30 شماره آخر

  • شماره 3623 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

امروز آخرين مهلت ثبت‌نام متقاضيان دريافت «بسته معيشتي»

شرق: امروز 24 دي‌ماه آخرين مهلت ثبت‌نام در سايت hemayat.mcls.gov.ir براي سرپرستان خانواري است که در ليست يارانه‌بگيران نقدي نيستند؛ اما متقاضي دريافت بسته معيشتي هستند. 
اختصاص و واريز بسته‌هاي کمک‌معيشتي براي جبران آسيب‌هاي ناشي از افزايش قيمت بنزين از آبان‌ماه آغاز و در مجموع بسته معيشتي براي ۶۰‌ ميليون نفر در قالب ۱۷ميليون و ۷۰۰ هزار خانوار واريز شد. دومين مرحله از کمک‌هاي معيشتي نيز ۱۰ دي‌ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز شد که با توجه به اضافه‌شدن ۴۱۹ هزار خانوار در اين طرح، خانوارهاي جديد مرحله‌هاي اول و دوم را باهم دريافت کردند و به اين ترتيب بعد از ثبت درخواست‌هاي مربوط به مشموليت دريافت کمک معيشتي، تعداد خانوارها در مرحله دوم به ۱۸ميليون و ۱۲۶ هزار و ۳۷۲ نفر افزايش يافت.
وزارت رفاه مهلتي را براي ثبت‌نام سرپرستان خانواري که در ليست يارانه‌بگيران نيستند و متقاضي دريافت بسته معيشتي هستند، تعيين کرده است. در اطلاعيه ستاد شناسايي مشمولان طرح حمايت معيشتي وزارت رفاه آمده است که زمان ثبت درخواست دريافت بسته حمايت معيشتي براي افرادي که در ليست يارانه‌بگيران نقدي (۴۵هزار و ۵۰۰ تومان) نيستند و درخواست خود را در مهلت مقرر در کد دستوري #۶۳۶۹* ثبت کرده‌اند، از ساعت ۲۲ روز ۱۰ دي‌ماه آغاز شده و ۲۴ام اين ماه به پايان مي‌رسد.
مراحل و نکات لازم براي ثبت‌نام بسته معيشتي به اين شرح است:
۱- ابتدا براي ورود به سامانه رسيدگي به درخواست بسته حمايت معيشتي بايد از شماره ملي سرپرست خانوار استفاده کنيد. شماره ملي سرپرست را به‌صورت يک عدد ۱۰ رقمي بدون فاصله و خط تيره وارد کنيد. مثال: ۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹
۲- براي ورود به سامانه لازم است از شماره حسابي که يارانه خانوار شما به آن واريز مي‌شود استفاده کنيد. اين شماره حساب را به‌صورت يک عدد بدون فاصله، خط تيره، نقطه و حروف وارد کنيد. محدوديتي در تعداد ارقام شماره حساب وجود ندارد، مثال: ۳۳۳۳۵۵۵۵
توجه کنيد که شماره کارت با شماره حساب متفاوت است و امکان ورود به سامانه با شماره کارت واريزي يارانه وجود ندارد. همچنين در صورتي که شماره حساب خود را نمي‌دانيد از بانکي که يارانه شما به آن واريز مي‌شود نسبت به اخذ شماره حساب خود اقدام کنيد. نکته ديگر آنکه چنانچه تغييراتي براي ساختار خانوار خود ثبت کرده‌ايد، اطلاعات مربوط به ماه گذشته خود را وارد کنيد.
۳- براي ورود به سامانه لازم است علاوه بر شماره ملي سرپرست، شماره ملي يکي از اعضاي خانوار خود را نيز وارد کنيد. شماره ملي عضو خانوار را به‌صورت يک عدد ۱۰ رقمي بدون فاصله و خط تيره وارد کنيد. مثال: ۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹
توجه کنيد که چنانچه خانوار شما يک‌نفره است، گزينه «خانوار يک‌نفره» را انتخاب کنيد. همچنين چنانچه تغييراتي براي ساختار خانوار خود ثبت کرده‌ايد، اطلاعات مربوط به ماه گذشته خود را وارد کنيد.
۴- تصوير امنيتي: اين تصوير براي حفظ محرمانگي اطلاعات شما قرار داده شده است. لطفا عددي را که در اين تصوير نمايش داده شده است در کادر وارد کنيد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3945

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲

نور نوشت
کارتون

امروز آخرين مهلت ثبت‌نام متقاضيان دريافت «بسته معيشتي»

شرق: امروز 24 دي‌ماه آخرين مهلت ثبت‌نام در سايت hemayat.mcls.gov.ir براي سرپرستان خانواري است که در ليست يارانه‌بگيران نقدي نيستند؛ اما متقاضي دريافت بسته معيشتي هستند. 
اختصاص و واريز بسته‌هاي کمک‌معيشتي براي جبران آسيب‌هاي ناشي از افزايش قيمت بنزين از آبان‌ماه آغاز و در مجموع بسته معيشتي براي ۶۰‌ ميليون نفر در قالب ۱۷ميليون و ۷۰۰ هزار خانوار واريز شد. دومين مرحله از کمک‌هاي معيشتي نيز ۱۰ دي‌ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز شد که با توجه به اضافه‌شدن ۴۱۹ هزار خانوار در اين طرح، خانوارهاي جديد مرحله‌هاي اول و دوم را باهم دريافت کردند و به اين ترتيب بعد از ثبت درخواست‌هاي مربوط به مشموليت دريافت کمک معيشتي، تعداد خانوارها در مرحله دوم به ۱۸ميليون و ۱۲۶ هزار و ۳۷۲ نفر افزايش يافت.
وزارت رفاه مهلتي را براي ثبت‌نام سرپرستان خانواري که در ليست يارانه‌بگيران نيستند و متقاضي دريافت بسته معيشتي هستند، تعيين کرده است. در اطلاعيه ستاد شناسايي مشمولان طرح حمايت معيشتي وزارت رفاه آمده است که زمان ثبت درخواست دريافت بسته حمايت معيشتي براي افرادي که در ليست يارانه‌بگيران نقدي (۴۵هزار و ۵۰۰ تومان) نيستند و درخواست خود را در مهلت مقرر در کد دستوري #۶۳۶۹* ثبت کرده‌اند، از ساعت ۲۲ روز ۱۰ دي‌ماه آغاز شده و ۲۴ام اين ماه به پايان مي‌رسد.
مراحل و نکات لازم براي ثبت‌نام بسته معيشتي به اين شرح است:
۱- ابتدا براي ورود به سامانه رسيدگي به درخواست بسته حمايت معيشتي بايد از شماره ملي سرپرست خانوار استفاده کنيد. شماره ملي سرپرست را به‌صورت يک عدد ۱۰ رقمي بدون فاصله و خط تيره وارد کنيد. مثال: ۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹
۲- براي ورود به سامانه لازم است از شماره حسابي که يارانه خانوار شما به آن واريز مي‌شود استفاده کنيد. اين شماره حساب را به‌صورت يک عدد بدون فاصله، خط تيره، نقطه و حروف وارد کنيد. محدوديتي در تعداد ارقام شماره حساب وجود ندارد، مثال: ۳۳۳۳۵۵۵۵
توجه کنيد که شماره کارت با شماره حساب متفاوت است و امکان ورود به سامانه با شماره کارت واريزي يارانه وجود ندارد. همچنين در صورتي که شماره حساب خود را نمي‌دانيد از بانکي که يارانه شما به آن واريز مي‌شود نسبت به اخذ شماره حساب خود اقدام کنيد. نکته ديگر آنکه چنانچه تغييراتي براي ساختار خانوار خود ثبت کرده‌ايد، اطلاعات مربوط به ماه گذشته خود را وارد کنيد.
۳- براي ورود به سامانه لازم است علاوه بر شماره ملي سرپرست، شماره ملي يکي از اعضاي خانوار خود را نيز وارد کنيد. شماره ملي عضو خانوار را به‌صورت يک عدد ۱۰ رقمي بدون فاصله و خط تيره وارد کنيد. مثال: ۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹
توجه کنيد که چنانچه خانوار شما يک‌نفره است، گزينه «خانوار يک‌نفره» را انتخاب کنيد. همچنين چنانچه تغييراتي براي ساختار خانوار خود ثبت کرده‌ايد، اطلاعات مربوط به ماه گذشته خود را وارد کنيد.
۴- تصوير امنيتي: اين تصوير براي حفظ محرمانگي اطلاعات شما قرار داده شده است. لطفا عددي را که در اين تصوير نمايش داده شده است در کادر وارد کنيد.

ارسال دیدگاه شما