30 شماره آخر

  • شماره 4022 -
  • ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۰ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

طرحی در جهت فرزندنیاوری!

محمدرضا رسولي

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، به‌تازگی از ارائه قوی‌ترین طرح مشوق فرزندآوری در کشور خبر داده است. براساس این طرح در‌ کلان‌شهرهایی با جمعیت بیش از 500 هزار نفر، اگر خانواده‌ای صاحب فرزند سوم به بعد ‌شود، زمین 150 تا 200 متری به دو روش فروش اقساطی با قیمت تمام‌شده و یا به صورت ۹۹ساله که مالکیت آن بر عهده دولت است، در یکی از شهرهایی که جمعیت آن زیر ۵۰۰ هزار نفر است، واگذار می‌شود. به اعتقاد ایشان، واگذاری زمین طبق این طرح یک پشتوانه خیلی خوب مالی برای خانواده و آتیه فرزندان است!
بر کسی پوشیده نیست در شرایط کنونی که مردم به علت مشکلات اقتصادی توان تأمین هزینه‌های اولیه فرزند جدید را ندارند، واگذاری زمین آن هم در شهرهایی که جمعیت آن کمتر از 500 هزار نفر است، بیشتر شبیه طنز تلخی است که به‌هیچ‌عنوان رغبتی به فرزندآوری ایجاد نمی‌کند. درست است که درحال‌حاضر در بحرانی‌ترین شرایط جمعیت ایران قرار داریم، اما راه برون‌رفت از وضعیت فعلی جمعیت کشور، این دست از اقدامات شتاب‌زده و نمایشی نیست. طبق پژوهشی که از سوی محققان صورت‌گرفته، مهم‌ترین دلایل تمایل‌نداشتن به فرزندآوری، نگرانی درباره تأمین آینده فرزندان جدید و افزایش مشکلات اقتصادی با آوردن فرزند دیگر گزارش شده است. کارشناسان بر این باورند؛ برطرف‌کردن مشکلات اقتصادی، فرهنگ‌سازی برای تغییر سبک زندگی و فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای ازدواج جوانان، حتی بدون تصویب سیاست‌های تشویقی، به تنهایی منجر به افزایش فرزندآوری خواهد شد. در کشور ما اظهارنظرهای کارشناسی در حوزه جمعیت زیاد است، اما در برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرائی هیچ نشانه‌ای از کشوری که در سراشیبی تند نرخ رشد جمعیت قرار دارد، دیده نمی‌شود. زیرساخت‌های رشد جمعیت به عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بستگی دارد که رسیدگی به آنها کار دولت است، اما متأسفانه دولت اهتمامی نسبت به سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت ندارد. نمونه آن؛ «مصوبه محدودسازی یارانه به متولدین سال 1399 و بعد از آن» و «کاهش پلکانی یارانه معیشتی بنزین با توجه به تعداد اعضای خانوار» است که در تضاد آشکار با سیاست‌های کلی جمعیت کشور قرار دارد. به گفته کارشناسان مقوله جمعیت باید در سطح کلان و توسط همه دستگاه‌ها حمایت و هدایت شود. مسئله جمعیت یک موضوع استراتژیک کشور است و مجلس و دولت باید به این موضوع مهم اهتمام ویژه داشته باشند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4134

تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۲

نور نوشت
کارتون

طرحی در جهت فرزندنیاوری!

محمدرضا رسولي

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، به‌تازگی از ارائه قوی‌ترین طرح مشوق فرزندآوری در کشور خبر داده است. براساس این طرح در‌ کلان‌شهرهایی با جمعیت بیش از 500 هزار نفر، اگر خانواده‌ای صاحب فرزند سوم به بعد ‌شود، زمین 150 تا 200 متری به دو روش فروش اقساطی با قیمت تمام‌شده و یا به صورت ۹۹ساله که مالکیت آن بر عهده دولت است، در یکی از شهرهایی که جمعیت آن زیر ۵۰۰ هزار نفر است، واگذار می‌شود. به اعتقاد ایشان، واگذاری زمین طبق این طرح یک پشتوانه خیلی خوب مالی برای خانواده و آتیه فرزندان است!
بر کسی پوشیده نیست در شرایط کنونی که مردم به علت مشکلات اقتصادی توان تأمین هزینه‌های اولیه فرزند جدید را ندارند، واگذاری زمین آن هم در شهرهایی که جمعیت آن کمتر از 500 هزار نفر است، بیشتر شبیه طنز تلخی است که به‌هیچ‌عنوان رغبتی به فرزندآوری ایجاد نمی‌کند. درست است که درحال‌حاضر در بحرانی‌ترین شرایط جمعیت ایران قرار داریم، اما راه برون‌رفت از وضعیت فعلی جمعیت کشور، این دست از اقدامات شتاب‌زده و نمایشی نیست. طبق پژوهشی که از سوی محققان صورت‌گرفته، مهم‌ترین دلایل تمایل‌نداشتن به فرزندآوری، نگرانی درباره تأمین آینده فرزندان جدید و افزایش مشکلات اقتصادی با آوردن فرزند دیگر گزارش شده است. کارشناسان بر این باورند؛ برطرف‌کردن مشکلات اقتصادی، فرهنگ‌سازی برای تغییر سبک زندگی و فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای ازدواج جوانان، حتی بدون تصویب سیاست‌های تشویقی، به تنهایی منجر به افزایش فرزندآوری خواهد شد. در کشور ما اظهارنظرهای کارشناسی در حوزه جمعیت زیاد است، اما در برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرائی هیچ نشانه‌ای از کشوری که در سراشیبی تند نرخ رشد جمعیت قرار دارد، دیده نمی‌شود. زیرساخت‌های رشد جمعیت به عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بستگی دارد که رسیدگی به آنها کار دولت است، اما متأسفانه دولت اهتمامی نسبت به سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت ندارد. نمونه آن؛ «مصوبه محدودسازی یارانه به متولدین سال 1399 و بعد از آن» و «کاهش پلکانی یارانه معیشتی بنزین با توجه به تعداد اعضای خانوار» است که در تضاد آشکار با سیاست‌های کلی جمعیت کشور قرار دارد. به گفته کارشناسان مقوله جمعیت باید در سطح کلان و توسط همه دستگاه‌ها حمایت و هدایت شود. مسئله جمعیت یک موضوع استراتژیک کشور است و مجلس و دولت باید به این موضوع مهم اهتمام ویژه داشته باشند.

ارسال دیدگاه شما