30 شماره آخر

  • شماره 3755 -
  • ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۱ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون سپیدار

رؤياهايي براي سوريه

پاپ فرانسیس نیز روز گذشته در توییتی با اشاره به حمایت سازمان ملل از پناه‌جویان سوری که در سراسر جهان آواره شده‌اند، درخواست کرد برای بهبود وضعیت آنان دعا کنند؛ مردم خوبی که به غذا، سلامتی، کار، آموزش و آرامش نیاز دارند. ژوزف بورل، رئیس بخش آفریقا و آسیای میانه كمیساریای عالی پناهندگان، در شناسانه كاربری توییتر خود ویدئویی از آرزوهای مردم سوریه منتشر كرده و نوشته است: آنها می‌دانند ساختن آینده‌ای بهتر ممكن است و كمیساریای عالی پناهندگان هم همراه آنهاست. این ویدئو در كمتر از دو روز بیش از 200 هزار بازنشر داشته است. یكی از كاربران به كنفرانس‌هایی كه قرار است بین سران كشورهای روسیه، تركیه و‌... برگزار شود، اشاره كرده است. اتفاقات دردناكی در شهرهای مختلف سوریه در حال رخ‌دادن است، نبود بیمارستان، دارو و غذا از مواردی است كه مردم زیادی درگیر هستند؛ مانند ادلب و شرایط سخت آن. در این ویدئو، پناه‌جویان سوری در سراسر جهان از آرزوهای خود گفته‌اند. هبه، دختری نوجوان، می‌گوید: من هیچ‌چیز از سوریه به یاد ندارم، فقط تصاویری كه خانواده‌ام به من نشان می‌دهند. من امیدوارم جنگ پایان یابد و ما بتوانیم در سوریه و در صلح زندگی كنیم. نه‌فقط ما، بلكه سراسر جهان در صلح زندگی كنند. رؤیای من این است كه به‌عنوان یك سوریه‌ای در صلح، عدالت و دموكراسی زندگی كنم. دختر جوان دیگری آرزو كرده است: «‌هیچ سوریه‌ای به‌زور كشورش را ترك نكند». محمد جوان می‌گوید: «بزرگ‌ترین رؤیای من این است كه این تراژدی پایان یابد؛ نه فقط برای من، برای تمام مردم و سوریه». خالد پیرمرد می‌گوید: «من امیدوارم صلح به سوریه بازگردد و ما بتوانیم با كرامت و عدالت زندگی كنیم». صفا، زنی میا‌ن‌سال می‌گوید: «من آرزوی آرامش دارم و اینکه بتوانم بدون ترس زندگی كنم». پناه‌جویان سوریه آرزو دارند آینده بهتری برای سرزمین خود بسازند. بعضی آرزوها در عین شخصی‌ترشدن، به دیگران نیز ارتباط دارد؛ مانند عبد، مرد اهل وان كه می‌گوید: «من روی این آرزویم بیش از چهار سال كار كردم؛ اینكه بتوانم فیلمی بسازم تا صدای مردم كشورم باشم». احلم، زن جوان می‌گوید: «من به‌عنوان یك زن دوست دارم كشورم را بازسازی كنم تا مردم بازگردند، خانه‌هایشان را از نو بسازند و یك سوریه جدید ساخته شود». مرد جوان دیگری می‌گوید: «آرزو دارم سوریه جدیدی ساخته شود؛ یك سوریه قوی، یك سوریه دموكرات». اسما می‌گوید: «رؤیایم این است كه حقوق بیشتری برای زنان داشته باشیم تا زنان برای رهبری در این سوریه جدید، حضور داشته باشند و موقعیت این را داشته باشند كه آینده سوریه جدید را پایه‌گذاری كنند». ماذن، نوجوان سوریه‌ای می‌گوید: «ما می‌خواهیم یاد بگیریم، مقاومت كنیم و به اهدافمان برسیم؛ پس روزی به كشورمان بازمی‌گردیم با ایده، آگاهی و خلاقیت تا كشورمان را بازسازی كنیم و آن را بهتر از قبل بسازیم». كمیساریای عالی پناهنگان معتقد است اكنون زمان آن است كه فرصت فراهم شود تا آنان به كشورشان بازگردند و رؤیایشان را بسازند و در این مسیر كنارشان است. این مردم سوریه هستند كه آینده كشورشان را می‌سازند.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3965

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

رؤياهايي براي سوريه

پاپ فرانسیس نیز روز گذشته در توییتی با اشاره به حمایت سازمان ملل از پناه‌جویان سوری که در سراسر جهان آواره شده‌اند، درخواست کرد برای بهبود وضعیت آنان دعا کنند؛ مردم خوبی که به غذا، سلامتی، کار، آموزش و آرامش نیاز دارند. ژوزف بورل، رئیس بخش آفریقا و آسیای میانه كمیساریای عالی پناهندگان، در شناسانه كاربری توییتر خود ویدئویی از آرزوهای مردم سوریه منتشر كرده و نوشته است: آنها می‌دانند ساختن آینده‌ای بهتر ممكن است و كمیساریای عالی پناهندگان هم همراه آنهاست. این ویدئو در كمتر از دو روز بیش از 200 هزار بازنشر داشته است. یكی از كاربران به كنفرانس‌هایی كه قرار است بین سران كشورهای روسیه، تركیه و‌... برگزار شود، اشاره كرده است. اتفاقات دردناكی در شهرهای مختلف سوریه در حال رخ‌دادن است، نبود بیمارستان، دارو و غذا از مواردی است كه مردم زیادی درگیر هستند؛ مانند ادلب و شرایط سخت آن. در این ویدئو، پناه‌جویان سوری در سراسر جهان از آرزوهای خود گفته‌اند. هبه، دختری نوجوان، می‌گوید: من هیچ‌چیز از سوریه به یاد ندارم، فقط تصاویری كه خانواده‌ام به من نشان می‌دهند. من امیدوارم جنگ پایان یابد و ما بتوانیم در سوریه و در صلح زندگی كنیم. نه‌فقط ما، بلكه سراسر جهان در صلح زندگی كنند. رؤیای من این است كه به‌عنوان یك سوریه‌ای در صلح، عدالت و دموكراسی زندگی كنم. دختر جوان دیگری آرزو كرده است: «‌هیچ سوریه‌ای به‌زور كشورش را ترك نكند». محمد جوان می‌گوید: «بزرگ‌ترین رؤیای من این است كه این تراژدی پایان یابد؛ نه فقط برای من، برای تمام مردم و سوریه». خالد پیرمرد می‌گوید: «من امیدوارم صلح به سوریه بازگردد و ما بتوانیم با كرامت و عدالت زندگی كنیم». صفا، زنی میا‌ن‌سال می‌گوید: «من آرزوی آرامش دارم و اینکه بتوانم بدون ترس زندگی كنم». پناه‌جویان سوریه آرزو دارند آینده بهتری برای سرزمین خود بسازند. بعضی آرزوها در عین شخصی‌ترشدن، به دیگران نیز ارتباط دارد؛ مانند عبد، مرد اهل وان كه می‌گوید: «من روی این آرزویم بیش از چهار سال كار كردم؛ اینكه بتوانم فیلمی بسازم تا صدای مردم كشورم باشم». احلم، زن جوان می‌گوید: «من به‌عنوان یك زن دوست دارم كشورم را بازسازی كنم تا مردم بازگردند، خانه‌هایشان را از نو بسازند و یك سوریه جدید ساخته شود». مرد جوان دیگری می‌گوید: «آرزو دارم سوریه جدیدی ساخته شود؛ یك سوریه قوی، یك سوریه دموكرات». اسما می‌گوید: «رؤیایم این است كه حقوق بیشتری برای زنان داشته باشیم تا زنان برای رهبری در این سوریه جدید، حضور داشته باشند و موقعیت این را داشته باشند كه آینده سوریه جدید را پایه‌گذاری كنند». ماذن، نوجوان سوریه‌ای می‌گوید: «ما می‌خواهیم یاد بگیریم، مقاومت كنیم و به اهدافمان برسیم؛ پس روزی به كشورمان بازمی‌گردیم با ایده، آگاهی و خلاقیت تا كشورمان را بازسازی كنیم و آن را بهتر از قبل بسازیم». كمیساریای عالی پناهنگان معتقد است اكنون زمان آن است كه فرصت فراهم شود تا آنان به كشورشان بازگردند و رؤیایشان را بسازند و در این مسیر كنارشان است. این مردم سوریه هستند كه آینده كشورشان را می‌سازند.

ارسال دیدگاه شما