30 شماره آخر

  • شماره 3947 -
  • ۱۳۹۹ دوشنبه ۴ اسفند
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

مجوز مجلس به دولت برای برداشت از منابع حساب ذخیره ارزی

شرق: بررسی جزئیات لایحه ۱۴۰۰ از روز گذشته در مجلس آغاز شد. رئیس مجلس در ابتدای جلسه علنی پارلمان گفت: «بودجه کشور وارث چند دهه عملکرد اقتصادی دولت‌هاست و بخش درخورتوجهی از اشکالات ساختاری در اقتصاد کشور، به علت در اولویت نبودن اصلاح ساختار بودجه است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز طبق همین عادت دیرینه و حتی بیش از اشکالات ساختار مرسوم، دارای مشکلات جدی بود و معیشت مردم را در معرض آسیب قرار می‌داد».
به گزارش ایسنا، قالیباف با بیان اینکه بودجه فعلی بودجه مطلوب مجلس نیست، افزود: «دولت یک گام در تعامل با مجلس به نفع مردم برداشت و ما نیز از بخشی از اصلاحات خود چشم‌‌پوشی کردیم تا اختلاف‌ها مانع حل مشکلات مردم نشود».
در ادامه این جلسه و در جریان بررسی بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند اگر منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال آینده کم شوند، می‌تواند از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.
همچنین نمایندگان مجلس مصوبه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط، مجاز به خرید گاز مایع از کشورهای دیگر یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل از شرکت ملی نفت ایران یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت است و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر‌شده، نفت گاز یا بنزین صادر می‌کند و تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذی‌ربط آن وزارتخانه واریز می‌شود.
مجوز مجلس به دولت برای واگذاری بنگاه‌های دولتی از دیگر مصوبات مجلس بود. همچنین نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دولت را مکلف کردند نسبت به تسویه بدهی خود از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی اقدام کند. آنها در مصوبه‌ای دیگر دستگاه‌های اجرائی را مکلف کردند تا فهرست شرکت‌هایی را که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است، به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4024

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳

نور نوشت
کارتون

مجوز مجلس به دولت برای برداشت از منابع حساب ذخیره ارزی

شرق: بررسی جزئیات لایحه ۱۴۰۰ از روز گذشته در مجلس آغاز شد. رئیس مجلس در ابتدای جلسه علنی پارلمان گفت: «بودجه کشور وارث چند دهه عملکرد اقتصادی دولت‌هاست و بخش درخورتوجهی از اشکالات ساختاری در اقتصاد کشور، به علت در اولویت نبودن اصلاح ساختار بودجه است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز طبق همین عادت دیرینه و حتی بیش از اشکالات ساختار مرسوم، دارای مشکلات جدی بود و معیشت مردم را در معرض آسیب قرار می‌داد».
به گزارش ایسنا، قالیباف با بیان اینکه بودجه فعلی بودجه مطلوب مجلس نیست، افزود: «دولت یک گام در تعامل با مجلس به نفع مردم برداشت و ما نیز از بخشی از اصلاحات خود چشم‌‌پوشی کردیم تا اختلاف‌ها مانع حل مشکلات مردم نشود».
در ادامه این جلسه و در جریان بررسی بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند اگر منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال آینده کم شوند، می‌تواند از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.
همچنین نمایندگان مجلس مصوبه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط، مجاز به خرید گاز مایع از کشورهای دیگر یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل از شرکت ملی نفت ایران یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت است و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر‌شده، نفت گاز یا بنزین صادر می‌کند و تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذی‌ربط آن وزارتخانه واریز می‌شود.
مجوز مجلس به دولت برای واگذاری بنگاه‌های دولتی از دیگر مصوبات مجلس بود. همچنین نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دولت را مکلف کردند نسبت به تسویه بدهی خود از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی اقدام کند. آنها در مصوبه‌ای دیگر دستگاه‌های اجرائی را مکلف کردند تا فهرست شرکت‌هایی را که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است، به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.

ارسال دیدگاه شما