30 شماره آخر

  • شماره 3640 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۶ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

خبر

کف و سقف پاداش کارگران در پایان سال ۹۸
معاون وزیر کار گفت: عیدی امسال برای کارگرانی که حقوق پایه آنها بر مبنای حداقل دستمزد مصوب سال ۹۸ است، ۳ میلیون و ۳۳ هزار و ۷۶۵ تومان و برای سایر کارگران دوبرابر حقوق پایه آنها خواهد بود.
حاتم شاکرمی در گفت‌وگو با مهر، با تأکید بر الزام کارفرمایان برای پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران اظهار کرد: بر اساس ماده‌واحده مصوب سال ۱۳۷۰ درخصوص پرداخت عیدی و پاداش کارگران، اظهار کرد: بر اساس این ماده‌واحده، کلیه کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف هستند به غیر از حقوق، به هر یک از کارگران خود در پایان هر سال معادل 60 روز آخرین مزد، به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
وی با بیان اینکه البته قانون کار برای عیدی کارگران سقف نیز تعیین کرده است، افزود: بر این اساس فارغ از میزان حقوق پایه کارکنان، عیدی هر کارگر نباید از سه‌برابر «حداقل دستمزد همان سال» بیشتر باشد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به اینکه عیدی و پاداش کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه جاری سابقه کار دارند نیز، باید به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه و پرداخت شود، افزود: با این حساب، هر کارگر باید دوبرابر حقوق پایه خود را به‌عنوان عیدی و پاداش پایان سال دریافت کند، اما عیدی پرداختی نباید از سه‌برابر حداقل دستمزد تجاوز کند.
شاکرمی تأکید کرد: در نتیجه عیدی امسال برای کارگرانی که حقوق پایه آنها بر مبنای حداقل دستمزد مصوب سال ۹۸ معادل یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان است، ۳ میلیون و ۳۳ هزار و ۷۶۵ تومان خواهد بود. عیدی سایر کارگران که حقوق پایه آنها بیش از حداقل دستمزد است نیز دوبرابر حقوق پایه باید محاسبه شود، به شرطی که از ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۴۶ تومان بیشتر نشود.

مشمولان سهام عدالت شماره شبا اعلام کنند
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: در دوره مدیریت قبلی سود سهام عدالت آذر به حساب مشمولان واریز می‌شد، اما شرکت‌های سهام عدالت تا اسفند برای واریز سود مهلت دارند.
علیرضا صالح در گفت‌وگو با مهر درباره سود سهام عدالت اظهار کرد: سهام عدالت به میزان ۲۶ هزار میلیارد تومان برای ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ مشمول است که پس از جمع‌آوری سود از ۴۹ شرکت سرمایه‌پذیر، به تناسب ارزش برگه‌های سهام به حساب مشمولان مبلغی به‌عنوان سود واریز می‌شود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: مشمولان باید توجه داشته باشند که در صورت اعلام شماره شبای بانکی، سود سهام عدالت را دریافت می‌کنند.وی در مورد اینکه چرا برخلاف دوره مدیریت قبلی، سود سهام عدالت به‌جای آذر در اسفند واریز خواهد شد، افزود: شرکت‌های سهام عدالت، شرکت‌های بورسی هستند و طبق قانون بورس از زمانی که سود تقسیم می‌شود، هشت ماه فرصت دارند تا سود را واریز کنند.صالح ادامه داد: مجمع عمده شرکت‌ها ۳۱ تیرماه برگزار می‌شود و با توجه به هشت ماه فرصتی که دارند، آخرین فرصتشان برای واریز سود اسفندماه می‌شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4024

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳

نور نوشت
کارتون

خبر

کف و سقف پاداش کارگران در پایان سال ۹۸
معاون وزیر کار گفت: عیدی امسال برای کارگرانی که حقوق پایه آنها بر مبنای حداقل دستمزد مصوب سال ۹۸ است، ۳ میلیون و ۳۳ هزار و ۷۶۵ تومان و برای سایر کارگران دوبرابر حقوق پایه آنها خواهد بود.
حاتم شاکرمی در گفت‌وگو با مهر، با تأکید بر الزام کارفرمایان برای پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران اظهار کرد: بر اساس ماده‌واحده مصوب سال ۱۳۷۰ درخصوص پرداخت عیدی و پاداش کارگران، اظهار کرد: بر اساس این ماده‌واحده، کلیه کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف هستند به غیر از حقوق، به هر یک از کارگران خود در پایان هر سال معادل 60 روز آخرین مزد، به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
وی با بیان اینکه البته قانون کار برای عیدی کارگران سقف نیز تعیین کرده است، افزود: بر این اساس فارغ از میزان حقوق پایه کارکنان، عیدی هر کارگر نباید از سه‌برابر «حداقل دستمزد همان سال» بیشتر باشد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به اینکه عیدی و پاداش کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه جاری سابقه کار دارند نیز، باید به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه و پرداخت شود، افزود: با این حساب، هر کارگر باید دوبرابر حقوق پایه خود را به‌عنوان عیدی و پاداش پایان سال دریافت کند، اما عیدی پرداختی نباید از سه‌برابر حداقل دستمزد تجاوز کند.
شاکرمی تأکید کرد: در نتیجه عیدی امسال برای کارگرانی که حقوق پایه آنها بر مبنای حداقل دستمزد مصوب سال ۹۸ معادل یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان است، ۳ میلیون و ۳۳ هزار و ۷۶۵ تومان خواهد بود. عیدی سایر کارگران که حقوق پایه آنها بیش از حداقل دستمزد است نیز دوبرابر حقوق پایه باید محاسبه شود، به شرطی که از ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۴۶ تومان بیشتر نشود.

مشمولان سهام عدالت شماره شبا اعلام کنند
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: در دوره مدیریت قبلی سود سهام عدالت آذر به حساب مشمولان واریز می‌شد، اما شرکت‌های سهام عدالت تا اسفند برای واریز سود مهلت دارند.
علیرضا صالح در گفت‌وگو با مهر درباره سود سهام عدالت اظهار کرد: سهام عدالت به میزان ۲۶ هزار میلیارد تومان برای ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ مشمول است که پس از جمع‌آوری سود از ۴۹ شرکت سرمایه‌پذیر، به تناسب ارزش برگه‌های سهام به حساب مشمولان مبلغی به‌عنوان سود واریز می‌شود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: مشمولان باید توجه داشته باشند که در صورت اعلام شماره شبای بانکی، سود سهام عدالت را دریافت می‌کنند.وی در مورد اینکه چرا برخلاف دوره مدیریت قبلی، سود سهام عدالت به‌جای آذر در اسفند واریز خواهد شد، افزود: شرکت‌های سهام عدالت، شرکت‌های بورسی هستند و طبق قانون بورس از زمانی که سود تقسیم می‌شود، هشت ماه فرصت دارند تا سود را واریز کنند.صالح ادامه داد: مجمع عمده شرکت‌ها ۳۱ تیرماه برگزار می‌شود و با توجه به هشت ماه فرصتی که دارند، آخرین فرصتشان برای واریز سود اسفندماه می‌شود.

ارسال دیدگاه شما