30 شماره آخر

  • شماره 4118 -
  • ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۲ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

‌توضیحات دادگستری اصفهان درباره گزارش «شرق»

شرق: در پی انتشار گزارشی در روزنامه‌ «شرق» با عنوان «شلیک به زنان در خیابان‌های اصفهان» محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در واکنش به این موضوع، اطلاعات منتشرشده را نادقیق دانست و ضمن تکذیب صدمه به پنج نفر در این ماجرا، اظهار کرد: واقعیت موضوع و پرونده به نحوی که منتشر شده نبوده است. وی در رابطه با جزئیات این ماجرا گفت: پس از تشکیل پرونده‌ای در این زمینه، متهم به‌سرعت بازداشت و در تحقیقات صورت‌گرفته اعتیاد این فرد به مواد مخدر صنعتی تأیید و مشخص می‌شود او با استفاده از سلاح ساچمه‌ای به تیراندازی به سه خانم اقدام کرده است. رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: در جریان رسیدگی به این پرونده، فقط یک نفر از آن‌ سه نفر به پزشکی قانونی مراجعه می‌کند و طبق نظر پزشکی قانونی جراحت وارده به این فرد از نوع جراحت دامیه و جزئی بوده است. وی در ادامه ضمن تکذیب ادعاها در مورد آزادشدن متهم حادثه بعد از چندین روز گفت: متهم قریب به دو ماه بازداشت موقت بوده و تحقیقات مفصل و کاملی در این زمینه صورت می‌گیرد و پس از تکمیل تحقیقات و رفع ابهامات پرونده، به موجب قانون قرار وی به وثیقه تبدیل و با قرار تأمین کیفری مناسب آزاد می‌شود. رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر اینکه پرونده مسیر قانونی خود را طی می‌کند، گفت: دستگاه قضائی با قاطعیت و دقت تا صدور حکم به این پرونده رسیدگی می‌کند. حبیبی در پایان از رسانه‌ها خواست که در انتشار اخبار دقت کافی را مورد توجه قرار دهند و تا موجبات نگرانی افراد جامعه فراهم نشود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4162

تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۵

نور نوشت
کارتون

‌توضیحات دادگستری اصفهان درباره گزارش «شرق»

شرق: در پی انتشار گزارشی در روزنامه‌ «شرق» با عنوان «شلیک به زنان در خیابان‌های اصفهان» محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در واکنش به این موضوع، اطلاعات منتشرشده را نادقیق دانست و ضمن تکذیب صدمه به پنج نفر در این ماجرا، اظهار کرد: واقعیت موضوع و پرونده به نحوی که منتشر شده نبوده است. وی در رابطه با جزئیات این ماجرا گفت: پس از تشکیل پرونده‌ای در این زمینه، متهم به‌سرعت بازداشت و در تحقیقات صورت‌گرفته اعتیاد این فرد به مواد مخدر صنعتی تأیید و مشخص می‌شود او با استفاده از سلاح ساچمه‌ای به تیراندازی به سه خانم اقدام کرده است. رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: در جریان رسیدگی به این پرونده، فقط یک نفر از آن‌ سه نفر به پزشکی قانونی مراجعه می‌کند و طبق نظر پزشکی قانونی جراحت وارده به این فرد از نوع جراحت دامیه و جزئی بوده است. وی در ادامه ضمن تکذیب ادعاها در مورد آزادشدن متهم حادثه بعد از چندین روز گفت: متهم قریب به دو ماه بازداشت موقت بوده و تحقیقات مفصل و کاملی در این زمینه صورت می‌گیرد و پس از تکمیل تحقیقات و رفع ابهامات پرونده، به موجب قانون قرار وی به وثیقه تبدیل و با قرار تأمین کیفری مناسب آزاد می‌شود. رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر اینکه پرونده مسیر قانونی خود را طی می‌کند، گفت: دستگاه قضائی با قاطعیت و دقت تا صدور حکم به این پرونده رسیدگی می‌کند. حبیبی در پایان از رسانه‌ها خواست که در انتشار اخبار دقت کافی را مورد توجه قرار دهند و تا موجبات نگرانی افراد جامعه فراهم نشود.

ارسال دیدگاه شما