30 شماره آخر

  • شماره 3916 -
  • ۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۵ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

دستگیری موبایل‌قاپان 200 میلیونی

شرق: دو سارق حرفه‌ای که دست به سرقت‌های سریالی تلفن همراه می‌زدند، به جرائم‌شان اعتراف کردند. به گزارش خبرنگار ما، دوم آذر‌ پرونده‌ای با موضوع سرقت گوشی تلفن همراه به شیوه قاپ‌زنی از یک شهروند خانم در کلانتری 134 شهرک قدس تشکیل و براساس دستور مقام قضائی برای رسیدگی تخصصی به پایگاه دوم پلیس آگاهی ارجاع داده شد. مال‌باخته به کارآگاهان گفت: در محدوده میدان صنعت دو سارق جوان با یک دستگاه موتورسیکلت هوندا گوشی تلفن همراه من را سرقت کردند و متواری شدند. کارآگاهان در حین رسیدگی به پرونده با یک فقره سرقت مشابه دیگر مواجه و با پیگیری رد پای سارقان در سرقت‌ها، موفق شدند سرنخ‌هایی را که در کشف جرم کمک می‌کردند، به دست آورند.
در ادامه اقدامات پلیسی و علمی برای شناسایی سارقان انجام شد که منجر به افشای هویت دو دزد حرفه‌ای به نام‌های محمود و مجتبی شد. سپس با پیگیری و استعلام به‌عمل‌آمده مشخص شد متهمان چندی پیش به همین اتهام دستگیر شده‌اند و در‌حال‌حاشرق: دو سارق حرفه‌ای که دست به سرقت‌های سریالی تلفن همراه می‌زدند، به جرائم‌شان اعتراف کردند. به گزارش خبرنگار ما، دوم آذر‌ پرونده‌ای با موضوع سرقت گوشی تلفن همراه به شیوه قاپ‌زنی از یک شهروند خانم در کلانتری 134 شهرک قدس تشکیل و براساس دستور مقام قضائی برای رسیدگی تخصصی به پایگاه دوم پلیس آگاهی ارجاع داده شد. مال‌باخته به کارآگاهان گفت: در محدوده میدان صنعت دو سارق جوان با یک دستگاه موتورسیکلت هوندا گوشی تلفن همراه من را سرقت کردند و متواری شدند. کارآگاهان در حین رسیدگی به پرونده با یک فقره سرقت مشابه دیگر مواجه و با پیگیری رد پای سارقان در سرقت‌ها، موفق شدند سرنخ‌هایی را که در کشف جرم کمک می‌کردند، به دست آورند.
در ادامه اقدامات پلیسی و علمی برای شناسایی سارقان انجام شد که منجر به افشای هویت دو دزد حرفه‌ای به نام‌های محمود و مجتبی شد. سپس با پیگیری و استعلام به‌عمل‌آمده مشخص شد متهمان چندی پیش به همین اتهام دستگیر شده‌اند و در‌حال‌حاضر در زندان به سر می‌برند. بلافاصله با اخذ دستور از دادیار شعبه اول دادسرای ناحیه 34 تهران، متهمان از زندان تحویل گرفته شدند و بار دیگر از آنها بازجویی شد. هر دو متهم که دست خود را کاملا رو‌شده می‌دیدند، به ارتکاب سرقت‌های متعدد اقرار کردند و گفتند گوشی‌های مسروقه را به قیمت کم می‌فروختند. سرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاری، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: تاکنون 26 نفر از شکات، در مواجهه حضوری، هر دو متهم را شناسایی کرده‌اند و مشخص شد ارزش ریالی اموال مسروقه بیش از 200 میلیون تومان است.ضر در زندان به سر می‌برند. بلافاصله با اخذ دستور از دادیار شعبه اول دادسرای ناحیه 34 تهران، متهمان از زندان تحویل گرفته شدند و بار دیگر از آنها بازجویی شد. هر دو متهم که دست خود را کاملا رو‌شده می‌دیدند، به ارتکاب سرقت‌های متعدد اقرار کردند و گفتند گوشی‌های مسروقه را به قیمت کم می‌فروختند. سرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاری، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: تاکنون 26 نفر از شکات، در مواجهه حضوری، هر دو متهم را شناسایی کرده‌اند و مشخص شد ارزش ریالی اموال مسروقه بیش از 200 میلیون تومان است.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3941

تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

نور نوشت
کارتون

دستگیری موبایل‌قاپان 200 میلیونی

شرق: دو سارق حرفه‌ای که دست به سرقت‌های سریالی تلفن همراه می‌زدند، به جرائم‌شان اعتراف کردند. به گزارش خبرنگار ما، دوم آذر‌ پرونده‌ای با موضوع سرقت گوشی تلفن همراه به شیوه قاپ‌زنی از یک شهروند خانم در کلانتری 134 شهرک قدس تشکیل و براساس دستور مقام قضائی برای رسیدگی تخصصی به پایگاه دوم پلیس آگاهی ارجاع داده شد. مال‌باخته به کارآگاهان گفت: در محدوده میدان صنعت دو سارق جوان با یک دستگاه موتورسیکلت هوندا گوشی تلفن همراه من را سرقت کردند و متواری شدند. کارآگاهان در حین رسیدگی به پرونده با یک فقره سرقت مشابه دیگر مواجه و با پیگیری رد پای سارقان در سرقت‌ها، موفق شدند سرنخ‌هایی را که در کشف جرم کمک می‌کردند، به دست آورند.
در ادامه اقدامات پلیسی و علمی برای شناسایی سارقان انجام شد که منجر به افشای هویت دو دزد حرفه‌ای به نام‌های محمود و مجتبی شد. سپس با پیگیری و استعلام به‌عمل‌آمده مشخص شد متهمان چندی پیش به همین اتهام دستگیر شده‌اند و در‌حال‌حاشرق: دو سارق حرفه‌ای که دست به سرقت‌های سریالی تلفن همراه می‌زدند، به جرائم‌شان اعتراف کردند. به گزارش خبرنگار ما، دوم آذر‌ پرونده‌ای با موضوع سرقت گوشی تلفن همراه به شیوه قاپ‌زنی از یک شهروند خانم در کلانتری 134 شهرک قدس تشکیل و براساس دستور مقام قضائی برای رسیدگی تخصصی به پایگاه دوم پلیس آگاهی ارجاع داده شد. مال‌باخته به کارآگاهان گفت: در محدوده میدان صنعت دو سارق جوان با یک دستگاه موتورسیکلت هوندا گوشی تلفن همراه من را سرقت کردند و متواری شدند. کارآگاهان در حین رسیدگی به پرونده با یک فقره سرقت مشابه دیگر مواجه و با پیگیری رد پای سارقان در سرقت‌ها، موفق شدند سرنخ‌هایی را که در کشف جرم کمک می‌کردند، به دست آورند.
در ادامه اقدامات پلیسی و علمی برای شناسایی سارقان انجام شد که منجر به افشای هویت دو دزد حرفه‌ای به نام‌های محمود و مجتبی شد. سپس با پیگیری و استعلام به‌عمل‌آمده مشخص شد متهمان چندی پیش به همین اتهام دستگیر شده‌اند و در‌حال‌حاضر در زندان به سر می‌برند. بلافاصله با اخذ دستور از دادیار شعبه اول دادسرای ناحیه 34 تهران، متهمان از زندان تحویل گرفته شدند و بار دیگر از آنها بازجویی شد. هر دو متهم که دست خود را کاملا رو‌شده می‌دیدند، به ارتکاب سرقت‌های متعدد اقرار کردند و گفتند گوشی‌های مسروقه را به قیمت کم می‌فروختند. سرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاری، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: تاکنون 26 نفر از شکات، در مواجهه حضوری، هر دو متهم را شناسایی کرده‌اند و مشخص شد ارزش ریالی اموال مسروقه بیش از 200 میلیون تومان است.ضر در زندان به سر می‌برند. بلافاصله با اخذ دستور از دادیار شعبه اول دادسرای ناحیه 34 تهران، متهمان از زندان تحویل گرفته شدند و بار دیگر از آنها بازجویی شد. هر دو متهم که دست خود را کاملا رو‌شده می‌دیدند، به ارتکاب سرقت‌های متعدد اقرار کردند و گفتند گوشی‌های مسروقه را به قیمت کم می‌فروختند. سرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاری، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: تاکنون 26 نفر از شکات، در مواجهه حضوری، هر دو متهم را شناسایی کرده‌اند و مشخص شد ارزش ریالی اموال مسروقه بیش از 200 میلیون تومان است.

ارسال دیدگاه شما