30 شماره آخر

  • شماره 3630 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

تعیین سبد معیشت کارگران با توجه به تورم اعلامی مرکز آمار

عضو کمیته مزد شورای عالی کار با اشاره به اینکه مقرر شد سبد معیشت با توجه به تورم اعلامی از سوی مرکز آمار به‌روزرسانی شود، گفت: در حال حاضر دستمزدی که کارگران دریافت می‌کنند، کمتر از نصف سبد معیشت است.محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با تسنیم گفت: با توجه به قانون، حداقل دستمزد کارگران باید از سوی شورای عالی کار تعیین شود.وی با اشاره به سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده افزود: این موضوع در جلسات قبلی کمیته مزد در دستور کار بود. ولی با توجه به اینکه به بهمن‌ماه وارد شده بودیم، پیشنهاد دادیم بحث دستمزد در دستور کار قرار گیرد. تاجیک درباره مزد منطقه‌ای گفت:در حال حاضر وظیفه اصلی ما تعیین سبد معیشت است و بعد از تعیین تکلیف این موضوع روی مزد منطقه‌ای در صنایع مختلف تمرکز می کنیم،پژوهشی انجام دهیم و برای سال‌های آتی بتوانیم  این موضوع را هم بررسی کنیم.وی افزود: دستمزدی که کارگران دریافت می‌کنند، کمتر از نصف سبد معیشت کارگران است. وقتی حقوق کمتر از نصف سبد است، چگونه می‌توانیم درباره مزد بالاتر و صنایع بالاتر صحبت کنیم. با توجه به درخواست کارفرما برای دستمزد منطقه‌ای، مقرر شد در صورتی که مدارک کارفرمایان آماده بود، قبل از 10 بهمن جلسه‌ای برگزار تا دستمزد منطقه‌ای بررسی شود، سپس بعد از 10 بهمن که نرخ تورم تعیین شد، جلسه کمیته مزد به منظور تعیین سبد معیشت برگزار خواهد شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4024

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳

نور نوشت
کارتون

تعیین سبد معیشت کارگران با توجه به تورم اعلامی مرکز آمار

عضو کمیته مزد شورای عالی کار با اشاره به اینکه مقرر شد سبد معیشت با توجه به تورم اعلامی از سوی مرکز آمار به‌روزرسانی شود، گفت: در حال حاضر دستمزدی که کارگران دریافت می‌کنند، کمتر از نصف سبد معیشت است.محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با تسنیم گفت: با توجه به قانون، حداقل دستمزد کارگران باید از سوی شورای عالی کار تعیین شود.وی با اشاره به سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده افزود: این موضوع در جلسات قبلی کمیته مزد در دستور کار بود. ولی با توجه به اینکه به بهمن‌ماه وارد شده بودیم، پیشنهاد دادیم بحث دستمزد در دستور کار قرار گیرد. تاجیک درباره مزد منطقه‌ای گفت:در حال حاضر وظیفه اصلی ما تعیین سبد معیشت است و بعد از تعیین تکلیف این موضوع روی مزد منطقه‌ای در صنایع مختلف تمرکز می کنیم،پژوهشی انجام دهیم و برای سال‌های آتی بتوانیم  این موضوع را هم بررسی کنیم.وی افزود: دستمزدی که کارگران دریافت می‌کنند، کمتر از نصف سبد معیشت کارگران است. وقتی حقوق کمتر از نصف سبد است، چگونه می‌توانیم درباره مزد بالاتر و صنایع بالاتر صحبت کنیم. با توجه به درخواست کارفرما برای دستمزد منطقه‌ای، مقرر شد در صورتی که مدارک کارفرمایان آماده بود، قبل از 10 بهمن جلسه‌ای برگزار تا دستمزد منطقه‌ای بررسی شود، سپس بعد از 10 بهمن که نرخ تورم تعیین شد، جلسه کمیته مزد به منظور تعیین سبد معیشت برگزار خواهد شد.

ارسال دیدگاه شما