30 شماره آخر

  • شماره 3789 -
  • ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

در رثای مردی که به‌ دنبال اجرای شریعت اسلام در اقتصاد بود

روز گذشته نظام اقتصادی کشور مردی را از دست داد که چند دهه از عمر خود را صرف مطالعه، تحقیق و پژوهش در حوزه فقه اقتصادی کرد و نقش بی‌بدیلی در طراحی عقود و ابزارهای مالی اسلامی داشت. به گزارش فارس، اگر سیدعباس موسویان را متخصص‌ترین فرد در حوزه فقه اقتصادی، (از منظر فقه شیعه) بدانیم، سخنی‌ به‌گزاف نگفته‌ایم. این را نه فقط در حوزه تألیف آثار در حوزه فقه اقتصادی بلکه در تأثیر او بر افزایش نقش فقه در قراردادهای اقتصادی، بانکی و طراحی ابزارهای مالی می‌توان دید. موسویان هم نقد می‌کرد و هم نقد می‌شنید. گاهی افرادی دغدغه‌مند اما ناآشنا با سازوکار تصمیم‌گیری، تدوین دستورالعمل‌ها و اجرای قوانین در سیستم بانکی و حتی فقه اقتصادی، در اظهارات خود بدون ذکر نام، سیدعباس موسویان و افرادی مانند او را به شرعی‌کردن ربا در سیستم بانکی متهم می‌کردند؛ اما پس از مطالعه بیشتر و آشنایی با سازوکار تصمیم‌گیری در نظام بانکی و ساختار نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مطالعه، بازخوانی و گفت‌وگوی مستقیم با آن سید بزرگوار تفاوت بسیار زیادی بین آن روایت‌ها و این دریافت‌ها وجود داشت. واکنش مرحوم موسویان در برابر همه نقدها پاسخی مستدل بود و هیچ‌گاه از دایره ادب و احترام به مخاطب خارج نمی‌شد. حتی هیچ‌گاه جمله‌ای کنایه‌آمیز نسبت به دیگران در سخنانش دیده نشد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3945

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲

نور نوشت
کارتون

در رثای مردی که به‌ دنبال اجرای شریعت اسلام در اقتصاد بود

روز گذشته نظام اقتصادی کشور مردی را از دست داد که چند دهه از عمر خود را صرف مطالعه، تحقیق و پژوهش در حوزه فقه اقتصادی کرد و نقش بی‌بدیلی در طراحی عقود و ابزارهای مالی اسلامی داشت. به گزارش فارس، اگر سیدعباس موسویان را متخصص‌ترین فرد در حوزه فقه اقتصادی، (از منظر فقه شیعه) بدانیم، سخنی‌ به‌گزاف نگفته‌ایم. این را نه فقط در حوزه تألیف آثار در حوزه فقه اقتصادی بلکه در تأثیر او بر افزایش نقش فقه در قراردادهای اقتصادی، بانکی و طراحی ابزارهای مالی می‌توان دید. موسویان هم نقد می‌کرد و هم نقد می‌شنید. گاهی افرادی دغدغه‌مند اما ناآشنا با سازوکار تصمیم‌گیری، تدوین دستورالعمل‌ها و اجرای قوانین در سیستم بانکی و حتی فقه اقتصادی، در اظهارات خود بدون ذکر نام، سیدعباس موسویان و افرادی مانند او را به شرعی‌کردن ربا در سیستم بانکی متهم می‌کردند؛ اما پس از مطالعه بیشتر و آشنایی با سازوکار تصمیم‌گیری در نظام بانکی و ساختار نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مطالعه، بازخوانی و گفت‌وگوی مستقیم با آن سید بزرگوار تفاوت بسیار زیادی بین آن روایت‌ها و این دریافت‌ها وجود داشت. واکنش مرحوم موسویان در برابر همه نقدها پاسخی مستدل بود و هیچ‌گاه از دایره ادب و احترام به مخاطب خارج نمی‌شد. حتی هیچ‌گاه جمله‌ای کنایه‌آمیز نسبت به دیگران در سخنانش دیده نشد.

ارسال دیدگاه شما