30 شماره آخر

  • شماره 3789 -
  • ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

قاضی مسعودی‌مقام از دروغ‌های وکیل‌مدافع انتقاد کرد

متهم سفارشی

شرق: پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در حالی برگزار شد که همچنان فشار متهمان و انصارشان به دادگاه وجود دارد. به گزارش میزان قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: از استان اصفهان مورد سفارش بودید تا بقیه جاها. آنچه متهم را از دادگاهى خارج مى‌کند، دفاع حقوقى است و نه متوسل‌شدن به اموال دولت و نه متوسل‌شدن به اشخاص گوناگون، ما شما را سر بزنگاه زمانى که مى‌خواستید از کشور خارج شوید، گرفتیم. رئیس دادگاه تأکید کرد: وکیل شما به‌صراحت اعلام کرد که حاضر به پرداخت هستیم. وکیل متهم شمس‌آبادى در ادامه منکر اظهارات خود به‌ منظور بازگرداندن وجوه شد. قاضى مسعودى‌مقام اظهار کرد: براى شما متأسفم آقاى وکیل که حاضرى در دادگاه کذب بگویى و این خیلى براى یک وکیل دادگسترى بد است که بار‌ها به قاضی دادگاه مراجعه و براى پرداخت منافع حاصله صحبت کند و الان بگوید چنین حرفى نزدم. در این جلسه، قاضی مسعودى‌مقام خطاب به وکیل متهم حمزه‌لو گفت: پول‌ها را با سندسازى در امارات متحده عربى تحت عنوان دعاوى غیرواقعى و زد‌و‌بند هزینه کردید و در کشور آلمان حقوق مى‌دهند به آدمى که یک ریال سودآورى ندارد؛ چرا به آقاى طاهرى‌نسب این میزان میلیون درهم مى‌دهند؟  وکیل متهم حمزه‌لو گفت: معتقدم همین که منابع بانکى ما از ارز غنى باشد، بهترین اتفاق براى اقتصاد است، اما بانک مرکزى و مصوبه هیئت وزیران براى این بوده که ضرورت به برگرداندن ارز نداشتند. قاضى مسعودى‌مقام عنوان کرد: اصلا چنین چیزى نیست. آقایان فکر مى‌کنند صاحبان قدرت و پول مستثنا هستند. لازم است بروند و از شرکت مستندات را بگیرند. رئیس دادگاه بیان کرد:  اکنون ما با بیش از ٢٥، ٢٦ هزار میلیارد و شاید بیشتر که وارد کشور نشده در زمان فعلى مواجهیم، ٢٠ میلیون دلار ٢٠ میلیون تومان نیست. ٣٦ میلیون دلار سال ٩٠ مى‌تواند باعث سرمایه‌گذارى شود و چقدر مازاد براى آن ایجاد شده است. قاضى مسعودى‌مقام خاطرنشان کرد: دومیلیارد‌و ٩٠٠ میلیون تومان را یک معاون در جرم در سال ٩٠ مى‌برد و در کانادا براى خود امکانات درست مى‌کند. این افراد باید پاسخ این چیز‌ها را بدهند. رئیس دادگاه تأکید کرد: هرکس هر میزانى که وجه برده باشد باید برگرداند. اگر مشروع باشد کارى نداریم و تکلیف ما این است که سرمایه‌گذارى درست را تشویق کنیم. رئیس دادگاه در ادامه از متهم ابوالفضل شمس‌آبادى خواست تا در جایگاه قرار گیرد. رئیس دادگاه بیان کرد: نیما شهرستانى باید تعقیب مجدد شود و بحث ٢٥ و ٨٥ میلیون یورو است، بخشی شما مداخله دارید و بخشی نیما شهرستانى. متهم شمس‌آبادى گفت: در صفحه ١١٠ کیفرخواست به واریز وجوه دلارى اشاره شده است.هیچ حرفى درباره من و درمورد پرداخت‌هاى نیما شهرستانى وجود ندارد. قاضی گفت: دفاعیات شما باید حقوقى باشد، اینکه شرکت‌ها را تهدید کنید که این را بگویید و این را نگویید، درست نیست، درباره هیزل، مداخلات شما صددرصدى است و اینکه نیما شهرستانى تعقیب نشده مصالحى وجود داشته است. قاضى مسعودى‌مقام خطاب به متهم شمس‌آبادى گفت: شما نماینده شرکت هیزل بودید و مستند در پرونده هست و به صرافى‌ها مراجعه داشتید و از داخل ارز خریدارى کردید و در جهت تسویه‌حساب در هیزل و هم در ام‌ بى‌ وارتر هزینه کرده‌اید، برخى از بانک‌ها مقاومت مى‌کردند که در هفته گذشته تمامى استعلامات کامل اخذ شد و حتى یک سنت هم اشتباه نیست، چراکه شما یک کارمند جزء بودید، اما از منافع حاصله صاحب املاک و کارخانه و بسیارى از موارد شدید و قسمت‌هاى زندگى شما از نظر مالى بررسی شده و اساسا این تفاوت‌ها حاصل شده است. خود شما نیز به ما اعلام کردید که مبالغ را اعلام کنیم تا خسارات را واریز کنید. متهم شمس‌آبادى بیان کرد: من چنین حرفى را نزدم و هیچ‌وقت وکیل من چنین حرفى نزده است. رئیس دادگاه اظهار کرد: وکیل شما صراحتا اعلام کرده است و گفته چقدر ریال بابت خسارات واریز کنیم که گفتم یورویى را که میل کرده‌اید، باید بدهید. قاضى مسعودى‌مقام تصریح کرد: در رابطه با شما ما توانستیم اسناد را پیدا کنیم و شما کسی بودید که با مراجعات به اشخاص خاص در جهت انحراف در تحقیقات و فرار از کشور بودید. شما از جمله آدم‌هایى بودید که متوجه شدیم دارید چه کار مى‌کنید و چندین نفر را از دستگاه‌هاى مختلف معرفى کردید که ما آنها را راه ندادیم و اسامى آنها را اعلام کردیم. وى بیان کرد: از استان اصفهان مورد سفارش بودید تا بقیه جاها. قاضى مسعودى‌مقام اذعان کرد: آنچه متهم را از دادگاهى خارج مى‌کند دفاع حقوقى است و نه متوسل‌شدن به اموال دولت و نه متوسل‌شدن به اشخاص گوناگون، ما شما را سر بزنگاه، زمانى که مى‌خواستید از کشور خارج شوید، گرفتیم و حتى اگر مى‌رفتی هم نمى‌توانستى بروى.وکیل شما به‌صراحت اعلام کرد که حاضر به پرداخت هستیم. وکیل متهم شمس‌آبادى در ادامه منکر اظهارات خود به‌ منظور بازگرداندن وجوه شد. رئیس دادگاه بیان کرد: شاهد مثال شما شخص همکارتان است که در آنجا بودند و چند روز پیش به من اعلام کردند، بسیار کار زننده‌اى براى وکیل دادگسترى است که به دروغ متوسل شود.

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3945

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲

نور نوشت
کارتون

قاضی مسعودی‌مقام از دروغ‌های وکیل‌مدافع انتقاد کرد

متهم سفارشی

شرق: پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در حالی برگزار شد که همچنان فشار متهمان و انصارشان به دادگاه وجود دارد. به گزارش میزان قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: از استان اصفهان مورد سفارش بودید تا بقیه جاها. آنچه متهم را از دادگاهى خارج مى‌کند، دفاع حقوقى است و نه متوسل‌شدن به اموال دولت و نه متوسل‌شدن به اشخاص گوناگون، ما شما را سر بزنگاه زمانى که مى‌خواستید از کشور خارج شوید، گرفتیم. رئیس دادگاه تأکید کرد: وکیل شما به‌صراحت اعلام کرد که حاضر به پرداخت هستیم. وکیل متهم شمس‌آبادى در ادامه منکر اظهارات خود به‌ منظور بازگرداندن وجوه شد. قاضى مسعودى‌مقام اظهار کرد: براى شما متأسفم آقاى وکیل که حاضرى در دادگاه کذب بگویى و این خیلى براى یک وکیل دادگسترى بد است که بار‌ها به قاضی دادگاه مراجعه و براى پرداخت منافع حاصله صحبت کند و الان بگوید چنین حرفى نزدم. در این جلسه، قاضی مسعودى‌مقام خطاب به وکیل متهم حمزه‌لو گفت: پول‌ها را با سندسازى در امارات متحده عربى تحت عنوان دعاوى غیرواقعى و زد‌و‌بند هزینه کردید و در کشور آلمان حقوق مى‌دهند به آدمى که یک ریال سودآورى ندارد؛ چرا به آقاى طاهرى‌نسب این میزان میلیون درهم مى‌دهند؟  وکیل متهم حمزه‌لو گفت: معتقدم همین که منابع بانکى ما از ارز غنى باشد، بهترین اتفاق براى اقتصاد است، اما بانک مرکزى و مصوبه هیئت وزیران براى این بوده که ضرورت به برگرداندن ارز نداشتند. قاضى مسعودى‌مقام عنوان کرد: اصلا چنین چیزى نیست. آقایان فکر مى‌کنند صاحبان قدرت و پول مستثنا هستند. لازم است بروند و از شرکت مستندات را بگیرند. رئیس دادگاه بیان کرد:  اکنون ما با بیش از ٢٥، ٢٦ هزار میلیارد و شاید بیشتر که وارد کشور نشده در زمان فعلى مواجهیم، ٢٠ میلیون دلار ٢٠ میلیون تومان نیست. ٣٦ میلیون دلار سال ٩٠ مى‌تواند باعث سرمایه‌گذارى شود و چقدر مازاد براى آن ایجاد شده است. قاضى مسعودى‌مقام خاطرنشان کرد: دومیلیارد‌و ٩٠٠ میلیون تومان را یک معاون در جرم در سال ٩٠ مى‌برد و در کانادا براى خود امکانات درست مى‌کند. این افراد باید پاسخ این چیز‌ها را بدهند. رئیس دادگاه تأکید کرد: هرکس هر میزانى که وجه برده باشد باید برگرداند. اگر مشروع باشد کارى نداریم و تکلیف ما این است که سرمایه‌گذارى درست را تشویق کنیم. رئیس دادگاه در ادامه از متهم ابوالفضل شمس‌آبادى خواست تا در جایگاه قرار گیرد. رئیس دادگاه بیان کرد: نیما شهرستانى باید تعقیب مجدد شود و بحث ٢٥ و ٨٥ میلیون یورو است، بخشی شما مداخله دارید و بخشی نیما شهرستانى. متهم شمس‌آبادى گفت: در صفحه ١١٠ کیفرخواست به واریز وجوه دلارى اشاره شده است.هیچ حرفى درباره من و درمورد پرداخت‌هاى نیما شهرستانى وجود ندارد. قاضی گفت: دفاعیات شما باید حقوقى باشد، اینکه شرکت‌ها را تهدید کنید که این را بگویید و این را نگویید، درست نیست، درباره هیزل، مداخلات شما صددرصدى است و اینکه نیما شهرستانى تعقیب نشده مصالحى وجود داشته است. قاضى مسعودى‌مقام خطاب به متهم شمس‌آبادى گفت: شما نماینده شرکت هیزل بودید و مستند در پرونده هست و به صرافى‌ها مراجعه داشتید و از داخل ارز خریدارى کردید و در جهت تسویه‌حساب در هیزل و هم در ام‌ بى‌ وارتر هزینه کرده‌اید، برخى از بانک‌ها مقاومت مى‌کردند که در هفته گذشته تمامى استعلامات کامل اخذ شد و حتى یک سنت هم اشتباه نیست، چراکه شما یک کارمند جزء بودید، اما از منافع حاصله صاحب املاک و کارخانه و بسیارى از موارد شدید و قسمت‌هاى زندگى شما از نظر مالى بررسی شده و اساسا این تفاوت‌ها حاصل شده است. خود شما نیز به ما اعلام کردید که مبالغ را اعلام کنیم تا خسارات را واریز کنید. متهم شمس‌آبادى بیان کرد: من چنین حرفى را نزدم و هیچ‌وقت وکیل من چنین حرفى نزده است. رئیس دادگاه اظهار کرد: وکیل شما صراحتا اعلام کرده است و گفته چقدر ریال بابت خسارات واریز کنیم که گفتم یورویى را که میل کرده‌اید، باید بدهید. قاضى مسعودى‌مقام تصریح کرد: در رابطه با شما ما توانستیم اسناد را پیدا کنیم و شما کسی بودید که با مراجعات به اشخاص خاص در جهت انحراف در تحقیقات و فرار از کشور بودید. شما از جمله آدم‌هایى بودید که متوجه شدیم دارید چه کار مى‌کنید و چندین نفر را از دستگاه‌هاى مختلف معرفى کردید که ما آنها را راه ندادیم و اسامى آنها را اعلام کردیم. وى بیان کرد: از استان اصفهان مورد سفارش بودید تا بقیه جاها. قاضى مسعودى‌مقام اذعان کرد: آنچه متهم را از دادگاهى خارج مى‌کند دفاع حقوقى است و نه متوسل‌شدن به اموال دولت و نه متوسل‌شدن به اشخاص گوناگون، ما شما را سر بزنگاه، زمانى که مى‌خواستید از کشور خارج شوید، گرفتیم و حتى اگر مى‌رفتی هم نمى‌توانستى بروى.وکیل شما به‌صراحت اعلام کرد که حاضر به پرداخت هستیم. وکیل متهم شمس‌آبادى در ادامه منکر اظهارات خود به‌ منظور بازگرداندن وجوه شد. رئیس دادگاه بیان کرد: شاهد مثال شما شخص همکارتان است که در آنجا بودند و چند روز پیش به من اعلام کردند، بسیار کار زننده‌اى براى وکیل دادگسترى است که به دروغ متوسل شود.

 

ارسال دیدگاه شما