30 شماره آخر

  • شماره 3825 -
  • ۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از فعالان بخش خصوصی دعوت کرد

دعوت برای ایجاد کنسرسیوم تولید و نشر محتوا در فضای مجازی

محمدرضا بهمنی، مشاور وزیر و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نشست گفت‌وگو با فعالان تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، با اشاره به ضرورت ایجاد یک نهاد قدرتمند و پایدار در حوزه تصمیم‌سازی برای سیاست‌گذاران فضای مجازی، توانمندسازی کسب‌وکارهای تولید و نشر محتوا و حل چالش‌های فعلی حوزه تولید و نشر محتوا گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال جاری از ایجاد کنسرسیوم تولید و نشر محتوا در فضای مجازی توسط بخش خصوصی حمایت خواهد کرد.
وی افزود: اساسنامه تهیه‌شده از سوی تشکل‌های فضای مجازی و نمایندگان تولیدکنندگان محتوا و پلتفرم‌های به اشتراک‌گذاری و نشر محتوا، تحت عنوان اساسنامه کنسرسیوم تولید و نشر محتوا در فضای مجازی ثبت خواهد شد و این کنسرسیوم به‌زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
بهمنی خاطرنشان کرد: اساسنامه کنسرسیوم تولید و نشر محتوا در فضای مجازی شامل چهار بخش تعریف هویت کنسرسیوم، تعیین ترکیب اعضای کنسرسیوم، تبیین وظایف کنسرسیوم و تشریح ساز‌و‌کار استقرار کنسرسیوم است.
امیر خوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی نیز در نشست یادشده با اشاره به اینکه در کشور سه دیدگاه نسبت به حوزه پلتفرم و محتوا وجود دارد، گفت: یک دیدگاه روی اهمیت پلتفرم تأکید دارد و یک دیدگاه هم بر اهمیت محتوا تأکید می‌کند، اما دیدگاه سوم این است که هر دو مهم هستند و ما در مرکز ملی فضای مجازی با دیدگاه سوم موافق هستیم. وی افزود: بررسی‌های مرکز ملی فضای مجازی نشان می‌دهد حفظ استقلال کشور در شرایط امروز، در گرو استقلال پلتفرمی است و از طرف دیگر، اگر صرفا برای ایجاد و تقویت پلتفرم‌های داخلی برنامه‌ریزی کنیم و از حوزه محتوا غافل شویم، باز هم در عمل نیاز کاربران فضای مجازی به محتوای سالم، مفید و ایمن برطرف نخواهد شد.
معاون محتوای مرکز ملی تأکید کرد: کنسرسیوم تولید و نشر محتوا در فضای مجازی باید هم در حوزه محتوا و هم در حوزه پلتفرم‌ها برنامه‌هایی را با رویکرد تقویت اقتصاد تولید محتوا و تقویت اقتصاد پلتفرمی طراحی و اجرا کند و حتما در فعالیت‌های خود به بازیگران، ذی‌نفعان و ذی‌ربطان فضای مجازی توجه کند.
خوراکیان در ادامه با اعلام این خبر که مسئله سهم تولیدکنندگان محتوا از درآمدهای ناشی از فروش اینترنت در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب و ابلاغ شده است، گفت: در گام اول، سه اپراتور موظف شده‌اند سهم تولیدکنندگان محتوا از درآمد خود را پرداخت کنند. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3945

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲

نور نوشت
کارتون

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از فعالان بخش خصوصی دعوت کرد

دعوت برای ایجاد کنسرسیوم تولید و نشر محتوا در فضای مجازی

محمدرضا بهمنی، مشاور وزیر و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نشست گفت‌وگو با فعالان تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، با اشاره به ضرورت ایجاد یک نهاد قدرتمند و پایدار در حوزه تصمیم‌سازی برای سیاست‌گذاران فضای مجازی، توانمندسازی کسب‌وکارهای تولید و نشر محتوا و حل چالش‌های فعلی حوزه تولید و نشر محتوا گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال جاری از ایجاد کنسرسیوم تولید و نشر محتوا در فضای مجازی توسط بخش خصوصی حمایت خواهد کرد.
وی افزود: اساسنامه تهیه‌شده از سوی تشکل‌های فضای مجازی و نمایندگان تولیدکنندگان محتوا و پلتفرم‌های به اشتراک‌گذاری و نشر محتوا، تحت عنوان اساسنامه کنسرسیوم تولید و نشر محتوا در فضای مجازی ثبت خواهد شد و این کنسرسیوم به‌زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
بهمنی خاطرنشان کرد: اساسنامه کنسرسیوم تولید و نشر محتوا در فضای مجازی شامل چهار بخش تعریف هویت کنسرسیوم، تعیین ترکیب اعضای کنسرسیوم، تبیین وظایف کنسرسیوم و تشریح ساز‌و‌کار استقرار کنسرسیوم است.
امیر خوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی نیز در نشست یادشده با اشاره به اینکه در کشور سه دیدگاه نسبت به حوزه پلتفرم و محتوا وجود دارد، گفت: یک دیدگاه روی اهمیت پلتفرم تأکید دارد و یک دیدگاه هم بر اهمیت محتوا تأکید می‌کند، اما دیدگاه سوم این است که هر دو مهم هستند و ما در مرکز ملی فضای مجازی با دیدگاه سوم موافق هستیم. وی افزود: بررسی‌های مرکز ملی فضای مجازی نشان می‌دهد حفظ استقلال کشور در شرایط امروز، در گرو استقلال پلتفرمی است و از طرف دیگر، اگر صرفا برای ایجاد و تقویت پلتفرم‌های داخلی برنامه‌ریزی کنیم و از حوزه محتوا غافل شویم، باز هم در عمل نیاز کاربران فضای مجازی به محتوای سالم، مفید و ایمن برطرف نخواهد شد.
معاون محتوای مرکز ملی تأکید کرد: کنسرسیوم تولید و نشر محتوا در فضای مجازی باید هم در حوزه محتوا و هم در حوزه پلتفرم‌ها برنامه‌هایی را با رویکرد تقویت اقتصاد تولید محتوا و تقویت اقتصاد پلتفرمی طراحی و اجرا کند و حتما در فعالیت‌های خود به بازیگران، ذی‌نفعان و ذی‌ربطان فضای مجازی توجه کند.
خوراکیان در ادامه با اعلام این خبر که مسئله سهم تولیدکنندگان محتوا از درآمدهای ناشی از فروش اینترنت در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب و ابلاغ شده است، گفت: در گام اول، سه اپراتور موظف شده‌اند سهم تولیدکنندگان محتوا از درآمد خود را پرداخت کنند. 

ارسال دیدگاه شما