30 شماره آخر

  • شماره 3781 -
  • ۱۳۹۹ شنبه ۱۱ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون سپیدار

روایت میرسلیم از اتفاقات پارلمان

رایزنی‌های گروهکی شایسته مجلس انقلابی نیست

ایرنا: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس انقلابی نباید از فواید انتقاد علمی محروم بماند، بر نقش مشورت و خرد جمعی در انتخاب افراد شایسته تأکید کرد و گفت: آنچه تاکنون انجام گرفته، نتایج بسیار درخشانی نداشته است؛ باید با همفکری نمایندگان انقلابی مجلس قطعا اصلاح شود. 
مصطفی میرسلیم درباره بی‌بهره‌ماندن اصولگرایان سنتی از تقسیم مناصب مجلس یازدهم گفت: در ۱۰ دوره گذشته مجلس، به‌تدریج رویه‌ای مرسوم شده است که تقسیم مناصب در مجلس با رایزنی‌های پشت پرده انجام می‌گرفت و حتی بسیاری از سابقه‌داران بر این تصور هستند که تقسیم مناصب راهی جز این نوع رایزنی‌های پنهانی ندارد و بدتر اینکه گمان می‌کنند پیشبرد امور مجلس در زمینه‌های قانون‌گذاری، نظارت و شایسته‌سالاری باید با همان نوع رایزنی‌ها انجام شود. رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی افزود: برازنده مجلس انقلابی این نوع رایزنی‌های گروهکی نیست و عقیده این‌جانب بر بازگشت به روش مشورت جمعی نمایندگان و استفاده از خرد جمعی است. آنچه تاکنون انجام گرفته و البته نتایج بسیار درخشانی نداشته، زاییده رویه به‌ارث‌رسیده از دوره قبلی است و باید با همفکری نمایندگان انقلابی مجلس قطعا اصلاح شود. میرسلیم همچنین درباره حواشی رخ‌داده بر سر انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: ظاهرا در انتخاب رئیس جدید دیوان محاسبات موارد قانونی مراعات شده است؛ اما با توجه به اهمیت وظیفه نظارتی دیوان محاسبات، باید فردی در رأس آن قرار گیرد که از دانش و تجربه متناسب برخوردار باشد و بنابراین عده‌ای در داخل مجلس و به‌ویژه از بیرون مجلس معتقدند شایسته‌ترین انتخاب انجام نگرفته است. وی افزود: از لحاظ روند معرفی نامزدهای ریاست و دادستانی دیوان، اعتراضات و شکایاتی مطرح شده است که به‌موقع با دریافت اسناد، رسیدگی خواهد شد. این روند البته نقطه قوتی برای هیئت‌رئیسه محسوب نمی‌شود، ولی در مجلس انقلابی قرار نیست ما از فواید انتقاد علمی از خود، محروم بمانیم و الحمدلله این آمادگی در اغلب نمایندگان و اکثر اعضای هیئت‌رئیسه وجود دارد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3965

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

نور نوشت
کارتون

روایت میرسلیم از اتفاقات پارلمان

رایزنی‌های گروهکی شایسته مجلس انقلابی نیست

ایرنا: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس انقلابی نباید از فواید انتقاد علمی محروم بماند، بر نقش مشورت و خرد جمعی در انتخاب افراد شایسته تأکید کرد و گفت: آنچه تاکنون انجام گرفته، نتایج بسیار درخشانی نداشته است؛ باید با همفکری نمایندگان انقلابی مجلس قطعا اصلاح شود. 
مصطفی میرسلیم درباره بی‌بهره‌ماندن اصولگرایان سنتی از تقسیم مناصب مجلس یازدهم گفت: در ۱۰ دوره گذشته مجلس، به‌تدریج رویه‌ای مرسوم شده است که تقسیم مناصب در مجلس با رایزنی‌های پشت پرده انجام می‌گرفت و حتی بسیاری از سابقه‌داران بر این تصور هستند که تقسیم مناصب راهی جز این نوع رایزنی‌های پنهانی ندارد و بدتر اینکه گمان می‌کنند پیشبرد امور مجلس در زمینه‌های قانون‌گذاری، نظارت و شایسته‌سالاری باید با همان نوع رایزنی‌ها انجام شود. رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی افزود: برازنده مجلس انقلابی این نوع رایزنی‌های گروهکی نیست و عقیده این‌جانب بر بازگشت به روش مشورت جمعی نمایندگان و استفاده از خرد جمعی است. آنچه تاکنون انجام گرفته و البته نتایج بسیار درخشانی نداشته، زاییده رویه به‌ارث‌رسیده از دوره قبلی است و باید با همفکری نمایندگان انقلابی مجلس قطعا اصلاح شود. میرسلیم همچنین درباره حواشی رخ‌داده بر سر انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: ظاهرا در انتخاب رئیس جدید دیوان محاسبات موارد قانونی مراعات شده است؛ اما با توجه به اهمیت وظیفه نظارتی دیوان محاسبات، باید فردی در رأس آن قرار گیرد که از دانش و تجربه متناسب برخوردار باشد و بنابراین عده‌ای در داخل مجلس و به‌ویژه از بیرون مجلس معتقدند شایسته‌ترین انتخاب انجام نگرفته است. وی افزود: از لحاظ روند معرفی نامزدهای ریاست و دادستانی دیوان، اعتراضات و شکایاتی مطرح شده است که به‌موقع با دریافت اسناد، رسیدگی خواهد شد. این روند البته نقطه قوتی برای هیئت‌رئیسه محسوب نمی‌شود، ولی در مجلس انقلابی قرار نیست ما از فواید انتقاد علمی از خود، محروم بمانیم و الحمدلله این آمادگی در اغلب نمایندگان و اکثر اعضای هیئت‌رئیسه وجود دارد.

ارسال دیدگاه شما