطلاعات متکديان در دستور کار دارد، سامانه جامع آسيب‌ديدگان اجتماعي است؛ به شکلي که افرادي که وارد مرکز نگهداري مي‌شوند، مشخصات آنها به همراه اسکن قرنيه چشم و اثر انگشت ثبت مي‌شود. اين کار براي معتادان متجاهر انجام مي‌شد و مقرر شده براي متکديان نيز انجام شود. در‌حال‌حاضر کارها نهايي شده و تا هفته‌هاي آينده مراکز استان تهران هم مجهز به اين سامانه خواهند شد. مروستي تأکيد کرد: با استقرار و به‌کارگيري اين سامانه کل اطلاعات در کشور از متکديان در سامانه ثبت خواهد شد و ذخيره مي‌شود. در حقيقت ۳۱ استان به اين سامانه متصل مي‌شوند و فردي که يک بار در مرکز نگهداري وارد مي‌شود، اطلاعاتش ثبت مي‌شود. در اين شرايط اگر فردي از تکدي‌گري در استاني نااميد شود و به استان ديگري مهاجرت کند، استان مقصد متوجه مي‌شود که فرد متکدي سابقه‌دار است. او ادامه داد: در‌حال‌حاضر ۸۶ درصد متکديان در حوزه کودکان از اتباع خارجي هستند. آنچه بايد مدنظر قرار گيرد، اين است که مردان و زنان غير‌ايراني نه به صورت مستقيم؛ بلکه هدايت‌کننده اين کودکان محسوب مي‌شوند؛ به‌طوري‌که که معمولا فرد بزرگ‌سالي حدود چهار، پنج بچه را سر چهارراه به گدايي وادار مي‌کند. البته تکليف قانون در برخورد با اين قبيل افراد مشخص است. بزرگ‌سالي که کودکي را به گدايي وادار کند، برابر قانون سه ماه تا يک سال حبس دارد و قطعا براي بزرگ‌سال غير‌ايراني که مرتکب چنين جرمي شود، بحث طرد از کشور حتما اجرا خواهد شد.

«قيصر» مهرماه به تهران بازمي‌گردد
فارس: مجسمه قيصر امين‌پور اوايل شهريور در تهران ربوده شد. مسئولان شهري از بازگشت مجسمه جديد قيصر به پايتخت در مهرماه خبر دادند.  مجتبي موسوي، معاون فرهنگي و هنري سازمان زيباسازي شهر تهران، دراين‌باره به فارس گفت: ساخت مجدد تنديس قيصر جزء برنامه‌هاي سازمان زيباسازي است. وي با تأکيد بر اين موضوع که شايد ديگر اين مجسمه از جنس برنز ساخته نشود، گفت: اما قرار نيست به صورت دائم ساخت مجسمه برنزي از دستور کار خارج شود. معاون فرهنگي و هنري سازمان زيباسازي شهر تهران با بيان اينکه مجسمه‌هاي قبلي که در تهران ربوده شد جايگزين آنها ساخته شده است، گفت: مجسمه‌هاي جديد را در تهران نصب کرديم و تأکيد مي‌کنم که حفظ آثار فرهنگي در دستور کار است.

افزايش نرخ سرويس مدارس از ۱۰ تا ۲۰ درصد
مديرکل انجمن اوليا و مربيان وزارت آموزش‌وپرورش از افزايش نرخ سرويس مدارس از ۱۰ تا ۲۰ درصد در سراسر کشور خبر داد. نورعلي عباسپور افزايش قيمت سرويس مدارس را منوط به عوامل متعددي دانست و گفت: اين افزايش‌ها مربوط به پيمانکار، راننده، عوامل اجرائي و... است؛ يعني مجموعه اينها موجب افزايش ۲۰ درصدي قيمت‌ها مي‌شود. در کنار اينها کارگروه ما در تهران تلاش‌هاي زيادي کرد تا بتواند از افزايش هزينه‌ها جلوگيري کند و اگر اين تلاش‌ها انجام نمي‌شد، افزايش قيمت در برخي موارد در تهران بيش از اينها بود. وي درباره نرخ سرويس مدارس در مناطق مختلف تهران گفت: نرخ سرويس مدارس در تهران مختلف است و اين بستگي به مسافت و محل زندگي دانش‌آموزان دارد. شوراي شهر شاخص‌هايي دارد که بر اساس آن هزينه را محاسبه مي‌کند، اما شاخصه مهم براي آنها مسافت است. عباسپور با اعلام اين خبر که از امسال وزارت راه ساماندهي سرويس مناطق روستايي را برعهده دارد، گفت: تاکنون وزارت راه در بحث سرويس مدارس مناطق روستايي وارد نشده بود، اما امسال قرار شد که مناطق روستايي را وزارت راه پوشش دهد و قرار است که در جلسات بعد گزارشات خود را در اين زمينه ارائه دهند.

ارسال دیدگاه شما