30 شماره آخر

  • شماره 3991 -
  • ۱۴۰۰ شنبه ۱۱ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

درباره «کاج»

جایی برای دوچر‌خه‌ها نیست

زهرا -عباسعلی

فصلنامه فرهنگی، هنری، ادبی «کاج»، نشریه‌ای از دیار کاشان است که در شماره جدید خود به موضوع «شهر و دوچرخه» پرداخته است. «کاج» در حالی به سراغ این موضوع رفته است که فرهنگ دوچرخه‌سواری آن‌چنان در شهرهای ما باب نیست و اگر هم باشد در بسیاری از شهرهای بزرگ بستر آن فراهم نشده است؛ بماند که دوچرخه‌سواری زنان در شهر همچنان در حاله‌ای از ابهام قرار دارد و در بسیاری از شهرها نیز در اماکن عمومی ممنوع اعلام شد، با این حال به طور مشخص قانونی برای منع و محدودیت دوچرخه‌سواری زنان وجود ندارد. محمود ساطع، سردبیر «کاج» در سرمقاله‌اش نوشته است: «در دهه‌های اخیر، بسیاری از جهانیان با تغییر در الگوهای زیست و زندگی تلاش کرده‌اند فضای انسانی را به شهرها بازگردانند. نمود این کنش را می‌توان در تغییر الگوهای آمد و شد، استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی، ایجاد پیاده‌راه، اهمیت‌بخشی به دوچرخه و خطوط دوچرخه، ایجاد فضاهای فراخ و سبز چون باغ و باغ‌موزه و بوستان دید».
ویژه، عنوان بخش اصلی مجله «کاج» است که به‌طور مفصل با مقاله‌های متعدد به موضوع منتخب می‌پردازد و در بخش‌های بعدی تحت عناوین شعر، داستان و بوم مطالب دیگر را منتشر می‌كند. جابر تواضعی در یادداشت خود دوچرخه را از منظر فرهنگی بررسی کرده است، او در بخشی از مطلبش به تلاش زنان برای تابوشکنی در این عرصه که همواره تحت سلطه عرف مردانه مانده‌اند اشاره می‌کند و معتقد است ما هیچ تصویر آشنایی از موتورسواری زنان نداریم. همچنین در بخش ویژه مجله، برش‌هایی از سفرنامه جلال ‌آل‌احمد به یزد و «سفر در خواب» شاهرخ مسکوب گنجانده شده است. از خواندن کاج لذت ببرید.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4024

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳

درباره «کاج»

جایی برای دوچر‌خه‌ها نیست

زهرا -عباسعلی

فصلنامه فرهنگی، هنری، ادبی «کاج»، نشریه‌ای از دیار کاشان است که در شماره جدید خود به موضوع «شهر و دوچرخه» پرداخته است. «کاج» در حالی به سراغ این موضوع رفته است که فرهنگ دوچرخه‌سواری آن‌چنان در شهرهای ما باب نیست و اگر هم باشد در بسیاری از شهرهای بزرگ بستر آن فراهم نشده است؛ بماند که دوچرخه‌سواری زنان در شهر همچنان در حاله‌ای از ابهام قرار دارد و در بسیاری از شهرها نیز در اماکن عمومی ممنوع اعلام شد، با این حال به طور مشخص قانونی برای منع و محدودیت دوچرخه‌سواری زنان وجود ندارد. محمود ساطع، سردبیر «کاج» در سرمقاله‌اش نوشته است: «در دهه‌های اخیر، بسیاری از جهانیان با تغییر در الگوهای زیست و زندگی تلاش کرده‌اند فضای انسانی را به شهرها بازگردانند. نمود این کنش را می‌توان در تغییر الگوهای آمد و شد، استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی، ایجاد پیاده‌راه، اهمیت‌بخشی به دوچرخه و خطوط دوچرخه، ایجاد فضاهای فراخ و سبز چون باغ و باغ‌موزه و بوستان دید».
ویژه، عنوان بخش اصلی مجله «کاج» است که به‌طور مفصل با مقاله‌های متعدد به موضوع منتخب می‌پردازد و در بخش‌های بعدی تحت عناوین شعر، داستان و بوم مطالب دیگر را منتشر می‌كند. جابر تواضعی در یادداشت خود دوچرخه را از منظر فرهنگی بررسی کرده است، او در بخشی از مطلبش به تلاش زنان برای تابوشکنی در این عرصه که همواره تحت سلطه عرف مردانه مانده‌اند اشاره می‌کند و معتقد است ما هیچ تصویر آشنایی از موتورسواری زنان نداریم. همچنین در بخش ویژه مجله، برش‌هایی از سفرنامه جلال ‌آل‌احمد به یزد و «سفر در خواب» شاهرخ مسکوب گنجانده شده است. از خواندن کاج لذت ببرید.

ارسال دیدگاه شما