30 شماره آخر

  • شماره 3911 -
  • ۱۳۹۹ شنبه ۲۰ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

زورگیری سریالی از زنان ورزشکار

شرق: مردی که با پرسه‌زدن در پارک‌ها از زنان ورزشکار با تهدید سلاح سرد زورگیری می‌کرد، دستگیر و تحقیق درباره جرائم او آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما کارآگاهان اداره یک پلیس آگاهی تهران وقتی از زورگیری از زنی جوان حین ورزش در پارک باخبر شدند، تحقیقاتی را در این زمینه انجام دادند و توانستند مردی مظنون را بازداشت کنند. این مرد وقتی تحت بازجویی قرار گرفت ادعا کرد بی‌گناه است و تاکنون مرتکب هیچ جرمی نشده است.
 بااین‌حال مأموران درصدد برآمدند تحقیقات بیشتری انجام بدهند. آنها متوجه شدند چند زن دیگر نیز به همین شیوه مورد زورگیری قرار گرفته‌اند، به‌همین‌دلیل آنها را به پلیس آگاهی دعوت و با متهم رودررو کردند. پنج نفر از زنان این مرد را به‌عنوان سارق زورگیر شناسایی کردند و گفتند شکی ندارند مردی که آنها را تهدید کرده بود، همین فرد است. یکی از زنان گفت: من هر روز برای ورزش و پیاده‌روی به پارک می‌روم. صبح روز حادثه نیز در حال نرمش‌کردن بودم که این مرد سراغم آمد و درحالی‌که چاقو در دست داشت، تهدیدم کرد. من به‌شدت ترسیده بودم و می‌ترسیدم او بلایی سرم بیاورد، به‌همین‌دلیل وقتی اموالم را خواست، مقاومت نکردم و هرچه داشتم به او دادم و این مرد سپس به‌سرعت فرار کرد.
در ادامه مشخص شد این سارق بیشتر به ‌دنبال طلاها و تلفن همراه طعمه‌های خود بوده و خلوتی پارک در صبح‌های زود را فرصتی مناسب برای دزدی می‌دانسته و نقشه‌هایش را اجرا می‌کرده است.
سرهنگ کارآگاه احمد نجفی، معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، با بیان اینکه متهم به‌ناچار در ادامه تحقیقات تکمیلی به جرم ارتکابی اعتراف کرد، گفت: متهم برای تحقیقات بیشتر و کشف سایر جرائم احتمالی در اختیار کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران قرار دارد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4186

تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

نور نوشت
کارتون

زورگیری سریالی از زنان ورزشکار

شرق: مردی که با پرسه‌زدن در پارک‌ها از زنان ورزشکار با تهدید سلاح سرد زورگیری می‌کرد، دستگیر و تحقیق درباره جرائم او آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما کارآگاهان اداره یک پلیس آگاهی تهران وقتی از زورگیری از زنی جوان حین ورزش در پارک باخبر شدند، تحقیقاتی را در این زمینه انجام دادند و توانستند مردی مظنون را بازداشت کنند. این مرد وقتی تحت بازجویی قرار گرفت ادعا کرد بی‌گناه است و تاکنون مرتکب هیچ جرمی نشده است.
 بااین‌حال مأموران درصدد برآمدند تحقیقات بیشتری انجام بدهند. آنها متوجه شدند چند زن دیگر نیز به همین شیوه مورد زورگیری قرار گرفته‌اند، به‌همین‌دلیل آنها را به پلیس آگاهی دعوت و با متهم رودررو کردند. پنج نفر از زنان این مرد را به‌عنوان سارق زورگیر شناسایی کردند و گفتند شکی ندارند مردی که آنها را تهدید کرده بود، همین فرد است. یکی از زنان گفت: من هر روز برای ورزش و پیاده‌روی به پارک می‌روم. صبح روز حادثه نیز در حال نرمش‌کردن بودم که این مرد سراغم آمد و درحالی‌که چاقو در دست داشت، تهدیدم کرد. من به‌شدت ترسیده بودم و می‌ترسیدم او بلایی سرم بیاورد، به‌همین‌دلیل وقتی اموالم را خواست، مقاومت نکردم و هرچه داشتم به او دادم و این مرد سپس به‌سرعت فرار کرد.
در ادامه مشخص شد این سارق بیشتر به ‌دنبال طلاها و تلفن همراه طعمه‌های خود بوده و خلوتی پارک در صبح‌های زود را فرصتی مناسب برای دزدی می‌دانسته و نقشه‌هایش را اجرا می‌کرده است.
سرهنگ کارآگاه احمد نجفی، معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، با بیان اینکه متهم به‌ناچار در ادامه تحقیقات تکمیلی به جرم ارتکابی اعتراف کرد، گفت: متهم برای تحقیقات بیشتر و کشف سایر جرائم احتمالی در اختیار کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران قرار دارد.

ارسال دیدگاه شما