30 شماره آخر

  • شماره 3955 -
  • ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ اسفند
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

انسان خستگی‌ناپذیر

مسعود جعفری‌جوزانی

این روزها شش‌دانگ حواسم پیش استاد على دهباشى است و دل و دست و زبانم مشغول دعا براى این مرد فرهنگ‌ساز هنرپرور كه مى‌ستایمش... انسان خستگى‌ناپذیر اندیشمندى كه به تنهایى یك جریان بزرگ پویا، زاینده و تأثیرگذار فرهنگى است... . تردید ندارم كه اگر رسم و قاعده در این دیار شایسته‌سالارى بود، على دهباشى مادام‌العمر رئیس فرهنگستان فرهنگ و هنر یا حداقل وزیر فرهنگ می‌شد و با سرانگشت تدبیر گره‌هاى كور را باز مى‌كرد تا به دور از نگاه تحقیرآمیز و سیاست‌زده حزبى، همه استعدادهاى بالقوه كشور امكان مساوى رشد و بروز داشته باشند.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3997

تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۹

نور نوشت
کارتون

انسان خستگی‌ناپذیر

مسعود جعفری‌جوزانی

این روزها شش‌دانگ حواسم پیش استاد على دهباشى است و دل و دست و زبانم مشغول دعا براى این مرد فرهنگ‌ساز هنرپرور كه مى‌ستایمش... انسان خستگى‌ناپذیر اندیشمندى كه به تنهایى یك جریان بزرگ پویا، زاینده و تأثیرگذار فرهنگى است... . تردید ندارم كه اگر رسم و قاعده در این دیار شایسته‌سالارى بود، على دهباشى مادام‌العمر رئیس فرهنگستان فرهنگ و هنر یا حداقل وزیر فرهنگ می‌شد و با سرانگشت تدبیر گره‌هاى كور را باز مى‌كرد تا به دور از نگاه تحقیرآمیز و سیاست‌زده حزبى، همه استعدادهاى بالقوه كشور امكان مساوى رشد و بروز داشته باشند.

 

ارسال دیدگاه شما