30 شماره آخر

  • شماره 4064 -
  • ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۱ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

برنامه ورزشکاران ایران در المپیک

روز یازدهم)دوشنبه 11 مرداد(
قایقرانی: علی آقامیرزایی(كایاك تك‌نفره 100 متر) ساعت 5:59
تیراندازی: مهیار صداقت (تفنگ 50 متر سه‌وضعیت) ساعت 7:00
کشتی فرنگی: محمدعلی گرایی (وزن 77 کیلوگرم) ساعت 6:30
محمدهادی ساروی (وزن 97 كیلوگرم) ساعت 6:30
رده‌بندی و فینال اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم ساعت 13:45
روز دوازدهم )سه‌شنبه 12 مرداد(
قایقرانی (علی آقامیرزایی): نیمه‌نهایی و فینال کایاک ۱۰۰۰ متر مردان ساعت 5:00
کشتی: مرحله شانس مجدد اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم (محمدعلی گرایی و محمدهادی ساروی) و مرحله یک‌هشتم و یک‌چهارم نهایی وزن ۶۷ کیلوگرم (محمدرضا گرایی) از ساعت 6:30
نیمه‌نهایی وزن ۶۷ کیلوگرم، رده‌بندی و فینال اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم از ساعت 13:45
وزنه‌برداری: علی هاشمی دسته 109 کیلوگرم ساعت 15:20

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4186

تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

نور نوشت
کارتون

برنامه ورزشکاران ایران در المپیک

روز یازدهم)دوشنبه 11 مرداد(
قایقرانی: علی آقامیرزایی(كایاك تك‌نفره 100 متر) ساعت 5:59
تیراندازی: مهیار صداقت (تفنگ 50 متر سه‌وضعیت) ساعت 7:00
کشتی فرنگی: محمدعلی گرایی (وزن 77 کیلوگرم) ساعت 6:30
محمدهادی ساروی (وزن 97 كیلوگرم) ساعت 6:30
رده‌بندی و فینال اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم ساعت 13:45
روز دوازدهم )سه‌شنبه 12 مرداد(
قایقرانی (علی آقامیرزایی): نیمه‌نهایی و فینال کایاک ۱۰۰۰ متر مردان ساعت 5:00
کشتی: مرحله شانس مجدد اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم (محمدعلی گرایی و محمدهادی ساروی) و مرحله یک‌هشتم و یک‌چهارم نهایی وزن ۶۷ کیلوگرم (محمدرضا گرایی) از ساعت 6:30
نیمه‌نهایی وزن ۶۷ کیلوگرم، رده‌بندی و فینال اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم از ساعت 13:45
وزنه‌برداری: علی هاشمی دسته 109 کیلوگرم ساعت 15:20

ارسال دیدگاه شما