30 شماره آخر

  • شماره 3627 -
  • ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

قتل پسرعمو با شليک گلوله

شرق: مردي که متهم است به‌ دليل اختلاف قبلي با پسرعمويش، او را با شليک گلوله به قتل رسانده، در زندان در انتظار جلسه محاکمه به‌ سر مي‌برد.
رسيدگي به اين پرونده از مرداد سال جاري در پي کشته‌شدن پسري جوان به نام نيما آغاز شد. کارآگاهان جنايي استان فارس وقتي از وقوع جنايت مطلع شدند، به محل حادثه رفتند و فهميدند اين جوان با شليک گلوله از پا درآمده است. شواهد نشان مي‌داد فردي از فاصله‌اي نسبتا دور به نيما شليک و سپس به‌سرعت محل را ترک کرده است.
جنايت در تاريکي شب به ‌وقوع پيوسته بود و هيچ شاهدي که بتواند مشخصات قاتل را به پليس اعلام کند، وجود نداشت؛ به‌همين‌دليل مأموران به پرس‌وجو از خانواده نيما پرداختند و متوجه شدند اين جوان از مدت‌ها قبل با پسرعموي خود به نام مهران اختلاف داشت.
نيما و مهران پيش از جنايت نيز با هم درگير شده و مهران پسرعمويش را زده بود. نيما نيز به‌همين‌دليل قصد داشت تلافي کند؛ اما فرصت اين کار را به دست نياورد و جانش را از دست داد.
در‌حالي‌که شواهد اوليه از ارتکاب قتل به دست مهران حکايت داشت، مأموران سراغ او رفتند و فهميدند اين جوان از زمان وقوع قتل محل سکونت خود را ترک کرده و به مکاني نامعلوم گريخته است. فرار مهران شک‌ها را درباره قاتل‌بودن او به يقين تبديل کرد.
کارآگاهان با رديابي‌هاي گسترده‌اي که انجام دادند، توانستند ردي از متهم پيدا کنند و در گام بعدي عملياتي ويژه را طرح‌ريزي کردند و موفق شدند مهران را غافلگير و بازداشت کنند.
مهران بعد از انتقال به پليس آگاهي سعي کرد خودش را بي‌گناه معرفي کند؛ اما همه مدارک عليه او بود؛ به‌همين‌دلیل چاره‌اي جز بيان واقعيت پيش‌روي خودش نديد و به قتل پسرعمويش اقرار کرد.
وقتي از متهم درباره انگيزه‌اش از جنايت سؤال شد، او مشکلات اخلاقي را به نيما نسبت داد و گفت: به ‌دليل همين مسائل بود که با پسرعمويم اختلاف داشتم و اين اختلاف روز‌به‌روز بيشتر مي‌شد. از نيما کينه به دل گرفته بودم و در نهايت مصمم شدم او را به قتل برسانم. براي اين کار سلاحي تهيه کردم و شب حادثه در نزديکي خانه‌اش در جايي پنهان شدم. همين ‌که نيما را ديدم، در‌حالي‌که مطمئن شده بودم کسي ديگر آن اطراف نيست، به سوي او شليک کردم و بلافاصله پا به فرار گذاشتم. من هيچ مدرکي عليه خودم به جا نگذاشته بودم و اصلا احتمال نمي‌دادم شناسايي و دستگير شوم.
متهم در ادامه صحنه جرم را نيز بازسازي کرد و سپس قرار مجرميت عليه او صادر شد. مهران به‌زودي پاي ميز محاکمه مي‌رود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4134

تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۲

نور نوشت
کارتون

قتل پسرعمو با شليک گلوله

شرق: مردي که متهم است به‌ دليل اختلاف قبلي با پسرعمويش، او را با شليک گلوله به قتل رسانده، در زندان در انتظار جلسه محاکمه به‌ سر مي‌برد.
رسيدگي به اين پرونده از مرداد سال جاري در پي کشته‌شدن پسري جوان به نام نيما آغاز شد. کارآگاهان جنايي استان فارس وقتي از وقوع جنايت مطلع شدند، به محل حادثه رفتند و فهميدند اين جوان با شليک گلوله از پا درآمده است. شواهد نشان مي‌داد فردي از فاصله‌اي نسبتا دور به نيما شليک و سپس به‌سرعت محل را ترک کرده است.
جنايت در تاريکي شب به ‌وقوع پيوسته بود و هيچ شاهدي که بتواند مشخصات قاتل را به پليس اعلام کند، وجود نداشت؛ به‌همين‌دليل مأموران به پرس‌وجو از خانواده نيما پرداختند و متوجه شدند اين جوان از مدت‌ها قبل با پسرعموي خود به نام مهران اختلاف داشت.
نيما و مهران پيش از جنايت نيز با هم درگير شده و مهران پسرعمويش را زده بود. نيما نيز به‌همين‌دليل قصد داشت تلافي کند؛ اما فرصت اين کار را به دست نياورد و جانش را از دست داد.
در‌حالي‌که شواهد اوليه از ارتکاب قتل به دست مهران حکايت داشت، مأموران سراغ او رفتند و فهميدند اين جوان از زمان وقوع قتل محل سکونت خود را ترک کرده و به مکاني نامعلوم گريخته است. فرار مهران شک‌ها را درباره قاتل‌بودن او به يقين تبديل کرد.
کارآگاهان با رديابي‌هاي گسترده‌اي که انجام دادند، توانستند ردي از متهم پيدا کنند و در گام بعدي عملياتي ويژه را طرح‌ريزي کردند و موفق شدند مهران را غافلگير و بازداشت کنند.
مهران بعد از انتقال به پليس آگاهي سعي کرد خودش را بي‌گناه معرفي کند؛ اما همه مدارک عليه او بود؛ به‌همين‌دلیل چاره‌اي جز بيان واقعيت پيش‌روي خودش نديد و به قتل پسرعمويش اقرار کرد.
وقتي از متهم درباره انگيزه‌اش از جنايت سؤال شد، او مشکلات اخلاقي را به نيما نسبت داد و گفت: به ‌دليل همين مسائل بود که با پسرعمويم اختلاف داشتم و اين اختلاف روز‌به‌روز بيشتر مي‌شد. از نيما کينه به دل گرفته بودم و در نهايت مصمم شدم او را به قتل برسانم. براي اين کار سلاحي تهيه کردم و شب حادثه در نزديکي خانه‌اش در جايي پنهان شدم. همين ‌که نيما را ديدم، در‌حالي‌که مطمئن شده بودم کسي ديگر آن اطراف نيست، به سوي او شليک کردم و بلافاصله پا به فرار گذاشتم. من هيچ مدرکي عليه خودم به جا نگذاشته بودم و اصلا احتمال نمي‌دادم شناسايي و دستگير شوم.
متهم در ادامه صحنه جرم را نيز بازسازي کرد و سپس قرار مجرميت عليه او صادر شد. مهران به‌زودي پاي ميز محاکمه مي‌رود.

ارسال دیدگاه شما