30 شماره آخر

  • شماره 3640 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۶ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

دریچه

نرخ باسوادي به مرز ۹۶ درصد رسيد
رئيس سازمان نهضت سوادآموزي گفت: براساس آخرين آمار سرشماري در سال ۹۸ نرخ باسوادي در کشور به مرز ۹۶ درصد رسيد. شاپور محمدزاده ادامه داد: بر اساس آخرين سرشماري در سال جاری، نرخ باسوادي در کشور به مرز ۹۶ درصد رسيد که اين عدد در برخي استان‌ها از ۹۶ درصد هم بيشتر شد. رئيس سازمان نهضت سوادآموزي تصريح کرد: بر اساس سرشماري سال ۹۵ در بازه سني ۱۰ تا ۴۹ سال، دو ميليون و ۶۰۰ هزار بي‌سواد داشتيم که حدود ۴۰۰ هزار نفر آنها را اتباع خارجي تشکيل مي‌دادند. البته اين سرشماري بر اساس خوداظهاري است که تلاشمان ريشه‌کني بي‌سوادي در اين گروه سني است. محمدزاده با بيان اينکه قبل از انقلاب در جامعه روستايي حدود ۳۱ درصد باسواد و ۶۹ درصد بي‌سواد داشتيم، اظهار کرد: توانستيم با کمک سازمان‌هاي مختلف در روستاها آمار باسوادي را به بيش از ۹۰ درصد ارتقا دهيم. وي افزود: قبل از انقلاب از هر ۱۰۰ زن، ۲۸.۵ درصد باسواد و ۷۱.۵ درصد بي‌سواد بودند، ولي درحال‌حاضر بالاي ۹۰ درصد زنان باسواد هستند. رئيس سازمان نهضت سوادآموزي در پايان گفت: اگر سازمان‌هاي مختلف همکاري‌هاي لازم را داشته باشند، در آينده نزديک در گروه سني ۱۰ تا ۴۹ سال بي‌سوادي ريشه‌کن شده و در سرشماري سال ۱۴۰۰ وضعيت باسوادي نسبت به سال‌هاي قبل بهتر خواهد شد.

افزايش قيمت هر نوع ماسک و کالاي پزشکي ممنوع
سرپرست اداره نظارت و بازرسي اداره کل تجهيزات گفت: افزايش قيمت هر نوع ماسک و کالاي پزشکي ممنوع است. مودت همايي گفت: با عنايت به رصد سطح عرضه در توزيع و عرضه ماسک‌هاي پزشکي، با همه متخلفان در فروش ماسک‌هاي تقلبي و فاقد اصالت و هرگونه گران‌فروشي در اين خصوص برخورد قاطع صورت مي‌گيرد و متخلفان به مراجع قضائي معرفي مي‌شوند. وي افزود: افزايش قيمت هر نوع ماسک و کالاي پزشکي ممنوع است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4024

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳

نور نوشت
کارتون

دریچه

نرخ باسوادي به مرز ۹۶ درصد رسيد
رئيس سازمان نهضت سوادآموزي گفت: براساس آخرين آمار سرشماري در سال ۹۸ نرخ باسوادي در کشور به مرز ۹۶ درصد رسيد. شاپور محمدزاده ادامه داد: بر اساس آخرين سرشماري در سال جاری، نرخ باسوادي در کشور به مرز ۹۶ درصد رسيد که اين عدد در برخي استان‌ها از ۹۶ درصد هم بيشتر شد. رئيس سازمان نهضت سوادآموزي تصريح کرد: بر اساس سرشماري سال ۹۵ در بازه سني ۱۰ تا ۴۹ سال، دو ميليون و ۶۰۰ هزار بي‌سواد داشتيم که حدود ۴۰۰ هزار نفر آنها را اتباع خارجي تشکيل مي‌دادند. البته اين سرشماري بر اساس خوداظهاري است که تلاشمان ريشه‌کني بي‌سوادي در اين گروه سني است. محمدزاده با بيان اينکه قبل از انقلاب در جامعه روستايي حدود ۳۱ درصد باسواد و ۶۹ درصد بي‌سواد داشتيم، اظهار کرد: توانستيم با کمک سازمان‌هاي مختلف در روستاها آمار باسوادي را به بيش از ۹۰ درصد ارتقا دهيم. وي افزود: قبل از انقلاب از هر ۱۰۰ زن، ۲۸.۵ درصد باسواد و ۷۱.۵ درصد بي‌سواد بودند، ولي درحال‌حاضر بالاي ۹۰ درصد زنان باسواد هستند. رئيس سازمان نهضت سوادآموزي در پايان گفت: اگر سازمان‌هاي مختلف همکاري‌هاي لازم را داشته باشند، در آينده نزديک در گروه سني ۱۰ تا ۴۹ سال بي‌سوادي ريشه‌کن شده و در سرشماري سال ۱۴۰۰ وضعيت باسوادي نسبت به سال‌هاي قبل بهتر خواهد شد.

افزايش قيمت هر نوع ماسک و کالاي پزشکي ممنوع
سرپرست اداره نظارت و بازرسي اداره کل تجهيزات گفت: افزايش قيمت هر نوع ماسک و کالاي پزشکي ممنوع است. مودت همايي گفت: با عنايت به رصد سطح عرضه در توزيع و عرضه ماسک‌هاي پزشکي، با همه متخلفان در فروش ماسک‌هاي تقلبي و فاقد اصالت و هرگونه گران‌فروشي در اين خصوص برخورد قاطع صورت مي‌گيرد و متخلفان به مراجع قضائي معرفي مي‌شوند. وي افزود: افزايش قيمت هر نوع ماسک و کالاي پزشکي ممنوع است.

ارسال دیدگاه شما