30 شماره آخر

  • شماره 3647 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۲۶ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

اسرائیل؛ کشتار با نقشه‌های قدیمی

عکس: ایندیپندنت

سحر طلوعي: بل تریو،‌ خبرنگار ارشد روزنامه ایندیپندنت، موفق شده به اسنادی دست‌ یابد که نشان می‌دهد نیروی هوایی اسرائیل در تدارک حملات خود در سرزمین‌های اشغالی از نقشه‌‌های منسوخ و قدیمی استفاده می‌کند. استفاده از این نقشه‌های منسوخ در حملات باعث شده جان بسیاری از غیرنظامیان در فلسطین به خطر بیفتد. درواقع عدم تطابق این نقشه‌ها با وضعیت جدید در مناطق فلسطینی‌نشین باعث شده در بسیاری از حملات هوایی اسرائیلی‌ها، اماکن نظامی از غیرنظامی قابل تشخیص نباشد و در نهایت غیرنظامیان کشته و مجروح شوند. بل تریو به استناد این مدارک و همچنین اظهارات کارمندان این مرکز نظامی به این نتیجه رسیده فرهنگ «تخریب و ویرانگری» در ارتش اسرائیل و البته مشکلات ساختاری باعث شده نقشه‌های جدید از مناطق فلسطینی‌نشین تهیه نشود و نیروی هوایی همچنان با نقشه‌های قدیمی عملیات نظامی انجام دهد و... . بل تریو بخشی از نقشه‌ها و عکس‌های هوایی سرزمین‌های اشغالی را در صفحه یک ایندیپندنت منتشر کرده ‌است. 
 

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4024

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳

نور نوشت
کارتون

اسرائیل؛ کشتار با نقشه‌های قدیمی

عکس: ایندیپندنت

سحر طلوعي: بل تریو،‌ خبرنگار ارشد روزنامه ایندیپندنت، موفق شده به اسنادی دست‌ یابد که نشان می‌دهد نیروی هوایی اسرائیل در تدارک حملات خود در سرزمین‌های اشغالی از نقشه‌‌های منسوخ و قدیمی استفاده می‌کند. استفاده از این نقشه‌های منسوخ در حملات باعث شده جان بسیاری از غیرنظامیان در فلسطین به خطر بیفتد. درواقع عدم تطابق این نقشه‌ها با وضعیت جدید در مناطق فلسطینی‌نشین باعث شده در بسیاری از حملات هوایی اسرائیلی‌ها، اماکن نظامی از غیرنظامی قابل تشخیص نباشد و در نهایت غیرنظامیان کشته و مجروح شوند. بل تریو به استناد این مدارک و همچنین اظهارات کارمندان این مرکز نظامی به این نتیجه رسیده فرهنگ «تخریب و ویرانگری» در ارتش اسرائیل و البته مشکلات ساختاری باعث شده نقشه‌های جدید از مناطق فلسطینی‌نشین تهیه نشود و نیروی هوایی همچنان با نقشه‌های قدیمی عملیات نظامی انجام دهد و... . بل تریو بخشی از نقشه‌ها و عکس‌های هوایی سرزمین‌های اشغالی را در صفحه یک ایندیپندنت منتشر کرده ‌است. 
 

 

ارسال دیدگاه شما