30 شماره آخر

  • شماره 3672 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۷ اسفند
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

حشمت‌الله فلاحت‌پيشه مطرح کرد

ضرورت تشکيل ستاد پساکرونا

اعتمادآنلاين: حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، درباره لزوم تعطيلي ادارات دولتي و شرکت‌هاي غير‌دولتي گفت: اگر قانوني در شرايط اپيدمي بيماري وجود دارد، شامل حال همه مي‌شود و نه‌فقط ادارات دولتي، برخي از شرکت‌هاي خصوصي به گونه استثماري از کارمندان‌شان کار مي‌کشند؛ در‌حالي‌که اگر قانوني هست، بايد فراگير شود.او با بيان اينکه اگر در شرايط کار يعني در زماني که دولت اعلام اپيدمي کرد، کارگران و کارمندان به کرونا مبتلا شوند، آنها حق دارند که از شرکت متبوع خود شکايت و درخواست ديه کنند، اظهار کرد: براي اينکه چنين شرايطي پيش نيايد و با توجه به اينکه پيشگيري مهم‌تر از درمان است، بايد اين قانون به صورت فراگير شکل بگيرد.
رئيس سابق کميسيون امنيت ملي با بيان اينکه در ايران هنوز با کرونا برخورد شعاري مي‌شود؛ در‌حالي‌که برخورد عملي لازم است همگان بايد مصون باشند و دولت بايد مصونيت کساني را که فعال هستند، تأمين کند و علاوه‌بر‌آن بايد پاداش و کارگزيني درباره آنها اعمال شود، تصريح کرد: مهم‌تر اينکه در دولت بايد ستادي شکل بگيرد تا شرايط بعد از کرونا را پيش‌بيني کند، معتقدم اگر مسئولان سياست کشور را اين‌گونه پيش ببرند، بعد از اتمام کرونا نوعي افسردگي ملي در کشور شکل خواهد گرفت.او تصريح کرد: مردم يک ماهي را که ايام تفريح و تعطيلات‌شان بوده، در شرايط بحران به سر مي‌برند؛ به‌طوري‌که حتي اعضاي خانواده به يکديگر نزديک نمي‌شوند، در اين شرايط ما مي‌بينيم که برخي از مسئولان طرح کاهش يک‌ماهه تعطيلات تابستان را مي‌دهند؛ اين بی‌توجهی به مردمي است که بعد از کرونا دچار افسردگي مي‌شوند.فلاحت‌پيشه خاطرنشان کرد: در شرايط کنوني بايد دانشگاه‌ها و مدارس به صورت مجازي تشکيل کلاس دهند؛ در‌عين‌حال در دولت سياست‌هاي تخفيفي براي مراکز مختلف آموزشي-پژوهشي در نظر گرفته شود؛ چيزي که بحران‌سازتر است، مسائل اجتماعي و رواني مردم است که مي‌خواستند بعد از يک سال کار‌کردن 15 روز تا يک ماه به تفريح و تعطيلات بروند، آنها دچار افسردگي مي‌شوند که دولت بايد اين موضوع را در دستور کار داشته باشد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4116

تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۹

نور نوشت
کارتون

حشمت‌الله فلاحت‌پيشه مطرح کرد

ضرورت تشکيل ستاد پساکرونا

اعتمادآنلاين: حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، درباره لزوم تعطيلي ادارات دولتي و شرکت‌هاي غير‌دولتي گفت: اگر قانوني در شرايط اپيدمي بيماري وجود دارد، شامل حال همه مي‌شود و نه‌فقط ادارات دولتي، برخي از شرکت‌هاي خصوصي به گونه استثماري از کارمندان‌شان کار مي‌کشند؛ در‌حالي‌که اگر قانوني هست، بايد فراگير شود.او با بيان اينکه اگر در شرايط کار يعني در زماني که دولت اعلام اپيدمي کرد، کارگران و کارمندان به کرونا مبتلا شوند، آنها حق دارند که از شرکت متبوع خود شکايت و درخواست ديه کنند، اظهار کرد: براي اينکه چنين شرايطي پيش نيايد و با توجه به اينکه پيشگيري مهم‌تر از درمان است، بايد اين قانون به صورت فراگير شکل بگيرد.
رئيس سابق کميسيون امنيت ملي با بيان اينکه در ايران هنوز با کرونا برخورد شعاري مي‌شود؛ در‌حالي‌که برخورد عملي لازم است همگان بايد مصون باشند و دولت بايد مصونيت کساني را که فعال هستند، تأمين کند و علاوه‌بر‌آن بايد پاداش و کارگزيني درباره آنها اعمال شود، تصريح کرد: مهم‌تر اينکه در دولت بايد ستادي شکل بگيرد تا شرايط بعد از کرونا را پيش‌بيني کند، معتقدم اگر مسئولان سياست کشور را اين‌گونه پيش ببرند، بعد از اتمام کرونا نوعي افسردگي ملي در کشور شکل خواهد گرفت.او تصريح کرد: مردم يک ماهي را که ايام تفريح و تعطيلات‌شان بوده، در شرايط بحران به سر مي‌برند؛ به‌طوري‌که حتي اعضاي خانواده به يکديگر نزديک نمي‌شوند، در اين شرايط ما مي‌بينيم که برخي از مسئولان طرح کاهش يک‌ماهه تعطيلات تابستان را مي‌دهند؛ اين بی‌توجهی به مردمي است که بعد از کرونا دچار افسردگي مي‌شوند.فلاحت‌پيشه خاطرنشان کرد: در شرايط کنوني بايد دانشگاه‌ها و مدارس به صورت مجازي تشکيل کلاس دهند؛ در‌عين‌حال در دولت سياست‌هاي تخفيفي براي مراکز مختلف آموزشي-پژوهشي در نظر گرفته شود؛ چيزي که بحران‌سازتر است، مسائل اجتماعي و رواني مردم است که مي‌خواستند بعد از يک سال کار‌کردن 15 روز تا يک ماه به تفريح و تعطيلات بروند، آنها دچار افسردگي مي‌شوند که دولت بايد اين موضوع را در دستور کار داشته باشد.

ارسال دیدگاه شما