30 شماره آخر

  • شماره 3626 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

اعلام مؤسسات مجاز جمع‌آوري کمک به سيل‌زدگان

شرق: سازمان داوطلبان جمعيت هلال‌احمر در اطلاعيه‌اي ۳۱ مؤسسه و انجمن خيريه همکار خود در جريان امدادرساني به سيل‌زدگان سيستان‌و‌بلوچستان و چند منطقه ديگر در جنوب شرق ايران را اعلام کرد.
در اطلاعيه شماره يک سازمان داوطلبان جمعيت هلال‌احمر درباره امدادرساني به سيل‌زدگان جنوب شرق کشور آمده است: پس از وقوع حادثه سيل و آب‌گرفتگي در استان سيستان‌و‌بلوچستان و برخي از نقاط جنوب شرقي کشور و با عنايت به پيام مقام معظم رهبري (دام عزه) در راستاي تسهيل مشارکت مجموعه‌هاي مردمي، سازمان داوطلبان جمعيت هلال‌احمر وفق قانون مديريت بحران مصوب شهريور ۱۳۹۸، به‌منظور تسهيل مشارکت‌هاي مردمي، با هماهنگي دادستاني کل کشور اقدام به صدور مجوز جمع‌آوري کمک‌هاي مردمي براي تشکل‌هاي مردم‌نهاد 
متقاضي مي‌کند.
پس از دريافت درخواست از سوي ۴۲ تشکل مردم‌نهاد از صبح روز ۲۳ تا صبح روز ۲۵ دي، به اين وسيله اعلام مي‌شود ۳۱ تشکل مردم‌نهاد زير به‌عنوان نخستين گروه مؤسسات تأييد‌شده و با‌مجوز جذب و توزيع مشارکت‌هاي مردمي از اين سازمان در اين حادثه هستند؛ مؤسسه غيرانتفاعي غيرتجاري پدر مهربان بقيع، مؤسسه خيريه مهرآفرين پناه عصر، مؤسسه فرهنگي هنري خادمين امام علي(ع) ابن ابيطالب، جمعيت طلوع بي‌نشان‌ها، مؤسسه کنشگران توسعه پارس، بنياد خيريه موج مهرباني، مؤسسه خيريه مهر گيتي، مؤسسه مردم‌نهاد دست ياري به دشتياري، مجمع ياوران فرهنگ و انديشه مکران، انجمن حمايت از توسعه مناطق محروم ايفا، بنياد جهادي مهرالرضا(ع) عام‌المنفعه، مؤسسه خيريه نيکان ماموت، مؤسسه خيريه نيک‌گامان جمشيد تهران، کانون هموفيلي ايران، جمعيت نيکوکاري امام رضايي‌ها، انجمن خيريه ابرار گلهدار، مؤسسه غيرانتفاعي غيرتجاري خيريه بهشت امام رضا(ع)، مؤسسه خيريه پيام اميد، مؤسسه غيرانتفاعي غيرتجاري فاروق بندر سيريک، مؤسسه توسعه پايدار ارديبهشت زاهدان، مؤسسه غيردولتي عام‌المنفعه بنياد رشد، مؤسسه خيريه امام علي(ع) تهران، مؤسسه خيريه ايزد‌دوست شمال، مؤسسه خيريه نداي محرومين روستايي، مؤسسه خيريه سپيد‌جامگان نيکوکار سنا، بنياد غیردولتی زينب کبري(س)، بنياد نيکوکاري فرشته‌هاي محمدي‌نيک، مؤسسه خيريه نيکوکاران شريف، انجمن توسعه و آموزش مهارت‌هاي زندگي دنياي بهتر، مؤسسه غيرانتفاعي غيرتجاري بنياد خيريه و غيرانتفاعي برين شميرانات و مجتمع آموزشي 
نيکوکاري رعد.
به اطلاع آن دسته از تشکل‌هاي مردم‌نهاد داراي توانمندي و علاقه‌مند به مشارکت در فرايندهاي کمک‌رساني به آسيب‌ديدگان سيل در مناطق آسيب‌ديده مي‌رساند به‌منظور دريافت مجوز جذب و توزيع مشارکت‌هاي مردمي مي‌توانند در ساعات اداري با ارسال درخواست رسمي به‌همراه شماره حساب، شماره کارت بانکي به نام مؤسسه، تصوير مجوز رسمي داراي اعتبار به سازمان داوطلبان جمعيت هلال احمر با شماره دورنگار ۸۸۹۱۹۱۴۰ و براي کسب تأييديه وصول با شماره‌هاي ۸۸۹۱۹۱۳۳ و ۸۸۹۱۹۱۳۴ تماس بگيرند.
 اين مجوز با هدف هماهنگي اجرائي بين نهادهاي کمک‌رسان و در راستاي تقويت شفافيت و پاسخ‌گويي دست‌اندرکاران خدمات حمايتي براي آسيب‌ديدگان سيل در مناطق هدف 
صادر مي‌شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4134

تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۲

نور نوشت
کارتون

اعلام مؤسسات مجاز جمع‌آوري کمک به سيل‌زدگان

شرق: سازمان داوطلبان جمعيت هلال‌احمر در اطلاعيه‌اي ۳۱ مؤسسه و انجمن خيريه همکار خود در جريان امدادرساني به سيل‌زدگان سيستان‌و‌بلوچستان و چند منطقه ديگر در جنوب شرق ايران را اعلام کرد.
در اطلاعيه شماره يک سازمان داوطلبان جمعيت هلال‌احمر درباره امدادرساني به سيل‌زدگان جنوب شرق کشور آمده است: پس از وقوع حادثه سيل و آب‌گرفتگي در استان سيستان‌و‌بلوچستان و برخي از نقاط جنوب شرقي کشور و با عنايت به پيام مقام معظم رهبري (دام عزه) در راستاي تسهيل مشارکت مجموعه‌هاي مردمي، سازمان داوطلبان جمعيت هلال‌احمر وفق قانون مديريت بحران مصوب شهريور ۱۳۹۸، به‌منظور تسهيل مشارکت‌هاي مردمي، با هماهنگي دادستاني کل کشور اقدام به صدور مجوز جمع‌آوري کمک‌هاي مردمي براي تشکل‌هاي مردم‌نهاد 
متقاضي مي‌کند.
پس از دريافت درخواست از سوي ۴۲ تشکل مردم‌نهاد از صبح روز ۲۳ تا صبح روز ۲۵ دي، به اين وسيله اعلام مي‌شود ۳۱ تشکل مردم‌نهاد زير به‌عنوان نخستين گروه مؤسسات تأييد‌شده و با‌مجوز جذب و توزيع مشارکت‌هاي مردمي از اين سازمان در اين حادثه هستند؛ مؤسسه غيرانتفاعي غيرتجاري پدر مهربان بقيع، مؤسسه خيريه مهرآفرين پناه عصر، مؤسسه فرهنگي هنري خادمين امام علي(ع) ابن ابيطالب، جمعيت طلوع بي‌نشان‌ها، مؤسسه کنشگران توسعه پارس، بنياد خيريه موج مهرباني، مؤسسه خيريه مهر گيتي، مؤسسه مردم‌نهاد دست ياري به دشتياري، مجمع ياوران فرهنگ و انديشه مکران، انجمن حمايت از توسعه مناطق محروم ايفا، بنياد جهادي مهرالرضا(ع) عام‌المنفعه، مؤسسه خيريه نيکان ماموت، مؤسسه خيريه نيک‌گامان جمشيد تهران، کانون هموفيلي ايران، جمعيت نيکوکاري امام رضايي‌ها، انجمن خيريه ابرار گلهدار، مؤسسه غيرانتفاعي غيرتجاري خيريه بهشت امام رضا(ع)، مؤسسه خيريه پيام اميد، مؤسسه غيرانتفاعي غيرتجاري فاروق بندر سيريک، مؤسسه توسعه پايدار ارديبهشت زاهدان، مؤسسه غيردولتي عام‌المنفعه بنياد رشد، مؤسسه خيريه امام علي(ع) تهران، مؤسسه خيريه ايزد‌دوست شمال، مؤسسه خيريه نداي محرومين روستايي، مؤسسه خيريه سپيد‌جامگان نيکوکار سنا، بنياد غیردولتی زينب کبري(س)، بنياد نيکوکاري فرشته‌هاي محمدي‌نيک، مؤسسه خيريه نيکوکاران شريف، انجمن توسعه و آموزش مهارت‌هاي زندگي دنياي بهتر، مؤسسه غيرانتفاعي غيرتجاري بنياد خيريه و غيرانتفاعي برين شميرانات و مجتمع آموزشي 
نيکوکاري رعد.
به اطلاع آن دسته از تشکل‌هاي مردم‌نهاد داراي توانمندي و علاقه‌مند به مشارکت در فرايندهاي کمک‌رساني به آسيب‌ديدگان سيل در مناطق آسيب‌ديده مي‌رساند به‌منظور دريافت مجوز جذب و توزيع مشارکت‌هاي مردمي مي‌توانند در ساعات اداري با ارسال درخواست رسمي به‌همراه شماره حساب، شماره کارت بانکي به نام مؤسسه، تصوير مجوز رسمي داراي اعتبار به سازمان داوطلبان جمعيت هلال احمر با شماره دورنگار ۸۸۹۱۹۱۴۰ و براي کسب تأييديه وصول با شماره‌هاي ۸۸۹۱۹۱۳۳ و ۸۸۹۱۹۱۳۴ تماس بگيرند.
 اين مجوز با هدف هماهنگي اجرائي بين نهادهاي کمک‌رسان و در راستاي تقويت شفافيت و پاسخ‌گويي دست‌اندرکاران خدمات حمايتي براي آسيب‌ديدگان سيل در مناطق هدف 
صادر مي‌شود.

ارسال دیدگاه شما