30 شماره آخر

  • شماره 4098 -
  • ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۵ شهريور
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

بازگشت به عقب در افغانستان

. عضو هیئت‌علمی بازنشسته دانشگاه

این دولت‌ها اعلام کرده‌اند قضاوت درباره عملکرد طالبان نه براساس شعارهای این گروه، بلکه بر اساس عملکرد واقعی آنان انجام خواهد شد. اما به نظر می‌رسد برای گروهی که با اسلحه، ترور اندیشمندان و خبرنگاران، عملیات انتحاری، بمب‌گذاری در اماکن عمومی و کشتن مردم غیرنظامی، بریدن دست، سنگسارکردن و داشتن یک تفکر متحجر که مخالف حضور زنان در عرصه‌های زندگی، کار، ورزش و... است، نیازی نیست که منتظر عملکرد واقعی‌شان باشیم زیرا عملکرد آنان با شعارها و اهدافشان روشن است و بیشتر بازی با کلمات است که سیاست‌پیشگان غربی از خود بروز می‌دهند. در واقع هر قطره خونی که در افغانستان بریزد و هر ظلمی که بر زنان و دختران افغانستانی بشود، دولت‌های غربی هم در آن شریک هستند و نمی‌توانند در پشت این کلمات دیپلماتیک خود را پنهان کنند. هرچند جریان‌هایی در ایران مانند چین، با توجه به خارج‌شدن آمریکا از افغانستان، از این رویداد مسرور هستند، ولی این امر فقط بخشی از واقعیت است؛ چون در درازمدت حضور طالبان در افغانستان به نفع ایران نخواهد بود. بنابراین ایران نه فقط نباید در شناسایی حکومت طالبان در افغانستان تعجیل کند، بلکه باید با احتیاط کامل عمل کند.
 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4186

تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

نور نوشت
کارتون

بازگشت به عقب در افغانستان

. عضو هیئت‌علمی بازنشسته دانشگاه

این دولت‌ها اعلام کرده‌اند قضاوت درباره عملکرد طالبان نه براساس شعارهای این گروه، بلکه بر اساس عملکرد واقعی آنان انجام خواهد شد. اما به نظر می‌رسد برای گروهی که با اسلحه، ترور اندیشمندان و خبرنگاران، عملیات انتحاری، بمب‌گذاری در اماکن عمومی و کشتن مردم غیرنظامی، بریدن دست، سنگسارکردن و داشتن یک تفکر متحجر که مخالف حضور زنان در عرصه‌های زندگی، کار، ورزش و... است، نیازی نیست که منتظر عملکرد واقعی‌شان باشیم زیرا عملکرد آنان با شعارها و اهدافشان روشن است و بیشتر بازی با کلمات است که سیاست‌پیشگان غربی از خود بروز می‌دهند. در واقع هر قطره خونی که در افغانستان بریزد و هر ظلمی که بر زنان و دختران افغانستانی بشود، دولت‌های غربی هم در آن شریک هستند و نمی‌توانند در پشت این کلمات دیپلماتیک خود را پنهان کنند. هرچند جریان‌هایی در ایران مانند چین، با توجه به خارج‌شدن آمریکا از افغانستان، از این رویداد مسرور هستند، ولی این امر فقط بخشی از واقعیت است؛ چون در درازمدت حضور طالبان در افغانستان به نفع ایران نخواهد بود. بنابراین ایران نه فقط نباید در شناسایی حکومت طالبان در افغانستان تعجیل کند، بلکه باید با احتیاط کامل عمل کند.
 

ارسال دیدگاه شما