30 شماره آخر

  • شماره 3547 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۲۰ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

۶ میلیون تماس با ۱۱۰ در ۶ ماهه نخست سال

ايلنا: معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه روزانه ۳۳ هزار تماس با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ گرفته می‌شود، گفت: بیشترین تماس‌های عملیاتی مربوط به پلیس راهور و نزاع و درگیری فردی و خیابانی است.پرویز یعقوبی ادامه داد: درحال‌حاضر در تهران روزانه ۳۳ هزار تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران گرفته می‌شود. ۵۰ درصد این تماس‌ها درواقع انتظامی است و به حضور پلیس در محل و رسیدگی به امور شهروندان نیاز دارد. در شش‌ماهه نخست سال به‌طورکلی شش میلیون تماس گرفته شده و ۵۰ درصد تماس‌ها نیز عملیاتی بوده است.سردار یعقوبی تصریح کرد: ۳۰ درصد از تماس‌هایی که روزانه با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ گرفته می‌شود، درخصوص مشاوره و راهنمایی است و مردم از آنجا که پلیس را به‌عنوان امین و اطلس اطلاعات می‌دانند، درباره موضوعات مختلف با مرکز فوریت‌های پلیسی۱۱۰ تماس گرفته و از آنها راهنمایی می‌گیرند؛ به‌طورمثال اگر بخواهند شکایتی به دستگاه قضا داشته باشند با ما تماس گرفته و راهنمایی و مشاوره می‌خواهند.وی با بیان اینکه ۲۰ درصد تماس‌ها غیرقابل رسیدگی هستند، خاطرنشان کرد: این تماس‌ها از سوی پلیس قابل رسیدگی نیستند و مربوط به سایر دستگاه‌ها می‌شوند. اکثر این تماس‌ها نیز مربوط به سازمان‌هایی مانند اورژانس، آتش‌نشانی و ... است. معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: در حدود پنج درصد از تماس‌هایی که با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ گرفته می‌شود نیز مزاحمت هست که از سوی برخی افراد صورت می‌گیرد که البته با این نوع تلفن‌ها نیز برخورد قانونی و حقوقی صورت می‌گیرد. در صورت تکرار این مزاحمت‌ها، اداره حقوقی پلیس شکایتی درخصوص آن خط تلفن تنظیم کرده و پیگیری‌های حقوقی صورت می‌گیرد. البته این مزاحمت‌ها در زمانی که مدارس باز می‌شود، گاهی بیشتر می‌شود.معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه تماس‌ با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: مرکز فوریت‌های پلیس در سال ۷۹ با ۱۵ خط تلفن کار خود را آغاز کرد، درحال‌حاضر ما یکصد خط تلفن داریم که ۳۰۰ اپراتور در شیفت‌های مختلف مشغول پاسخ‌گویی به شهروندان هستند.وی درباره مدت‌زمان ارسال مأمور به محل حادثه گفت: به طور میانگین اعزام نیرو در تهران ۱۰ دقیقه است، البته گاهی‌اوقات اعزام نیرو یک دقیقه، پنج دقیقه و گاهی ۲۰ دقیقه نیز زمان می‌برد. به طور معمول تماس‌های ارسالی با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ ظهر کم است و خوشبختانه در این مدت نیز ترافیک کم است و مأموران به‌موقع به محل می‌رسند. از ساعت ۱۲ تا ۲۲ شب پیک تماس‌های مردمی با مرکز فوریت‌‌های پلیسی ۱۱۰ است، به‌ویژه این تماس‌ها از ساعت ۱۶ تا ۲۲ به‌شدت افزایش می‌یابد. در این ساعت نیز ترافیک بسیار زیاد است، قطعا ترافیک برای پلیس نیز هست و ازهمین‌رو دیرتر به محل حادثه می‌رسد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4024

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳

نور نوشت
کارتون

۶ میلیون تماس با ۱۱۰ در ۶ ماهه نخست سال

ايلنا: معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه روزانه ۳۳ هزار تماس با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ گرفته می‌شود، گفت: بیشترین تماس‌های عملیاتی مربوط به پلیس راهور و نزاع و درگیری فردی و خیابانی است.پرویز یعقوبی ادامه داد: درحال‌حاضر در تهران روزانه ۳۳ هزار تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران گرفته می‌شود. ۵۰ درصد این تماس‌ها درواقع انتظامی است و به حضور پلیس در محل و رسیدگی به امور شهروندان نیاز دارد. در شش‌ماهه نخست سال به‌طورکلی شش میلیون تماس گرفته شده و ۵۰ درصد تماس‌ها نیز عملیاتی بوده است.سردار یعقوبی تصریح کرد: ۳۰ درصد از تماس‌هایی که روزانه با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ گرفته می‌شود، درخصوص مشاوره و راهنمایی است و مردم از آنجا که پلیس را به‌عنوان امین و اطلس اطلاعات می‌دانند، درباره موضوعات مختلف با مرکز فوریت‌های پلیسی۱۱۰ تماس گرفته و از آنها راهنمایی می‌گیرند؛ به‌طورمثال اگر بخواهند شکایتی به دستگاه قضا داشته باشند با ما تماس گرفته و راهنمایی و مشاوره می‌خواهند.وی با بیان اینکه ۲۰ درصد تماس‌ها غیرقابل رسیدگی هستند، خاطرنشان کرد: این تماس‌ها از سوی پلیس قابل رسیدگی نیستند و مربوط به سایر دستگاه‌ها می‌شوند. اکثر این تماس‌ها نیز مربوط به سازمان‌هایی مانند اورژانس، آتش‌نشانی و ... است. معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: در حدود پنج درصد از تماس‌هایی که با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ گرفته می‌شود نیز مزاحمت هست که از سوی برخی افراد صورت می‌گیرد که البته با این نوع تلفن‌ها نیز برخورد قانونی و حقوقی صورت می‌گیرد. در صورت تکرار این مزاحمت‌ها، اداره حقوقی پلیس شکایتی درخصوص آن خط تلفن تنظیم کرده و پیگیری‌های حقوقی صورت می‌گیرد. البته این مزاحمت‌ها در زمانی که مدارس باز می‌شود، گاهی بیشتر می‌شود.معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه تماس‌ با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: مرکز فوریت‌های پلیس در سال ۷۹ با ۱۵ خط تلفن کار خود را آغاز کرد، درحال‌حاضر ما یکصد خط تلفن داریم که ۳۰۰ اپراتور در شیفت‌های مختلف مشغول پاسخ‌گویی به شهروندان هستند.وی درباره مدت‌زمان ارسال مأمور به محل حادثه گفت: به طور میانگین اعزام نیرو در تهران ۱۰ دقیقه است، البته گاهی‌اوقات اعزام نیرو یک دقیقه، پنج دقیقه و گاهی ۲۰ دقیقه نیز زمان می‌برد. به طور معمول تماس‌های ارسالی با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ ظهر کم است و خوشبختانه در این مدت نیز ترافیک کم است و مأموران به‌موقع به محل می‌رسند. از ساعت ۱۲ تا ۲۲ شب پیک تماس‌های مردمی با مرکز فوریت‌‌های پلیسی ۱۱۰ است، به‌ویژه این تماس‌ها از ساعت ۱۶ تا ۲۲ به‌شدت افزایش می‌یابد. در این ساعت نیز ترافیک بسیار زیاد است، قطعا ترافیک برای پلیس نیز هست و ازهمین‌رو دیرتر به محل حادثه می‌رسد.

ارسال دیدگاه شما