30 شماره آخر

  • شماره 3843 -
  • ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۷ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

دستگیری جاعل حرفه‌ای مدارک تحصیلی

شرق: جاعل مدارک تحصیلی که از این راه پنج‌میلیارد ریال به دست آورده بود، با تلاش مأموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران در حوالی شهر قم بازداشت شد. به گزارش خبرنگار ما با دریافت خبری مبنی‌بر اینکه فردی با اخذ مبالغ هنگفتی مدارک تحصیلی جعلی به متقاضیان می‌دهد، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران قرار گرفت. مأموران پس از انجام یک‌سری اقدامات پلیسی مخفیگاه متهم را در حوالی شهر قم شناسایی کردند و نتیجه تحقیقات انجام‌شده را در اختیار مرجع قضائی قرار دادند و دستور قضائی دستگیری متهم را اخذ کردند. در‌نهایت تیمی از مأموران مرکز عملیات پلیس به مخفیگاه متهم اعزام و بعد اطمینان از حضور متهم در محل موفق شدند او را دستگیر کنند و برای تحقیقات تکمیلی به پلیس امنیت عمومی تهران انتقال دهند. در بازرسی از منزل متهم بیش از 40 عدد مدرک تحصیلی جعلی، مهر و سربرگ‌های سازمان‌های دولتی کشف شد و کارشناسان مبلغ کلاهبرداری‌شده را پنج‌میلیارد ریال برآورد کردند. متهم در همان بازجویی اولیه به جرمش اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده و تحقیقات تکمیلی به مراجع قضائی معرفی شد. گفتنی است تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری سایر همدستان متهم ادامه دارد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3945

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲

نور نوشت
کارتون

دستگیری جاعل حرفه‌ای مدارک تحصیلی

شرق: جاعل مدارک تحصیلی که از این راه پنج‌میلیارد ریال به دست آورده بود، با تلاش مأموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران در حوالی شهر قم بازداشت شد. به گزارش خبرنگار ما با دریافت خبری مبنی‌بر اینکه فردی با اخذ مبالغ هنگفتی مدارک تحصیلی جعلی به متقاضیان می‌دهد، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران قرار گرفت. مأموران پس از انجام یک‌سری اقدامات پلیسی مخفیگاه متهم را در حوالی شهر قم شناسایی کردند و نتیجه تحقیقات انجام‌شده را در اختیار مرجع قضائی قرار دادند و دستور قضائی دستگیری متهم را اخذ کردند. در‌نهایت تیمی از مأموران مرکز عملیات پلیس به مخفیگاه متهم اعزام و بعد اطمینان از حضور متهم در محل موفق شدند او را دستگیر کنند و برای تحقیقات تکمیلی به پلیس امنیت عمومی تهران انتقال دهند. در بازرسی از منزل متهم بیش از 40 عدد مدرک تحصیلی جعلی، مهر و سربرگ‌های سازمان‌های دولتی کشف شد و کارشناسان مبلغ کلاهبرداری‌شده را پنج‌میلیارد ریال برآورد کردند. متهم در همان بازجویی اولیه به جرمش اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده و تحقیقات تکمیلی به مراجع قضائی معرفی شد. گفتنی است تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری سایر همدستان متهم ادامه دارد.

ارسال دیدگاه شما